ขอเชิญเยี่ยมชมเรือ ต.91 เรือของพ่อที่ทรงพระราชดำริในการจัดสร้าง

กองทัพเรือ เปิดประชาชนเยี่ยมชม "เรือของพ่อ" โดยนำเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 ที่กรมอู่ทหารเรือต่อขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เมื่อ 48 ปีก่อน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานคำแนะนำ และเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ และเมื่อการดำเนินการต่อเรือแล้วเสร็จได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรและทดสอบการเดินเรือในทะเลด้วยพระองค์เอง มาจอดที่ท่าเรือหน้าหอประชุมกองทัพเรือ เพื่อเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในด้านการต่อเรือ

ประชาชนสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมเรือได้อย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมซาบซึ้งและร่วมรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แห่งพระอัจฉริยะในด้านการต่อเรือในทุกตารางนิ้วของเรือลำนี้ เรือที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดสร้าง ทั้งพื้นที่ที่เคยทรงประทับในระหว่างการทดสอบเรือ ที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือแม้แต่ภาพพระราชทานส่วนพระองค์เพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจแด่กำลังพลของเรือลำนี้

และในค่ำของวันที่ 5 ธันวาคม เรือต.91 จะทำการตกแต่งไฟประดับราวเรืออีกครั้งเสมือนการได้มาปฏิบัติงานถวายการอารักขาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในระหว่างเสด็จประทับอยู่ ณ พระราชวังไกลกังวล แต่ในค่ำคืนนี้เรือต.91 จะได้จอดทำการอารักขาในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นครั้งสุดท้าย

เรือต.91 จะจอดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยม ที่ท่าเรือหน้าหอประชุมกองทัพเรือ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.ไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าเยี่ยมชมได้ทางเข้าด้านหน้าหอประชมกองทัพเรือหรือโดยสารเรือข้ามฝากของกองทัพเรือไปยังท่าเรือราชนาวิกสมาคมได้

ขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงริเริ่มการพึ่งพาตนเองของกองทัพไทย ด้วยการเยี่ยมชมเรือแห่งประวัตุศาสตร์ลำนี้ เพื่อจดจำทุกความทรงจำ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลของเรือในการปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้ายครับ

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates