กำลังพลกองทัพไทยออกเดินทางไปเนปาล (UPDATE)

28/04/2558 12.15 น. ThaiArmedForce.com - วันนี้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และกองทัพอากาศ ได้ออกเดินทางไปยังประเทศเนปาลโดยเครื่องบิน C-130 เพื่อนำส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ และส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว โดยในครั้งนี้กองทัพไทยได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือฟื้นฟูจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและชุดสื่อสาร ส่วนกองทัพบกส่งชุดตอบสนองทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Military Medical Emergency Response Team หรือ M-MERT) ชุดทหารช่างพร้อมเครื่องมือผลิตน้ำดื่ม และชุดประเมินสถาณการณ์ รวมทั้งหมด 67 นาย เดินทางไปกับเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130H ของกองทัพอากาศ โดยเช้าวันนี้ได้มีพิธีส่งกำลังพลและอุปกรณ์ไปยังประเทศเนปาล ณ ท่าอากาศยานทหารแห่งใหม่ กองบิน 6 ดอนเมือง

ทั้งนี้ กำลังพลในชุดนี้เป็นกำลังพลชุดแรกที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาว่าจะต้องส่งกำลังพลมาเพิ่มเติมหรือไม่ โดยกำลังพลจะมีอาหารสำเร็จรูปของกองทัพ (Meal Ready to Eat หรือ MRE) เพียงพอสำหรับการอยู่ได้ 7 วัน และมีอุปกรณ์การแพทย์พื้นฐานที่พร้อมให้การรักษาในเบื้องต้น นอกจากนั้นยังมีน้ำดื่ม อาหาร เต้นท์ที่อยู่อาศัย สำหรับทั้งกำลังพลและเพื่อนำไปบริจาคให้กับชาวเนปาล

โดยในเที่ยวบินแรกนั้นจะเน้นไปที่สิ่งของพื้นฐานของชุดช่วยเหลือและผ้าห่มสำหรับชาวเนปาลที่ได้รับการร้องขอมาจากรัฐบาลเนปาล โดยในวันพรุ่งนี้กองทัพอากาศจะส่งเครื่องบิน C-130 เพื่อนำส่งของเพิ่มเติมอีก 1 เที่ยวบิน และกองทัพอากาศได้จัดเตรียมเที่ยวบินไว้พร้อมสำหรับการเดินทางไปยังประเทศเนปาลได้ทุกเมื่อ โดยกองทัพอากาศไทยได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่สนามบินในประเทศเนปาลได้ 1 เที่ยวบินต่อวัน การจราจรทางอากาศที่สนามบินที่เนปาลหนาแน่นมาก และต้องเติมน้ำมันให้พอทั้งไปกลับเนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำมันอากาศยานที่สนามบินปลายทางหรือไม่ โดย C-130H จะใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงจากประเทศไทย ไม่รวมเวลาวนรอการอนุญาตลงจอดเหนือสนามบินเนปาล

 


27/04/2558 15.45 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพบกไทยส่งชุดแพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและชุดผลิตน้ำดื่มถึงเนปาลพรุ่งนี้ C-130 ออก 8 โมง ด้านแพทย์จากสถาบันแพทย์ฉุกเฉินจะเดินทางไปยังเนปาลวันนี้จาก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และมีผู้ประสบภัยจากแผนดินไหวรอการช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไทยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเนปาลตามหลักมนุษยธรรม

รัฐบาลได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาลชื่อบัญชี "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" เลขที่บัญชี 067-0-10330-6 เพื่อรับบริจาคเงินจากประชาชนชาวไทยในการช่วยเหลือชาวเนปาล โดยนายกรัฐมนตรีได้ทำการบริจาคเงินเป็นคนแรกจำนวน 1 แสนบาท

ในส่วนของกองทัพไทย คณะเดินทางชุดแรกจะมีรองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยชุดสื่อสารของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบกไทยส่งชุดแพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจากกรมแพทย์ทหารบกจำนวน 17 นายพร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดผลิตน้ำดื่มจากกรมการทหารช่าง 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยผลิตน้ำสะอาดให้ผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล รวมทั้งหมด 51 นาย โดยจะเดินทางไปกับ C-130 ของกองทัพอากาศในวันที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 08.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารแห่งที่ 2 ดอนเมือง และจะประมาณสถานการณ์อีกครั้งเพื่อพิจารณาส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

การช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นและอยู่ประเมินผลเพื่อการช่วยเหลือต่อไปเป็นเวลา 7 วัน สำหรับภารกิจในการลำเลียงความช่วยเหลือจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลครั้งนี้ จะเป็นการบินตรงจากกองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังสนามบินกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ใช้เวลาบินเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงโดยจะเป็นการบินนำส่งคณะและสิ่งของที่จะไปช่วยเหลือและเดินทางกลับในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้เตรียมพร้อม C-130H สำหรับการบินนำส่งคณะและสิ่งของเพื่อไปช่วยเหลือที่ประเทศเนปาลไว้ตลอดเวลาและพร้อมทำการบินทันทีเมื่อได้รับสั่งการจากรัฐบาล

ในส่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ส่งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล นักจิตวิทยา นักวิชาการควบคุมโรค จำนวน 30 คน พร้อมยาและเวชภัณฑ์เข้าช่วยเหลือเนปาล โดยจะเดินทางไปในวันนี้

นอกจากนั้นหน่วยงานของเอกชนเช่นการบินไทยได้รับคนไทยและผู้โดยสารชาวไทยกลับจากเนปาล พร้อมกับวันนี้ทีมกู้ภัยจากญี่ปุ่นได้เดินทางด้วยสายการบินไทยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจกู้ภัยที่เนปาล พร้อมกับการบินไทยจะขนอาหารและอุปกรณ์ยังชีพไปกับเที่ยวบินของการบินไทยด้วย และสภากาชาดไทยรวมถึงองค์การยูนิเซฟยังเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลที่บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขที่ 001-1-34567-0 ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ผู้ที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ และระบุว่า “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาล” เลือกส่งเอกสารมาทางใดทางหนึ่งที่แฟกซ์ 0-2250-0312 หรือ 0-2652-4440 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ซึ่งสภากาชาดไทยได้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือเนปาลโดยผ่านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC จำนวน 500,000 เหร่ียญดอลล่าร์สหรัฐเป็นงวดแรก ส่วนยูนิเซฟสามารถติดตามรายละเอียดการบริจาคได้ที่ https://www.unicef.or.th/supportus/th/campaign/Earthquake_Nepal_th

 

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates