[กองทัพบก] ชอเชิญชมงาน SAREX 2012 ณ สนามบินทหารบกสุรนารี จ.นครราชสีมา

กองทัพบก ร่วมกับกรมการขนส่งทางอากาศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชิญชมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสพภัย ครั้งที่ 32 หรือ SAREX 2012  ขอเชิญชมอากาศยานการบิน การกระโดดร่ม สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สนามบินทหารบกสุรนารี อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 15 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมฟรีครับ

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates