กองทัพอากาศเตรียมลงนามเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้กริพเพน (Gripen User Group)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กองทัพอากาศลงนามในการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้กริพเพนหรือ Gripen User Group ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใช้งาน Gripen อยู่ในขณะนี้ สมาชิกปัจจุบันประกอบไปด้วยสวีเดน เช็ค ฮังการี แอฟริกาใต้ และล่าสุดคือประเทศไทย โดยกลุ่มจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งาน เทคนิค ยุทธวิธีและวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พบระหว่างการใช้งาน

MoU for cooperation among Gripen 39 aircraft users to be signed by Thailand


BANGKOK, 30 June 2010 (NNT) – The Cabinet agreed that the Defense Ministry sign a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation among countries using Gripen 39 fighter aircraft, while the Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force is authorized to sign the MoU .

The objective of the MoU is to tighten cooperation in battles and techniques among Gripen 39 users which are the Defense Ministries of countries such as the Czech Republic, Hungary, South Africa, Sweden and Thailand.

The Ministries of Foreign Affairs and Defense viewed that the MoU was not a treaty as defined in section 190 (2) of the Charter, so an approval from the Parliament would not be required. However, it must first be approved by the Cabinet with the authorization of the country's representative to sign the MOU.


News ID: 255306300031
Reporter : Panita Norasing
News Date : 30 June 2010

http://thainews.prd.go.th/en/news.php?id=255306300031

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates