ทบ.จะซื้อ Black Hawk อีก 4 ลำ/RTA to buy 4 Black Hawk helicopters (UPDATE V)

 


ภาพจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

04/10/2560 19.15 น. ThaiArmedForce.com - รัฐมนตรีกลาโหมเผย กองทัพบกไทยจะจัดหา UH-60M Black Hawk อีก 4 ลำ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยว่าไทยมีความต้องการจัดหาเฮลิคอปเตอร์  Black Hawk จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 4 ลำ

TAF คาดว่ารุ่นที่จะจัดหาจะเป็น UH-60M ซึ่งกองทัพบกไทยมีใช้งานอยู่แล้วจำนวนไม่มากนัก ซึ่งคาดว่าขั้นตอนการจัดหาน่าจะยังอยู่ในขั้นการส่งจดหมายแจ้งเจตจำนงค์ในการจัดซื้อ ก่อนที่ Defense Security Cooperation Agency ของสหรัฐจะทำเรื่องแจ้งต่อสภาคองเกรสเพื่อให้คองเกรสมีเวลา 30 วันว่าจะคัดค้านการขายหรือไม่ หลังจากนั้นจึงทำการลงนามในสัญญาได้ต่อไป

รอยเตอร์ยังอ้างข้อมูลจาก Melissa Sweeney โฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่า ในทศวรรตที่ผ่านมา สหรัฐขายอาวุธให้ไทยเป็นมูลค่า 960 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตั้งแต่เกิดการรัฐประหารมา สหรัฐได้ขายอาวุธให้ไทยแล้วเป็นมูลค่าสูงถึง 380 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยจากข้อมูลของ TAF พบว่าหลังจากการรัฐประหาร ระบบอาวุธที่สำคัญที่กองทัพไทยจัดหาจากสหรัฐมีหลายรายการ เช่น จรวดต่อต้านเรือผิวน้ำ AGM-84L Harpoon จรวด RIM-162 ESSM พร้อมแท่นยิง Mk.41 VLS หรืออุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงช่วงครึ่งชีวิตของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 เป็นต้น

 

Reuters reports that Thai Defense Minister announces the intention to buy four Black Hawk helicopters from United States.

TAF opinion is that the model could be UH-60M in which the RTA currently operating several airframes. We believe that the Thai Ministry of Defense still in the process before the Defense Security Cooperation Agency will notify this prospect of sale to congress. The congress has 30 days to block the deal.

Reuters also quote U.S. embassy spokeswoman Melissa Sweeney that US sold 960 million USD worth of weapon to Thailand in the past decade. After the coup, US approved 380 million USD weapon sales to Thailand.

 

TAF information show that some important equipment Thailand bought after the coup are include AGM-84L Harpoon anti-ship missile, RIM-162 ESSM with Mk.41 VLS launcher, as well as equipment for F-16 mid-life upgrade.


10/04/2556 15.10 น. ThaiArmedForce.com - (แก้ไข) UH-60L จำนวน 3 ลำ ของกองทัพบกไทย เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว

กองทัพบกสหรัฐส่งมอบ UH-60L Black Hawk จำนวน 3 ลำ ให้กับกองทัพบกไทยที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวานนี้ โดยการจัดหา UH-60L ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทดแทน UH-1H ที่กำลังทะยอยปลดประจำการในกองทัพบกไทย ซึ่งจะทำให้จำนวน UH-60L ของกองทัพบกไทยในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 9 ลำ

ในปี 2552 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้กองทัพบกไทยจัดหา UH-60L จำนวน 3 ลำ โดยกองทัพบกได้ลงนามจัดหาในภายหลัง และบริษัทผู้ผลิต Sikorsky ได้ส่ง UH-60L ทั้ง 3 ลำมายังประเทศไทยในเมื่อวานนี้ ซึ่งปีใน 2555 กองทัพบกได้ลงนามในสัญญาจัดหา UH-60M จำนวน 2 ลำ และจัดหาเพิ่มเติมอีก 1 ลำ ต่อมา รัฐสภาสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้กองทัพบกไทยจัดหา UH-60M เพิ่มเติมอีก 4 ลำ

UH-60L (ฮ.ท.60แอล) ทั้ง 3 ลำ ที่ ทบ.ไทย พึ่งได้รับมอบนี้ (ลำที่ 8, 9 และ 10 แต่จำนวนรวม คือ 9 ลำ เพราะ ทบ. สูญเสีย UH-60L ไป 1 ลำ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554) รัฐสภาสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ ทบ.ไทยจัดหาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ครม.ได้อนุมัติให้ ทบ. จัดหาได้ ตามโครงการ ฮ.ใช้งานทั่วไป ระยะที่ 1 ห้วงที่ 1 ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท (ลำละประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี 2553-2555 รับมอบเครื่องในปี 2556

ทั้งนี้ UH-60L ดังกล่าว จะต่างจาก UH-60L ที่ ทบ.ไทย มีประจำการอยู่ในปัจจุบัน คือ (1) ใช้เครื่องยนต์ T700-GE-701D (รุ่น D) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์เดิม คือ T700-GE-701C (รุ่น C) แต่ ฮ.ทั้ง 3 ลำ นี้ จะยังคงใช้ระบบควบคุมเครื่องยนต์ DEC ของรุ่น C อยู่ ซึ่งจะเหมือนกับ ฮ.S-70i (2) ติดตั้งเรดาร์ตรวจอากาศเส้นทางบิน (weather radar) ที่หัวเครื่อง ซึ่ง ThaiArmedForce คาดว่าน่าจะเป็นเรดาร์ Primus 700A ของบริษัท Honeywell ที่นิยมติดตั้งใน ฮ. ตระกูล H-60 ของกองทัพสหรัฐฯ (3) มีรอกกู้ภัยแบบถอดเข้า/ออกได้ ติดตั้งภายในห้องโดยสาร นอกจากนั้นระบบต่างๆ ยังเหมือนกับ UH-60L เดิม เช่น เครื่องตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย AN/APX-101 ของบริษัท Northrop Grumman เป็นต้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ ทบ.ไทย จัดหา ฮ.ท.60 รุ่นล่าสุด คือ UH-60M (ฮ.ท.60เอ็ม) จำนวน 3 ลำ และ ทบ.ไทย จะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี ฮ.รุ่นล่าสุดนี้ใช้งาน แต่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ครม.ได้อนุมัติให้ ทบ. จัดหาก่อนเพียง 2 ลำ ตามโครงการ ฮ.ใช้งานทั่วไป ระยะที่ 1 ห้วงที่ 2 ในวงเงิน 2,841 ล้านบาท (ลำละประมาณ 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี 2554-2556 โดย ทบ. ได้ลงนามในสัญญาจัดหา (LOA) UH-60M จำนวน 2 ลำ ที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ซึ่งคาดว่า ทบ. จะได้รับมอบในปี 2558-59 ทั้งนี้ในวันที่ 23 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ทบ. สหรัฐฯ ได้ว่าจ้างบริษัท Sikorsky ให้ติดตั้งระบบเอวิโอนิกส์ให้กับ UH-60M ตัวเปล่า (Green Aircraft) ของ ทบ.ไทย จำนวน 2 ลำ ThaiArmedForce เชื่อว่า น่าจะเป็น UH-60M 2 ลำแรก ที่ ทบ. ลงนามจัดหาไปก่อน

หลังจากนั้น เมื่อ 18 กันยายน 2555 ครม. ได้อนุมัติให้ ทบ.จัดหา UH-60M อีก 1 ลำ ที่เหลืออยู่จากที่รัฐสภาสหรัฐฯ อนุมัติไว้ 3 ลำ ในปี 2554 ตามโครงการ ฮ.ใช้งานทั่วไป ระยะที่ 1 ห้วงที่ 3 ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท (ลำละประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี 2555-2557 ซึ่งคาดว่า ทบ. ได้ลงนามในสัญญาจัดหา (LOA) ไปแล้วเมื่อช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมา โดย ทบ. น่าจะได้รับมอบ UH-60M ลำที่ 3 ในช่วงเวลาไม่ต่างจากลำที่ 1 และ 2 มากนัก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ ทบ.ไทย จัดหา UH-60M อีกครั้ง จำนวน 4 ลำ ThaiArmedForce คาดว่า ทบ. จะเสนอเรื่องเข้าสู่ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณผูกพันเริ่มใหม่ของปี 2556 นี้ โดย ทบ. อาจจะแบ่งซื้อครั้งละ 2 ลำ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพงบประมาณ

ข้อแตกต่างของ UH-60L และ UH-60M นั้น มีข้อแตกต่างที่สังเกตได้จากภายนอก คือ (1) stabilator (แพนหางระดับ) จะสามารถพับได้ในรุ่น M จากเดิมที่รุ่น L ไม่สามารถพับได้ และ stabilator ของรุ่น M จะไม่มีมุมเอียง แต่เป็นแผ่นสีเหลี่ยมมุมฉาก (2) Infared suppressor (อุปกรณ์ลดการแผ่รังสีอินฟาเรด) ที่ติดตั้งบริเวณท่อไอเสียเครื่องยนต์ ของรุ่น M จะมีรูปร่างต่างไปจากเดิม

ทั้งนี้ ทบ.ไทยจัดหา UH-60L/M Black Hawk ผ่านระบบการส่งออกอาวุธให้ต่างประเทศ (Foreign Military Sale: FMS) ของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยกองทัพบกสหรัฐเป็นผู้สั่งซื้อ บริหารสัญญา ส่งมอบ และฝึกกำลังพลให้กับ ทบ.ไทย

ด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดจะทำให้ ทบ.ไทย มี ฮ. UH-60L จำนวน 9 ลำ จากเดิมที่มีอยู่ 6 ลำ (หักลำที่ตกจำหน่ายไปแล้ว) และจะมีคำสั่งซื้อ UH-60M ที่รอการลงนามและรอการผลิตส่งมอบอีก 7 ลำ จะทำให้หลังสิ้นสุดสัญญาต่างๆ ทบ. ไทยจะมี UH-60L/M รวม 16 ลำ ทั้งนี้ตามจำนวนความต้องการจัดหา ฮ.ใช้งานทั่วไปทดแทน ระหว่างปี 2554-2563 ทบ. ต้องการ ฮ.ท.60 ทั้งหมด 7 ลำ (ไม่รวม UH-60L ที่พึ่งได้รับมอบ เพราะเริ่มจัดหาตั้งแต่ปี 2553) การจัดซื้อทั้งหมดจะเป็นไปตามแผน คือ ระหว่างปี 2555-2557 จำนวน 3 ลำ (UH-60M ลงนามครบแล้ว) ระหว่างปี 2558-2560 และ 2561-2563 ช่วงละ 2 ลำ (UH-60M รอ ครม.อนุมัติ)

อย่างไรก็ดี จากแผนความต้องการจัดหา ฮ.ใช้งานทั่วไปทดแทน (ปี 2554-2563) ทบ. ต้องการ ฮ. ทั้งหมด 30 ลำ แต่ด้วยงบประมาณตามแผนที่มีเพียงราว 15,500 ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดหา ฮ.ท.60 ได้ทั้งหมด ทบ. คาดการณ์ราคา ฮ.ท.60 เอาไว้ลำละ 1500 ล้านบาท (50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ถ้าจัดหา 7 ลำตามแผนดังกล่าว ทบ. จะใช้งบประมาณราว 10,500 ล้านบาท ทบ. จึงต้องจัดหา ฮ.ท. แบบอื่นๆ ให้ได้ 23 ลำ ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยแล้วตกลำละ 217 ล้านบาท (ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งราคานี้จะใกล้เคียงกับ ฮ. แบบ UH-72A Lakota ที่เป็น ฮ.ใช้งานทั่วไป ที่มีขนาดพอๆ กับ UH-1H (ฮ.ท.1) ที่ ทบ. จะปลดประจำการทั้งหมดในอนาคต มากกว่า ฮ.ท.60 ที่ ทบ. จัดหาอยู่ในปัจจุบัน

 

กองทัพบกสหรัฐส่งมอบ UH-60M Black Hawk จำนวน 3 ลำ ให้กับกองทัพบกไทยที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวานนี้ โดยการจัดหา UH-60M ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทดแทน UH-1H ที่กำลังทะยอยปลดประจำการในกองทัพบกไทย ซึ่งจะทำให้จำนวน UH-60L/M ของกองทัพบกไทยมี 9 ลำในปัจจุบัน

 

ในปี 2552 รัฐบาลสหรัฐได้อนุมัติให้กองทัพบกไทยจัดหา UH-60L จำนวน 3 ลำ แต่คาดว่าไม่น่าจะมีการลงนามในสัญญาเกิดขึ้น ประกอบกับ UH-60L ได้ปิดสายการผลิตลงไปแล้วตั้งแต่ปี 2550 ทำให้ในปี 2554 รัฐบาลสหรัฐได้อนุมัติให้กองทัพบกจัดหา UH-60M จำนวน 3 ลำ ซึ่งต่อมากองทัพบกได้ลงนามในสัญญาการจัดหา (Letter of Acceptance) กับกองทัพบกสหรัฐในล็อตแรกของโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปของกองทัพบกระยะ 1 ห้วงที่ 3 จำนวน 2 ลำ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2555 และลงนามจัดหาเพิ่มเติมในภายหลังอีกจำนวน 1 ลำปีใน 2555 รัฐบาลสหรัฐได้อนุมัติให้กองทัพบกไทยจัดหา UH-60M เพิ่มเติมอีก 4 ลำ ซึ่งในวันที่

23 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา กองทัพบกสหรัฐได้ว่าจ้างบริษัท Sikorsky ให้ติดตั้งระบบเอวิโอนิกส์ให้กับ UH-60M ตัวเปล่า (Green Aircraft) ของกองทัพบกไทยจำนวน 2 ลำ ThaiArmedForce.com จึงเชื่อว่า จากการอนุมัติของรัฐบาลสหรัฐจำนวน 4 ลำนี้ กองทัพบกไทยได้ลงนามจัดหาแล้วอย่างน้อย 2 ลำ และรอรับมอบต่อไป ซึ่งจะทำให้เฮลิคอปเตอร์ UH-60L/M ของกองทัพบกไทยมีจำนวนอย่างน้อย 10 ลำในท้ายที่สุด

 

ทั้งนี้ กองทัพบกไทยจัดหา UH-60M Black Hawk ผ่านระบบการส่งออกอาวุธให้ต่างประเทศ (Foreign Military Sale: FMS) ของรัฐบาลสหรัฐ โดยกองทัพบกสหรัฐเป็นผู้สั่งซื้อ บริหารสัญญา ส่งมอบ และฝึกกำลังพลให้กับกองทัพบกไทย

 


Sikorsky awarded $27M contract for work on Thai UH-60M

Sikorsky, Stratford, Conn., was awarded a $26,900,000 firm-fixed-price contract. This is a modification to convert UH-60M green aircraft and provided associated services for the Royal Thailand Army. This contract is in support of foreign military sales. Work will be performed in Stratford, with an estimated completion date of April 30, 2016. One bid was solicited, with one bid received. The Army Contracting Command, Redstone Arsenal, Ala., is the contracting activity (W58RGZ-12-C-0008).

http://helihub.com/2013/03/22/sikorsky-awarded-27m-contract-for-work-on-thai-uh-60m/

 


 

ภาพจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559343080753505.1073741848.116453438375807&type=1

 


19/09/2555 00.55 น. ThaiArmedForce.com - วานนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใหม่ของกองทัพบกภายใต้โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปของกองทัพบกระยะ 1 ห้วงที่ 3 งบประมาณ 2,817,981,515 บาท

ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพบกจัดหาจะเป็นรุ่นใด ระหว่าง UH-60M และ S-70i

รัฐบาลสหรัฐได้แจ้งต่อสภาคองเกรสว่าได้อนุมัติขายเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-60M จำนวน 4 ลำให้กับกองทัพบกไทย ซึ่งกองทัพบกไทยมีเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-60L จำนวน 7 ลำประจำการอยู่ก่อนแล้ว และประสบอุบัติเหตุตกไป 1 ลำ เหลือประจำการ 6 ลำ หลังจากนั้นจึงมีการจัดหา UH-60L อีก 3 ลำ จัดหา UH-60M 2 ลำ ล่าสุดจัดหา UH-60M เพิ่มเติมอีก 1 ลำเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

ถ้ากองทัพบกจัดหา UH-60M อีก 4 ลำในครั้งนี้ จะทำให้จำนวน UH-60L/M Black Hawk เพิ่มเป็น 16 ลำ ซึ่งยังต้องการจัดหาอีก 26 ลำจึงจะครบตามจำนวนความต้องการระหว่างปี 2554 - 2563

ในอีกด้านหนึ่งแหล่งข่าวในกองทัพบกระบุกับ ThaiArmedForce.com ว่า อาจเป็นไปได้เฮลิคอปเตอร์ที่จะจัดหาจะเป็น S-70i ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เหมือนกับ UH-60L/M Black Hawk ซึ่งกองทัพบกมีอยู่แล้วจำนวน 6 ลำ และกำลังจัดหาเพิ่มเติมอีก 6 ลำ แต่ S-701i จะมีประสิทธิภาพทางยุทธการต่ำกว่า UH-60M เนื่องจากมีการตัดอุปกรณ์บางชนิดออกไป แต่มีราคาถูกกว่าเพื่อใช้งานในภารกิจทางยุทธการที่ไม่ต้องการความสามารถมาก หรือใช้งานทางธุรการ โดยทำการผลิตที่โรงงาน  PZL Mielec  ในประเทศโปแลนด์ ซึงบริษัท Sikorsky จากสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-60L/M Black Hawk ได้ซื้อกิจการมา โดยมีข้อมูลว่าคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปเยือน ประเทศโปแลนด์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

ถ้าข่าวเป็นความจริง ThaiArmedForce.com คาดว่า สาเหตุที่กองทัพบกเปลี่ยนไปจัดหา S-70i แทนที่จะจัดหา UH-60M นั้น เนื่องจากปัจจุบัน UH-60M ซึ่งเป็นรุ่นมาตราฐานที่กองทัพบกสหรัฐใช้งานนนั้มีราคาสูงมาก ทำให้งบประมาณที่มีอาจไม่สามารถจัดหาได้ครบตามจำนวน จึงเปลี่ยนไปจัดหา S-70i ที่มีสมรรถนะต่ำกว่าบ้างแต่สามารถจัดหาได้ครบตามจำนวน

ทั้งนี้ ถ้ากองทัพบกจัดหา UH-60M จำนวน 4 ลำในครั้งนี้จริง การจัดหา S-70i อาจเลื่อนไปเริ่มจัดหาในโครงการระยะที่ 2 ในปีงบประมาณต่อไป

ที่ผ่านมา กองทัพบกเคยมีความต้องการจัดหา UH-60L Black Hawk ให้ได้จำนวน 33 ลำ แต่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 จึงทำให้สามารถจัดหาได้เพียง 7 ลำ และประสบอุบัติเหตุตกไป 1 ลำ การจัดหาในครั้งนี้จะทำให้ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์แบบ Black Hawk ของกองทัพบกเพิ่มจาก 12 ลำ (มีประจำการแล้ว 6 ลำ กำลังรับมอบและสั่งซื้อ 6 ลำ) จนใกล้เคียงจำนวน 30 ลำตามความต้องการใหม่


Notification to Congress (www.dsca.mil/pressreleases/36-b/2012/Thailand_12-39.pdf)


S-70i Black Hawk ในงาน Paris Airshow 2011 (ภาพจาก Sikorsky)

ทั้งนี้ สมาชิก TAF ที่สนใจสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่กระทู้ในเว็บบอร์ด

"MERGED: Black Hawk ของกองทัพบกไทย"

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=5&t=685

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates