D&S2015: Marsun เล็งขยายอู่ ผลิต UAV และทำวิจัย USV/Marsun is expanding its dock, offer UAV, and work on USV

05/11/2558 14.15 น. ThaiArmedForce.com - Marsun ต่อเรือชุด ต.231 และเรือปฏิบัติการลำน้ำ M10 Mk.2 เพิ่มเติม

คุณภัทรวิน จงวิศาล ผู้จัดการบริษัท Marsun Shipbuilding เปิดเผยกับ ThaiArmedForce.com ว่า ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการต่อเรือชุดเรือ ต.231 อยู่ โดยมีคำสั่งซื้อไปแล้วจำนวน 6 ลำ และได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มอีก 4 ลำ ทำให้เรือชุดเรือ ต.231 จะมีเรือในประจำการทั้งหมด 10 ลำในอนาคต นอกจากนั้น Marsun ยังได้ส่งมอบเรือปฏิบัติการลำน้ำ (PBR) แบบ M10 จำนวน 3 ลำ และได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มอีก 6 ลำในรุ่น M10 Mk.2 ทั้งหมดเป็นคำสั่งซื้อจากกองทัพเรือไทย

ในส่วนของเรือปฏิบัติการพิเศษนั้น กองทัพเรือยังมีความต้องการเรือปฏิบัติการพิเศษที่ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด 25 เมตร ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ไม่มีประตูด้านหน้า เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างฝั่งและแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล โดยมีความต้องการจำนวนสองลำ แต่ยังรอการจัดสรรงบประมาณอยู่

นอกจากนั้น Marsun ยังขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนา UAV โดยได้ร่วมมือกับกองทัพอากาศในการวิจัยและพัฒนา UAV แบบ บร.ทอ.1 หรือ Tigershark II Type 3 แล้วเสร็จและเข้าประจำการแล้วในฝูงบิน 404 และกำลังพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการเข้าประจำการเพิ่มเติมในอนาคต โดยปัจจุบัน Tigershark II Type 3 มีความยาวปีก 6 เมตร ความยาวลำตัว 4.2 เมตร ความเร็วสูงสุด 110 น็อต ระยะเวลาบินนานสุด 12 ชั่วโมงที่เพดานบินสูงสุด 12,000 ฟุต

"UAV เป็นโครงการใหม่ของเรา เราทำทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการบูรณาการ software ซึ่งเราวางแผนที่จะขยายไปสู่การพัฒนา USV โดยใช้พื้นฐานของเรือ PBR หรือแม้แต่ UUV ในอนาคต"

ในอีกด้านหนึ่ง Marsun ยังมองไปที่การขยายขีดความสามารถในการต่อเรือ โดยกำลังมองหาสถานที่ที่เหมาะสมในการขยายอยู่ไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับงานต่อเรือและซ่อมบำรุงในฝั่งอันดามัน และศึกษาการขยายขีดความสามารถในการต่อเรือที่ยาวกว่า 100 เมตร

"ปัจจุบันขนาดของอู่แห้งไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป เพราะเราสามารถเช่าอู่ลอยน้ำมาเพื่อต่อเรือตามขนาดที่ต้องการได้ในราคาที่คุ้มค่า ดังนั้นการต่อเรือขนาดใหญ่ก็สามารถเป็นไปได้สำหรับ Marsun แต่ในตอนนี้เรายังมองไปที่การรับช่วงงานต่อจากอู่อื่น เช่น การต่อเรือฟริเกตุลำที่สองในประเทศไทย ที่น่าจะมีการกระจายงานให้กับอู่ต่าง ๆ ในประเทศไทยร่วมกันทำ"

ปัจจุบันธุรกิจการต่อเรือมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก โดยในยุโรปและสหรัฐ มีอู่ต่อเรือที่ทำการขายอู่ออกไปเป็นจำนวนมาก และดำเนินธุรกิจต่อเรือโดยไม่มีอู่ แต่จะใช้วิธีว่าจ้างอู่ต่อเรือในต่างประเทศทำการต่อให้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง

"ตรงนี้ก็เป็นโอกาสของ Marsun โดยเรามองว่าทุกวันนี้อู่ต่อเรือไม่ใช่เพียงต่อเรือแล้วก็จบ แต่เป็นการเสนอ Solution ในการต่อเรือ บำรุงรักษา และพัฒนาปรับปรุงตลอดช่วงอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมการต่อเรือในปัจจุบัน ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ Marsun สามารถอยู่รอดและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในปัจจุบันก็คือการที่เราสามารถสนับสนุนและดูแลลูกค้าของเรา ซึ่งก็คือกองทัพเรือได้อย่างเต็มที่ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า อุตสาหกรรมทางทหารของไทยสามารถช่วยดูแลความมั่นคงของไทยได้ จึงอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทยและผู้ผลิตสัญชาติไทยแท้ ๆ ให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในอนาคต" คุณภัทรวินกล่าว

Marsun Shipbuilding aim to expand its business by offering a larger-than-100 m ship.

Currently, Marsun is building the repeat order of 4 T.231 class from the initial order of 6 ships and building more of 6 M10 Mk.2 PBR to add up with 3 M10 currently in service with Royal Thai Navy.

Marsun also cooperate with Royal Thai Air Force to develop the Tigershark II Type 3 MALE UAV and now the system is in service at 404 sqn. of RTAF. They are also looking at the possibility of developing the USV and UUV.

The Thai shipbuilding company also looking for the suitable land plot in Phuket to build its new dry dock and subcontracting work from the second high performance frigate expected to build in Thailand.

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยในประเด็นนี้ได้ที่

โครงการเรือตรวจการณ์ปืน(ตกป.) ชุดใหม่

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=3201


MERGED: UAV ของกองทัพอากาศไทย

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=7&t=2050

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates