วันครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ 29-30 มิ.ย.นี้ ที่ดอนเมือง (UPDATE V)

แผนผังการจัดอากาศยานตั้งแสดง กรุณา save ลงเครื่องเพื่อเปิดดูรูปขนาดใหญ่

พบการแสดงการบินของอากาศยานจากกองทัพอากาศไทย
นอกจากนั้นยังมีการแสดงการบินของกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หมู่บินสาธิต Green Hawk ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
และยังมีอากาศยานของกองทัพอากาศสิงคโปร์ และอินโดนิเซีย
รวมถึงเครื่องบินตั้งแสดงจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนอากาศยานที่เข้าร่วมมากกว่าร้อยลำ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ชมนิทรรศการ “ครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” และการมอบรางวัลจาก การประกวดวาดภาพเชิงประวัติศาสตร์ด้วยสีน้ำมันหรือสีอะคริลิค หัวข้อ “๑๐๐ ปี บุพการีทหารอากาศกับการ           พัฒนาอากาศยานไทย” ,  การประกวดเรียงความ  หัวข้อ “กองทัพอากาศกับประชาชน” , การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ  หัวข้อ “บุพการีทหารอากาศ”  ,  การประกวดโมเดลเครื่องบินกระดาษ  หัวข้อ “อากาศยานของกองทัพอากาศไทย” และการประกวดโมเดลเครื่องบินพลาสติก  หัวข้อ “อากาศยานของกองทัพอากาศไทย” ณ  พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐  เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าชมฟรี ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของกองทัพอากาศ หน่วยราชการต่างๆ  สถานศึกษาทางการบิน และบริษัทการบินต่าง ๆ  การตั้งแสดงอากาศยานของกองทัพอากาศ  กองทัพบก  กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานฝนหลวงและการบินเกษตร  มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ

สำหรับกำหนดการแสดงภาคอากาศ มีดังนี้


เวลา ๑๐๐๕ – ๑๐๑๕  การแสดงสมรรถนะการบินของเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-60 BLACK HAWK ของกองทัพบก
เวลา ๑๐๒๐ – ๑๐๔๐  การสาธิตการค้นหาช่วยชีวิตของเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL-212 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เวลา ๑๐๔๕ – ๑๐๕๕  การแสดงการบินผาดแผลงเดี่ยวของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 C ของกองทัพอากาศสิงคโปร์ 
เวลา ๑๑๑๐ – ๑๑๔๐  การแสดงการบินของหมู่บินผาดแผลง JUPITER (KT-1) ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย
เวลา ๑๑๕๐ – ๑๒๐๕  การแสดงการบินผ่านของหมู่บินเครื่องบินแบบ CESSNA 208 CARAVAN จำนวน ๗ เครื่อง (Green Hawk Display Team) จากสำนักการบินฝนหลวงและการเกษตร และการแสดงวงออเคสตร้าของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย
เวลา ๑๒๒๕ – ๑๒๔๐  การแสดงการบินของเครื่องบินผาดแผลงแบบ EA300L ของวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม
เวลา ๑๔๐๐    การแสดงภาคอากาศของกองทัพอากาศ

สำหรับการแสดงภาคอากาศของกองทัพอากาศในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น กองทัพอากาศจัดการแสดงการบินภายใต้ชื่อ “ภารกิจพิชิตน่านฟ้า” ตอน Love is in the Air “รักสะท้านฟ้า” จะเป็นการแสดงการบิน และการสวนสนามทางอากาศ ประกอบการแสดงสื่อมัลติวิชั่นประกอบการแสดงภาคอากาศผ่านจอ LED และการบรรเลงเพลงจาก         วงออร์เคสตร้าของกองทัพอากาศ  โดยจะเริ่มทำการแสดง  ในเวลา ๑๔๐๐  - ๑๕๒๐ แบ่งการแสดงออกเป็น  ดังนี้

องค์ที่ ๑        รักบุพการีเท่าน่านฟ้า
เป็นการแสดงเบิกน่านฟ้า ต่อเนื่องด้วยการยกย่องเชิดชู บุพการีทหารอากาศที่วางรากฐานการบินของประเทศจนพัฒนาเป็นกองทัพอากาศที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี 
เวลา ๑๔๐๐    เครื่องบินขับไล่แบบ F-16A ทำการบินเปิดเบิกน่านฟ้า Synchronize ผ่านพิธีเปิดงาน
จากนั้น เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A จะบินลากป้ายสัญลักษณ์งาน ๑๐๐ ปีฯ
เวลา ๑๔๐๓    หมู่บินสวนสนามบินผ่านพิธี ฯ ประกอบด้วย 
เครื่องบินขับไล่แบบ F-16 A/B จำนวน ๑๒ เครื่อง
เครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F จำนวน ๔ เครื่อง
เครื่องบินโจมตีแบบ ALPHA JET จำนวน ๔ เครื่อง
เครื่องบินฝึกขับไล่แบบ L-39 จำนวน ๖ เครื่องบิน
เครื่องบินฝึกแบบ PC-9 จำนวน ๔ เครื่อง
เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแบบ SAAB 340   จำนวน ๑ เครื่อง
เครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67  จำนวน ๑ เครื่อง
เครื่องบินฝึกแบบ DA-42 จำนวน ๔ เครื่อง
เครื่องบินฝึกแบบ T-41 จำนวน ๔ เครื่อง


องค์ที่ ๒        รักนภาแห่งสยาม

เป็นการแสดงถึงความรักเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติ ปกป้องน่านฟ้าไทยให้เป็นอธิปไตยมาถึงปัจจุบัน
เวลา ๑๔๐๙    การแสดงการป้องกันภัยทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F, F-16 A/B
และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแบบ SAAB 340 AEW
เวลา ๑๔๒๑    การแสดงโจมตีทางอากาศ ของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16A/B
เวลา ๑๕๒๒    การแสดงการบินสนับสนุนกำลังภาคพื้นและเหล่าทัพอื่นๆ ของเครื่องบินโจมตีแบบ ALPHA JET
เวลา ๑๔๒๕    การแสดงการบินโจมตี และสนับสนุนการค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ ของ
เฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1 H พร้อมด้วย เครื่องบินแบบ ALPHA JET และ F-16 A/B  

องค์ที่ ๓        รักประชาทั่วเขตคาม

เป็นการแสดงการปฏิบัติกิจของกองทัพอากาศ  ปฏิบัติหน้าที่แก่ประเทศชาติ และการแสดงภารกิจของกองทัพอากาศ         เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เวลา ๑๔๓๔    การแสดงการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130H
การแสดงการบินปฏิบัติฝนหลวงตามโครงการพระราชดำริ และการปฏิบัติการดับไฟป่า
ของเครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67


องค์ที่ ๔        เทิดพระนามองค์พระมหากษัติรย์ไทย

เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรย์ และเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชา
เวลา ๑๔๓๘    การแสดงโชว์การวิ่งขึ้นของเครื่องบินพระที่นั่ง และการบินผ่านของเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เครื่องบินลำเลียงแบบ ATR-72-500
เครื่องบินลำเลียงแบบ AIRBUS 310
เครื่องบินลำเลียงแบบ BOEING 737-800
เฮลิคอปเตอร์แบบ S-92  และเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL-412 EP
ขณะเดียวกัน พื้นเบื้องล่างหน้าพิธี จะเป็นการแสดงสวนสนามแปรขบวนเลข ๘๕ จากวงดุริยางค์ทหารอากาศ พร้อมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
องค์พิเศษ    กองทัพอากาศไทย ก้าวไกลวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษใหม่
เป็นการแสดงปิดท้ายด้วยความประทับใจ พร้อมทั้งแสดงถึงวิสัยทัศน์ความมุ่งหวังที่จะก้าวไปสู่กองทัพอากาศชั้นนำใน ภูมิภาค (One of The Best Air Force in ASEAN)
เวลา ๑๔๔๐    การแสดงโชว์เดี่ยวของเครื่องบินขับไล่แบบ GRIPEN 39 C
เวลา ๑๔๔๘    การแสดงโชว์เดี่ยวของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 A
เวลา ๑๔๕๔    การแสดงการบินผาดแผลงของหมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX
เวลา ๑๕๐๕    หมู่บินเครื่องบินฝึกแบบ CT-4E ทำการบินหมู่แปรอักษรตัวเลข  “100”
จากนั้นเป็นการบินปล่อยควันสีธงชาติไทย ของเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A

การตั้งแสดงอากาศยานของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย
- กองทัพอากาศ: F-16A, F-5E, GRIPEN 39C, L-39, ALPHA JET, PC-9, DA-42, CT-4 A,  AU-23A, SAAB 340B, NOMAD, C-130H,  T-41D, BT-67, BELL-412EP, UH-1H, S-92  กองทัพบก AH-1F,Mi-17
- กองทัพเรือ: SUPER LXNY 300, CL-215 
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: EC-155 
- มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย F8F, T-28D, T-6  P-64, A-37B, O-1A, จันทรา, TIGERMOTH, CHIPMUNK, นางสาวสยาม  
- การบินไทย: AIRBUS 300-600
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ: EC-135
- นกแอร์: Boeing 737-400

และอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้


วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐  ไม่มีการแสดงภาคอากาศ แต่เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าชม             การจัดนิทรรศการของกองทัพอากาศ หน่วยราชการต่างๆ  สถานศึกษาทางการบิน และบริษัทการบินต่าง ๆ  การตั้งแสดงอากาศยาน

กำหนดการซ้อมทำการบินแสดง มีดังนี้
ซ้อมย่อย        วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เฉพาะหัวหน้าหมู่บิน
ซ้อมใหญ่        วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  และวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ซ้อมใหญ่ (ผู้บังคับบัญชา)    วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

การแสดงการบินในวาระครบรอบ 100 ปี การบิน ณ กองบิน 23 วันที่ 18 พ.ค. นี้ การบินเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. ครับ

 

กำหนดการการแสดงการบินวันครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2555 (วันซ้อม 18 เมษายน)

 

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. จะเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “วันครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” ณ โรงเรียนการบิน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเวลา 13.20 จะมี
การแสดงการบินของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ และ การแสดงเต็มรูปแบบครั้งแรกของ หมู่บินผาดแผลงหมู่บินแรกของกองทัพอากาศ RTAF Blue Phoenix จนถึงเวลา 15.00

 

กำหนดการ “วันครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” ณ โรงเรียนการบิน อําเภอกําแพงแสน

๑๐๓๐     พลอากาศเอกอิทธพร  ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางถึง
๑๑๑๕       เยี่ยมชมนิทรรศการ
๑๒๓๐     ชมการแสดงการบิน ณ ลานจอดอากาศยาน
- GRIPEN
- F 16
- SA 300
- หมู่บินผาดแผลง Blue Phoenix
(โดย บ.ฝึก PC 9 ของ รร.การบิน จำนวน 5 เครื่อง)
๑๓๔๐       พิธีประดับเครื่องหมาย / ถ่ายรูป
๑๔๐๐       ผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางกลับ

ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ฟรี ท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ หรือโพสสอบถามได้ที่กระทู้นี้ ทาง TAF จะหาข้อมูลมาตอบให้กับทุกท่านครับ

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates