กมย.ทบ.อนุมัติมาตรฐานยานเกราะล้อยางใหม่/RTA seeking approval for the draft requirement on its new APC

23/04/2559 08.00 ThaiArmedForce.com - กองทัพบกได้พิจารณาจัดหายานเกราะล้อยางแบบใหม่ที่จะนำเข้าประจำการในกองทัพบก โดยได้พิจารณาความต้องการในเบื้องต้นแล้ว

โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบกหรือ กมย.ทบ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะทำหน้าที่รับรองแบบยุทโธปกรณ์ที่จะนำเข้ามาประจำการในกองทัพบกได้ได้เสนอขออนุมัติคุณสมบัติของยานเกราะล้อยางแบบใหม่ที่กองทัพบกกำลังพิจารณานำเข้าประจำการ โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

- เป็นยางเกราะล้อยาง มีจำนวนล้อและการขับเคลื่อนตั้งแต่ 6x6 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสภาวะและภูมิประเทศ
- บรรทุกกำลังพลพร้อมอาวุธได้ไม่ต่ำกว่า 11 นาย
- อย่างน้อยต้องมีเกราะที่สามารถป้องกันกระสุนขนาด 7.62 มม.ที่ทำการยิงในระยะตั้งแต่ 150 เมตรลงมาได้
- กำลังพลในรถทำการตรวจการณ์และทำการยิงด้วยการควบคุมจากภายในตัวรถได้
- ติดตั้งป้อมปืนได้
- มีรุ่นที่ใช้งานได้หลายภารกิจตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก
- มีระบบป้องกันกำลังพลในสถานการณ์สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และมีระบบความปลอดภัยให้กับกำลังพล
- ติดตั้งวิทยุประจำรถที่ใช้งานร่วมกับวิทยุ FM แบบ Frequency Hopping  ที่กองทัพบกมีประจำการได้
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้หลายประเภท
- มีสายการผลิตและประจำการในประเทศผู้ผลิต และสามารถสนับสนุนอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ซึ่งตามคุณสมบัติแล้วถือได้ว่ายานเกราะล้อยางโดยทั่วไปสามารถเข้าแข่งขันในโครงการของกองทัพบกได้ แต่ยังไม่ชัดเจนว่า DTI 8x8 BWS ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กำลังพัฒนานั้นจะสามารถเข้าแข่งขันได้หรือไม่ เนื่องจาก กมย.ทบ. กำหนดคุณสมบัติว่าต้องมีประจำการในประเทศผู้ผลิต แต่ไม่ได้มีข้อยกเว้นสำหรับยานเกราะล้อยางที่ผลิตในประเทศไทย

สมาชิกที่สนใจพูดคุยในประเด็นนี้สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นได้ที่กระทู้

โครงการจัดหายานเกราะล้อยางแบบใหม่ของทบ.ไทย

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=5&t=3769#p84830

RTA military equipment standard committee draft up the requirement for the new APC prior to the start of competition.

The requirement is at least diesel-engine 6x6 APC with all terrain capability. Capable of carrying 11 equipped troops with the minimum protection for the 7.62 mm bullet. It must have an automatic turret with remote control from inside the APC. Radio must be a frequency-hopping FM radio compatible with the system RTA currently operated. The APC must be commissioned in the manufacturer's nation with the 15 years spare part guarantee.

It is unclear whether the DTI 8x8 BWS currently developing by DTI will be eligible to participate in the competition consider there is no exception for the APC developed in Thailand.

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates