รมต.กลาโหมเยี่ยมกองทัพเรือ เผยรายละเอียดโครงการซ่อม สร้าง ผลิต วิจัย และพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองและการพาณิชย์/Defence Minister visited RTN, detailing the defense MRO and R&D project.

07/03/2560 13.45 น. ThaiArmedForce.com - รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกองทัพเรือ สายงานด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อใช้ในราชการและการพาณิชย์ 

โดยกองทัพเรือได้จัดแสดงขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงเรือ อากาศยาน สรรพาวุธ และรถรบต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงความพร้อมในการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำที่จะเข้าประจำการในอนาคต โดยกองทัพเรือมีแผนที่จะขยายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลเดชเพื่อรองรับการต่อเรือและการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ขนาด 40.78 ไร่ ข้างอู่แห้งเดิม

นอกจากนั้นยังได้สาธิตเครื่องบินทะเลที่กองทัพเรือได้รับทุนในการวิจัยจัดสร้างทั้งรุ่นปีกชั้นเดียวและปีกสองชั้น โดยรุ่นปีกชั้นเดียวนั้นได้ทำการบินทดสอบแล้วกว่า 200 ชั่วโมงบิน และกำลังจัดสร้างเพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และยังสาธิตอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้น-ลงทางดิ่ง แบบ FUVEC หรือ Fixed-wing Unmanned aerial vehicle with Vertical takeoff and landing Enabled Capability ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI และบริษัท ท็อป เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการตรวจการณ์ทางอากาศ และ พิสูจน์ทราบเป้าหมายระยะไกล

รวมถึงกองทัพเรือยังได้เปิดเผยรายละเอียดว่า กองทัพเรือกำลังอยู่ในระหว่างร่วมดำเนินการวิจัยกับหลายหน่วยงาน เช่น โครงการวิจัยเรือดำน้ำขนาดเล็ก โครงการวิจัยเรือปฏิบัติการผิวน้ำไร้คนขับ จรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบติดตามเป้าหมายสำหรับภารกิจต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และยานเกราะล้อยางสำหรับสนับสนุนการ ปฏิบัติภารกิจของนาวิกโยธิน โดยคาดว่าโครงการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องจะร่วมมือกับ DTI ในการพัฒนาหลังจากที่กองทัพเรือลงนามในการร่วมวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางกับ DTI แล้ว

"ได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปดูการบูรณาการในทุกเหล่าทัพเพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต ซึ่งเป็นการปฏิรูปการจัดหายุทโธปกรณ์ในอีก 20 ปีของกองทัพไทย นอกจากนั้นยังต้องดูว่าจะต้องมีโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ของประเทศใดที่กองทัพมีประจำการแล้ว เช่น กองทัพบกซื้อรถถัง VT-4 จากจีน ก็ควรจะมีโรงงานซ่อมสร้างเอง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าว

 

Deputy Minister and Minister of Defense inspected the Royal Thai Navy maintenance and overhaul facilities at Mahidol dockyard in Sattahip and signal the go-ahead of the defense industry development.

RTN show case its MRO and R&D capabilities on ships, aircrafts, weapon systems, and military vehicle as well as stated its readiness to maintain the Chinese-made S26T submarine to be procured in near future by building the submarine maintenance depot at the 40.78 Rai land plot near the current dry dock.

RTN also demonstrated the indigenous sea plane in both monoplane and biplane configuration. The monoplane version undergoes 200 hours of flight test and prepare to be evaluate by The Civil Aviation Authority of Thailand as well as its Fixed-wing Unmanned aerial vehicle with Vertical takeoff and landing Enabled Capability or FUVEC in which the RTN joining with DTI and Top Engineering Co., Ltd. to develop.

RTN currently working with various entities such as DTI in research and development activities, including the magnet submarine, unmanned surface vehicle, guided multi-launched rocket system for air and coastal defense mission, and armored personal carrier for the marine operation.

"I assigned the deputy minister of defense to oversee the integration of weapon procurement of all service branches in the next 20 years. We also need to look at how we can set up in Thailand the maintenance and repair shop of weapon system of some countries. Let's say we buy VT-4 tank from China so we should have the maintenance facility of our own." Defense minister said.

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates