“Fighting for the Best!” - การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2558

12 มกราคมที่ผ่านมา ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธ์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการ แข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2558

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศในปีนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึง 23 มกราคม 2558  โดยมีพื้นที่การฝึกหลักอยู่ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยจะเป็นพื้นที่ติดตั้งเป้าหมายสำหรับการทิ้งระเบิดและดำเนินการจำลองการใช้อาวุธต่างๆ

 

เป็นประจำของทุกปีที่หน่วยปฏิบัติงานรบหลักของกองทัพอากาศจะต้องเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ เนื่องจากกองทัพอากาศได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเพราะจะเป็นการฝึกฝนความชำนาญของกำลังจากหน่วยต่างๆได้มาร่วมกันประลองความสามารถในการปฏิบัติงาน ภายใต้โจทย์ข้อกำหนดที่มีความสอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน เป็นการประเมินขีดความสามารถความพร้อมของนักบินพร้อมรบ ตลอดจนหน่วยกำลังรบ ทั้งภาคพื้นดิน และ ภาคอากาศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 11 ประเภท ทั้งภารกิจในการรบทางทหาร และการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉิน

ในพิธีเปิด ที่กองบิน 23 มีการจัดบอร์ดนิทรรศการ การตั้งแสดงแสดงของอากาศยานแบบต่างๆที่เข้าร่วมการฝึก (ยกเว้น F-5A ที่เป็นอากาศยานที่เคยประจำการที่กองบิน 23 ซี่งเป็นการนำชิ้นส่วนของอากาศยานที่ถอดเก็บเป็นอะไหล่เป็นชิ้นๆมาประกอบและทำสีใหม่เพื่อการตั้งแสดงโดยเฉพาะ) และการสาธิตการปฏิบัติงานทางอากาศ ทั้งการบิน เปิดงานของเครื่องบินรบแบบ JAS-39C กริปเปน และ Saab 340 AEW ทำการบินหมู่ผ่าน  การจำลองการรบในอากาศโดย เครื่องบินรบแบบ F-16 A/B ,Alphajet และ L-39 Z/ART อัลบาทรอส การบินดับไฟป่าของเครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67 บาสเลอร์ และการบิน CSAR ของเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H พร้อมทั้งการสาธิตการป้องกันฐานบินด้วยปืนต่อสู้อากาศยาน ของหน่วยอากาศโยธิน

หลักจากผ่านพ้นการแข่งขัน โดยการประเมินผลอย่างเข้มงวดจากกรมยุทธการทางอากาศ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศให้กับฝูงบิน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ.พื้นที่หน้าหอบังคับการการบินแห่งใหม่ของกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ชนะในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

1. รางวัลบุคคลชนะเลิศประเภทระเบิด BDU-33 ได้แก่ฝูงบิน 403 กองบิน 4
2. รางวัลบุคคลชนะเลิศประเภทปืนใหญ่อากาศ ได้แก่ ฝูงบิน 411 กองบิน 41
3. รางวัลบุคคลชนะเลิศประเภทจรวด ได้แก่ ฝูงบิน 411 กองบิน 41
4. รางวัลบุคคลชนะเลิศประเภทระเบิด MK-106 ได้แก่ฝูงบิน 231 กองบิน 23
5. รางวัลหมู่บินชนะเลิศประเภทระเบิด  ได้แก่ฝูงบิน 403 กองบิน 4
6. รางวัลชุดปฏิบัติการชนะเลิศ การบินค้นหา และช่วยชีวิต ได้แก่ชุดปฏิบัติการที่ 3 ฝูงบิน 203 กองบิน 2
7. รางวัลชุดปฏิบัติการชนะเลิศ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี ได้แก่ชุดปฏิบัติการที่ 2  ฝูงบิน 601 กองบิน 6
8. รางวัลชุดปฏิบัติการชนะเลิศ การบินควบคุมไฟป่า ได้แก่ชุดปฏิบัติการที่ 2  ฝูงบิน 461 กองบิน 41
9. รางวัลชุดปฏิบัติการชนะเลิศ การปฏิบัติภารกิจ การบิน รับ-ส่งข่าวสาร ได้แก่ ฝูงฝึกขั้นปลาย โรงเรียนการบิน
10. รางวัลฝูงบินชนะเลิศ การปฏิบัติภารกิจ การบิน รับ-ส่งข่าวสาร ได้แก่ ฝูงฝึกขั้นปลาย โรงเรียนการบิน
11. รางวัลชุดทีมชนะเลิศ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ รับ-ส่งบุคคลสำคัญ ได้แก่ ทีม Boeing 737-800 ชุดปฏิบัติการที่ 1 ฝูงบิน 602 รอ. กองบิน 6
12. รางวัลฝูงบินชนะเลิศ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ รับ-ส่งบุคคลสำคัญ ได้แก่ 1 ฝูงบิน 602 รอ. กองบิน 6
13. รางวัลชุดปฏิบัติการชนะเลิศ การป้องกันภัยทางอากาศ พัน อย.บน.1 ได้แก่ชุดปฏิบัติการที่ 1 
14. รางวัลชุดปฏิบัติการชนะเลิศ การป้องกันภัยทางอากาศ อาวุธต่อต้านประเภท QW-2 ได้แก่ชุดปฏิบัติการที่ 1 
15. รางวัลชุดปฏิบัติการชนะเลิศ การป้องกันภัยทางอากาศ อาวุธต่อต้านประเภท RBS-70 ได้แก่ชุดปฏิบัติการที่ 1 
16. รางวัลเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินชนะเลิศ ได้แก่ ฝูงบิน 102 กองบิน 1
17. รางวัลเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินชนะเลิศ ได้แก่ ฝูงบิน 401 กองบิน 4
18. รางวัลชุดปฏิบัติการ จนท. ถ่ายรูป ชนะเลิศการบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ประเภท ถ่ายภาพดิ่ง ได้แก่ ชุดปฏิบัติการที่ 2 คปอ.
19. รางวัลชุดปฏิบัติการชนะเลิศการบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ประเภท ถ่ายภาพดิ่ง ได้แก่ ชุดปฏิบัติการที่ 2 ฝูงบิน 501 กองบิน 5
20. รางวัลฝูงบินชนะเลิศ การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ประเภท ถ่ายภาพดิ่ง ได้แก่ ฝูงบิน 461 กองบิน 46
21. รางวัลหมู่บินชนะเลิศ สนับสนุนทางอากาศ ได้แก่ หมู่บินที่2 ฝูง 401 กองบิน 4
22. รางวัลฝูงบินชนะเลิศ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ฝูง 411 กองบิน 41
23. รางวัลหมู่บินชนะเลิศ การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี ได้แก่ หมู่บินที่ 2 ฝูง 102 กองบิน 1
24. รางวัลฝูงบินบินชนะเลิศ การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี ได้แก่  ฝูง 102 กองบิน 1

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates