กองทัพบกชี้แจงการจัดหารถเกราะ VN-1 เผยซื้อ First Win 2 แล้ว 13 คัน\ RTA clearify the VN-1 order and announce 13 First Win 2 buy (UPDATE II)

16/06/2560 14.45 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพบกส่งอีเมล์ชี้แจงการจัดซื้อรถเกราะ VN-1 เผย มีโครงการจัดหารถ First Win 2 แล้ว 13 คัน

โดยอีเมล์ดังกล่าวได้ถูกส่งให้กับสื่อมวลชนเมื่อราว 14.00 น. ของวันนี้ โดยมีใจความดังนี้

โฆษก ทบ. ชี้แจงกรณีการจัดหารถยานเกราะล้อยาง VN1

           1. ความจำเป็นเร่งด่วนมากเพียงใดในการจัดซื้อรถยานเกราะล้อยาง VN1 เนื่องจากมีการวิพากษ์ วิจารณ์ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพ

                    1.1 การจัดซื้อดังกล่าวเป็นลักษณะของการทดแทนของเดิมที่ใช้มานาน ซ่อมไม่คุ้มค่า ประกอบกับคุณลักษณะไม่สอดคล้องกับภารกิจในทางยุทธวิธีสมัยปัจจุบัน เพราะของเดิมรถ V150 อาจเหมาะกับลักษณะทางยุทธวิธีเมื่อสมัย 50 ปีที่แล้ว 

                    1.2 กองทัพบก มีแผนและแนวทางปรับระดับความพร้อมรบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ยุทโธปกรณ์หลักของหน่วยทหารราบยานเกราะและหน่วยทหารม้า ตามแผนพัฒนากองทัพ ห้วงปี 2560 - 2564 เพื่อเป็นหลักประกันในด้านความมั่นคง รวมถึงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ คุณลักษณะของยุทโธปกรณ์ใหม่ที่จะนำมาทดแทนนั้นจะมีความทันสมัย มีระบบอาวุธที่หลากหลาย มีระบบการติดต่อสื่อสารกว้างไกล มีเกราะป้องกันตนเองแข็งแรงมากขึ้น และมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูงในทุกสภาพภูมิประเทศ

                   1.3 เมื่อพิจารณาแล้วในการดำรงสภาพของยุทโธปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง บางหน่วยอาจไม่สามารถใช้วิธีการซ่อมได้ การจัดหาเพื่อทดแทนจะนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดกับทางราชการได้มากกว่า จึงถือว่ามีความจำเป็นมากในระดับหนึ่ง 

          2. เหตุใดกองทัพบกจึงไม่พิจารณาจัดหายานเกราะ 8x8 ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่เลือกจัดหาจากต่างประเทศ 

                   2.1 รถเกราะล้อยาง 8x8 ที่ผลิตในไทยเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยองค์กรมหาชนสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นพัฒนาต้นแบบ ซึ่งถ้าสมบูรณ์ก็จะต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนแบบรับรองยุทโธปกรณ์ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบก (กมย.ทบ) เป็นลำดับแรก และต้องมาทดสอบปรับแก้ไขสมรรถนะคุณสมบัติด้านต่างๆ ถ้าใช้ได้ถึงจะไปเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการการผลิต คงต้องใช้เวลาอีกหลายปี ไม่สอดคล้องกับแผนเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพบกในปัจจุบัน 

                   2.2 สำหรับรถหุ้มเกราะล้อยาง 4x4 First win ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในไทย คุณลักษณะเฉพาะทางทหารไม่ตรงกับที่กองทัพบกกำหนด แต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้นำรถนั้นมาทดสอบและทดลองใช้งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับได้พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ดีขึ้น สามารถตอบสนองภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การผลิตรุ่นใหม่ ชื่อ First win2 ในปีงบประมาณ 2560 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงได้จัดหามาใช้งานในภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 คัน 

 

          3. เหตุใดกองทัพบกชี้แจงสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อดังกล่าว

                    3.1 กองทัพบก ได้ตรียมข้อมูลบอกกล่าวไว้อย่างสมบูรณ์แต่เนิ่น เพียงแต่กรณีสังคมให้ความสนใจหรือมีข้อซักถาม แต่เนื่องจากกรณีการขออนุมัติอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งถ้าสมบูรณ์ หรือโครงการเดินหน้าก็จะมีการบอกกล่าวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

                   3.2 แม้ว่าการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ (G TO G) ซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องประกาศข้อมูลต่อสาธารณชน สำหรับโครงการนี้กรมสรรพาวุธทหารบกในฐานะหน่วยดำเนินกรรมวิธียังได้ประกาศข้อมูลราคากลางให้สาธารณชนได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วย

                   3.3 แนวทางการปฏิบัติในระยะหลัง บางครั้งยุทโธปกรณ์สำคัญที่จัดหามามีผลโดยตรงต่อความได้เปรียบในด้านการสงครามหรือแสดงถึงความพร้อมรบของกองทัพบก อาจไม่เหมาะต่อการเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่กองทัพบกก็มีความพร้อมต่อการชี้แจงหรือตอบข้อสงสัยในทุกๆ ประเด็น โดยเฉพาะยืนยันในขั้นตอนการดำเนินการที่มีความโปร่งใส อยู่ในหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของทางราชการ

RTA release the email to media clarifying the public concern over the purchase of Chinese VN-1 APC.

The email said the VN-1 is intended to replace the 50-years-old V-150 during the army development plan 2017-2021. They said the DTI's indigenous development DTI 8x8 Black Widow Spider is still under development and it would take years to complete. Also, the Chaisari First Win APC was not meet the requirement of this project but the company develop the vehicle to meet the security and urban warfare requirement so the Internal Security Operations Command this year placed initial order for 13 First Win 2s.

The Thai cabinet last week approved the 34 VN-1s order. The deal will be signed soon.


 

22/03/2560 07.45 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพบกไทยจัดหา ZBL-09 จากจีนจำนวน 34 คัน พร้อมกระสุน  12,506 นัด โดยจะเข้าประจำการใน หน่วยทหารม้า

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศกล่าวกับ TAF ในงาน LIMA 2017 วานนี้ว่า กองทัพบกไทยได้ลงนามจัดซื้อยานเกราะล้อยาน 8x8 แบบ ZBL-09 จาก NORICO ประเทศจีนแล้ว

ZBL-09 มีสมรรถนะใกล้เคียงกับ BTR-3E1 ที่กองทัพบกไทยเคยจัดหาและประจำการอยู่ในหน่วยทหารราบ โดยกองทัพบกไทยจัดหาจำนวน 1 กองพัน คาดว่าจะได้รับรถในปี 2562 โดยกำหนดราคากลางของรถที่ราคาคันละ 1.695 ล้านเหรียญสหรัฐ (59,325,000 บาท) และกระสุนขนาด 30x165 มม. ที่ราคานัดละ 155 เหรียญสหรัฐ (5,425 บาท) ซึ่งเป็นการยืนยันว่ารถจะมาพร้อมกับป้อมปืนขนาด 30 มม. TAF เชื่อว่าการจัดหาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจัดตั้งโรงงานซ่อมสร้างยุทธยานยนต์จีนมูลค่า 400 ล้านบาทที่กระทรวงกลาโหมจะลงทุนที่โรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธของกองทัพบก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถซ่อมบำรุงรถถัง VT-4 และยานเกราะ Type-85 รวมถึง ZBL-09 ดังกล่าว โดยคาดหวังว่าโรงงานจะเป็นศูนย์กลางในการซ่อมบำรุงยุทธยานยนต์ของจีนในภูมิภาคได้

 

RTA ordered ZBL-09 from NORICO to be commissioned in the cavalry unit.

Foreign correspondent said to TAF in LIMA 2017 yesterday that the Royal Thai Army signed the order to buy 34 ZBL-09 8x8 and 12,506 30 mm round from China's NORICO.

ZBL-09 can be compared to BTR-3E1 earlier procured and deployed in the infantry units. RTA will buy one battalion of ZBL-09 and aim for 2020 delivery at the price of 1.695 mil USD each. TAF believe that this order is a part of the 400 million Baht project to upgrade the RTA maintenance factory to be able to maintain and refurbish all Chinese-made vehicle in RTA, including VT-4 tank, Type-85 and ZBL-09. Thy aim to become the regional center for Chinese vehicle maintenance.

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates