ทบ. เชิญร่วมเป็นเกียรติและชมการสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ พร้อมชมการตั้งแสดงยุทโธปกรณ์

ในโอกาสวันกองทัพบก วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ กองทัพบกได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหารที่ได้เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นมรดกตกทอดตราบจนทุกวันนี้ พร้อมทั้งเป็นการย้ำเตือนให้ทหารทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน

 

สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในส่วนกลางจัดขึ้น ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน และมีกำลังทหารจากหน่วยในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ กองพัน ประกอบการสวนสนาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง มีระเบียบวินัย สง่างามและความเป็นทหารอาชีพ พร้อมกันนี้กองทัพบกได้จัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่สำคัญและประจำการอยู่ในหน่วยทหาร อาทิ ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1, รถถัง Oplot, เฮลิคอปเตอร์ AW-139, เฮลิคอปเตอร์ UH-72A Lakota เป็นต้น ในบริเวณที่สวนสนามด้วย

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นพิธีทางทหารที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพบก ซึ่งทหารทุกคน อาทิ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์

กองทัพบกจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเกียรติและรับชมการสวนสนาม ได้ ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กทม. หรือติดตามทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ และสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก ซึ่งจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับหน่วยทหารในต่างจังหวัดจะประกอบพิธีดังกล่าว ณ กองบัญชาการในแต่ละกองทัพภาค ในเวลาเดียวกัน

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates