การบินโปรยน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

พลอากาศโท อนิรุท กิตติรัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ โดยกองทัพอากาศให้การสนับสนุนอากาศยานในการโปรยน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

จากปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันที่เพิ่มมากขึ้น กองทัพอากาศจึงมีแนวคิดในการใช้อากาศยานขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินโปรยน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษดังกล่าว โดยได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมในการปฏิบัติภารกิจ โดยที่เครื่องบิน 1 เครื่อง สามารถบรรทุกน้ำได้ประมาณ 3784 ลิตร โดยบินโปรยน้ำที่ระยะความสูง 4000-7000 ฟุต เหนือพื้นดิน โดยกองทัพอากาศได้วางแผนการบินใว้วันละ 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลา 0900-1200 และ 1300-1500 มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน โดยน้ำที่ใช้โปรยน้ำเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่  ในการปฏิบัติครั้งนี้จะเน้นบริเวณเขตพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่น และดำเนินการในช่วงแรกประมาณ 15 วัน โดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควัน พร้อมทั้งวงแผนร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อนำเครื่องบินมาปฏิบัติภารกิจฝนหลวงต่อไป

 

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates