กองทัพอากาศเปิดรับนักบินหญิงชุดแรก/RTAF Recruiting its First Female Pilot

 

29/03/2559 12.30 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพอากาศเปิดรับสมัครนักบินหญิงชุดแรกในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยจำนวน 5 คน

 

โดยคุณสมบัติของนักบินหญิงชุดแรกก็คือต้องมีสัญชาติไทย โสด และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ มีอายุระหว่าง18 ปีบริบูรณ์ถึง 28 ปี (เกิดปี พ.ศ.2531 - พ.ศ.2541) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.80 สาขาใดก็ได้ มีส่วนสูงอย่างน้อย 162 เซ็นติเมตร ไม่มีรอยสักที่เห็นเด่นชัดหรือเสพยาเสพติด เป็นผู้ที่มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ข้อสำคัญก็คือต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License: CPL) และผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ICAO English Language Proficiency Test) ไม่ต่ำกว่า Level 4 นั่นหมายถึงผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนการบินที่โรงเรียนการบินของเอกชนมาก่อนจนได้รับใบอนุญาต CPL จึงจะสามารถสมัครได้

โดยนักบินที่ผ่านการคัดเลือกจะบรรจุเข้าประจำการในฝูงบินลำเลียงเป็นฝูงแรก

RTAF is recruiting its first female pilot in Thai military history. Starting next month, five female pilots will be considered from applicant that requires a minimum of 162 cm height with no visible tattoo. She must be a Thai girl who is also single, 18-28 years old with a bachelor degree in any subject.

Most importantly, she must hold the Commercial Pilot License or CPL and passed the CAO English Language Proficiency Test level 4 - which mean she need to complete the flying course in the private flying school before eligible to enroll.

 

It is believing that the first female pilot will fly the transport fleet.

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates