ทอ.บำรุงขวัญเจ้าหน้าที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

ThaiArmedForce.com - เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา กองทัพอากาศใด้จัดกิจกรรมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ของกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ณ ท่าอากาศยานปัตตานี (สนามบินบ่อทอง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความอดทนและเสียสละ

โดยในงานนี้มี พลอากาศโท วินัย เปล่งวิทยา รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์พื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ในส่วนของกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ข้าราชการทหารอากาศ  ศิลปิน ดารา นักร้องอาร์สยาม รวมทั้งทีมงาน TAF   ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 คือหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพอากาศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติงานของเหล่าทัพต่าง ๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอากาศยานเช่น AU-23A Peacemaker, C-130H, และ Bell 412 คอยเตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนในกรณีที่มีการร้องขอการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่การรบ การปฏิบัติการจิตวิทยา การลาดตระเวนทางอากาศ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยรักษาสนามบินอีกด้วย

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดง มินิคอนเสิร์ต ของเหล่า ศิลปิน ดารา นักร้องอาร์สยาม รวมทั้ง “วงเหยี่ยวดำ” ซึ่งเป็นวงดนตรีของกองทัพอากาศเองก็ได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยงานจัดขึ้นในพื้นที่ของสนามบินบ่อทอง

 

ท่าอากาศยานปัตตานี

C-130 ลำเลียงสิ่งของและเจ้าหน้าที่มาส่งที่ท่าอากาศยานปัตตานี

พลอากาศโทวินัย เปล่งวิทยา รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของกองทัพอากาศ

มอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลของกองกำลังเฉพาะกิจที่ 9

กิจกรรมการแสดงบนเวที

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates