[DTI] ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอบรมให้ความรู้และสอนการประดิษฐ์จรวด เพื่อจุดประกายความคิดในการวิจัยค้นคว้าจรวด ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ป้องปรามที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ โดยรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์ – คณิต จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการในวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร สวทช. และศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 02-980-6688 ต่อ 1442, 1622, 1623,1624 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.dti.or.th หรือที่ Facebook : ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates