D&S2015: Avia Satcom เปิดตัวระบบ C2AFS/Avia Satcom unveils its C2AFS

08/11/2558 01.30 น. ThaiArmedForce.com - Avia Satcom เปิดตัวระบบควบคุมและบังคับบัญชาการยิงปืนใหญ่ในงาน Defense & Security 2015

 

C2AFS เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการรบในสมรภูมิซึ่งบริษัท Avia Satcom พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติการของทหารปืนใหญ่ โดยระบบสามารถแสดงภาพสถานการณ์ทื่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของข้าศึกและที่ตั้งอาวุธของตนเองด้วยระบบควบคุมและบังคับบัญชา โดยข้อมูลจะถูกประมวลผลที่ระบบ C2 Processor และหน่วยยิง ผู้ตรวจการณ์หน้า รวมถึงเซนเซอร์ต่าง ๆ ทั้งเรดาร์และอากาศยานไร้นักบินจะสามารถมองเห็นข้อมูลผ่าน Operator Console ซึ่งข้อมูลสามารถถูกส่งไปยังหน่วยยิงและมีการแสดงผลที่อุปกรณ์แสดงเป้าหมายสำหรับหน่วยยิงหรือ Target Data Terminal เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้สถานการณ์และช่วยเพิ่มทางเลือกในการควบคุมและบังคับบัญชาจากการสั่งการด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวมาเป็นการสั่งการผ่านระบบ Datalink

"ในการพัฒนาเราให้นักพัฒนานั่งเรียนหลักนิยมของทหารปืนใหญ่จากครูของศูนย์การทหารปืนใหญ่ถึง 8 เดือนก่อนที่จะเริ่มพัฒนา เพื่อทำให้นักพัฒนาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าธรรมชาติของการปฏิบัติการของทหารปืนใหญ่คืออะไร เพื่อที่จะได้ออกแบบระบบที่สามารถทำงานกับ Concept of Operation ของทหารปืนใหญ่ได้" เจ้าหน้าที่ของ Avia Satcom กล่าว

ระบบนี้จะนำเข้าสู่การรับรองของคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกภายในปีหน้า ก่อนจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

Avia Satcom ยังเปิดตัว Link A ที่ทำงานทั้งในย่าน HF และ UHF เพื่อเชื่อมต่อหน่วยต่าง ๆ ระหว่างอากาศสู่อากาศ อากาศสู่ผิวน้ำ อากาศสู่พื้น พื้นสู่พื้น ฝั่งสู่เรือ และเรือสู่เรือ ซึ่งจะเป็น Framework ที่จะช่วยในการออกแบบระบบ Datalink ขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเหล่าทัพมีความเป็นไปได้และระบบมีความเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะอย่างของแต่ละเหล่าทัพ

นอกจากนี้ Avia Satcom ยังสาธิตระบบ Hardware In The Loop สำหรับการทดสอบการทำงานของ UAV ซึ่งเป็นระบบที่ Avia Satcom พัฒนาขึ้นเอง โดยระบบจะส่งสัญญาณจำลองไปยังอากาศยานไร้นักบินเพื่อจำลองสภาวะการบินและวัดผลการตอบสนองของอากาศยานไร้นักบินและแสดงผลออกมาในรูปของข้อมูลทางวิศวกรรมต่าง ๆ และภาพจำลองของอากาศยานไร้นักบิน โดยระบบจะช่วยทำให้การทดสอบอากาศยานไร้นักบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการทดสอบย้อนกลับและทดสอบตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามมาตรฐานทางทหารในระดับสากลเพื่อทำให้อากาศยานไร้นักบินสามารถทำงานได้ภายใต้มาตรฐานระดับโลก โดยระบบนี้ถูกนำมาใช้ทดสอบอากาศยานไร้นักบิน Black Kite ซึ่งทางบริษัททำการพัฒนาขึ้นเอง

Avia Satcom ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ MASI (Mahanakorn and Avia for Sustained Innovation research center) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับการวิจัยในมหาวิทยาลัย เพื่อทำการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และผลิตนวัตกรรมที่สามารถออกจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อทำให้งานวิจัยไปสู่ท้องตลาด โดยผลิตภัณฑ์แรกคือหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด THER (Towed Hazardous EOD Robot) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดฝีมือคนไทยที่พร้อมเสนอขายให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการ และมีการสนับสนุน ซ่อมบำรุง และส่งกำลังบำรุงตลาดอายุการใช้งาน และได้แยกเทคโนโลยีแขนกลของหุ่นยนต์ที่มีความคลาดเคลื่อนเพียง 1 มม. ออกจำหน่ายให้กับโรงงานผลิต Harddisk อีกด้วย

Avia Satcom ยังคงร่วมในการพัฒนาและบูรณาการณ์ระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธของเรือฟริเกตุสมรรถนะสูงแบบใหม่ของกองทัพเรืออยู่ในปัจจุบัน

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยได้ที่กระทู้

MERGED: ปืนใหญ่และหน่วยปืนใหญ่ของ ทบ.

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=5&t=3239

Avia Satcom unveiled its artillery battle management system at Defense & Security 2015.

C2AFS is then battlefield management system developed by Avia Satcom for artillery operation. The system portray operation picture and link tactical data between each sensors and shooters. Target ca be seen at the shooter via Target Data Terminal to improve the situation awareness and provide the option over the traditional voice command.

“We send our developer to the 8-months doctrine class at Royal Thai Army Artillery Center before developing the system to make them fully understand the RTA artillery’s concept of operation and produce the system that work along with that”, Avia Satcom said

The system will go through the evaluation and approval process from RTA military standardization committee before entering the market.

The Thai defense company also demonstrate their hardware in the loop testing system for UAV. The self-developed system simulate the flight environment and record the engineering data and display the simulated 3D video to make testing more efficient and meet the world-class military standard. The system played a key role in Black Kite UAV deployment, the company self-funding unmanned aircraft.

Avia Satcom also join force with Mahanakron University to establish the Mahanakorn and Avia for Sustained Innovation research center or MASI to cooperate with academic expert to produce the commercialized innovation. THER EOD robot, the first product of the center is example of the philosophy. Its robot arm technology also win the sell contact to hard disk factory.

The company also involving in the system integration of RTN new high-performance frigate.

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates