กองทัพอากาศ กองทัพบก และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าและลดหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ


BT-67 (ภาพจากแฟ้มภาพ)

18/03/2558 19.00 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพอากาศและกองทัพบก รวมถึงกองทัพอากาศสิงคโปร์ ส่งอากาศยานและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมดับไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน

วันนี้กองทัพบกได้จัดกำลังเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ Mi-17 จำนน 1 ลำ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H จำนวน 3 ลำ กองทัพอากาศได้จัดกำลังเครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67 จำนวน 2 ลำ และกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้จัดกำลังเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ CH-47D จำนวน 2 ลำ เข้าวางกำลัง ณ กองบิน 41 ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นฐานบินหลักในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่

อากาศยานทั้งหมดจะสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


Mi-17 (ภาพจากแฟ้มภาพ)

ในส่วนของกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้ทำการลำเลียงอุปกรณ์ดับไฟป่าจากประเทศสิงคโปร์โดยเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130H เพื่อนำไปส่งมอบให้กับกำลังทางอากาศของสิงคโปร์ที่เข้าร่วมการฝึก Cope Tiger 2015 และเตรียมพร้อมอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยสิงคโปร์ได้ให้ CH-47D เข้ารับภารกิจสนับสนุนกองทัพไทยในการแก้ปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะ

พลอากาศเอก มณฑล  สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศกล่าวว่า "การร่วมมือเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ของกองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสิงคโปร์ นับเป็นการดำเนินการร่วมกันตามกรอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) ของกองทัพ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดี   และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน"


ภาพจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์


CH-47D ที่มาเข้าร่วมการฝึก Cope Tiger 2015 ในประเทศไทย

นายอึ้ง เอ็ง เฮน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์กล่าวว่า "เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศสิงคโปร์จะติดตั้งตะกร้าน้ำความจุ 5,000 ลิตรซึ่งได้รับจากหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสิงคโปร์ (Singapore Civil Defence Force) เราขอให้ชาวสิงคโปร์ช่วยสนับสนุนกำลังพลของกองทัพอากาศสิงคโปร์ในการปฏิบัติภารกิจนี้ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงและปลอดภัย"

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates