TAF Special #90 - ภารกิจการส่งความช่วยเหลือไปยังฟิลิปปินส์ของกองทัพอากาศ | RTAF Typhoon Haiyan Relief Effort to The Philippine

ทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนิการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์ ที่ประสบวาตภัยจากพายุ ไห่เยี่ยน กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดส่งหน่วยบินลำเลียงเฉพาะกิจ เพื่อลำเลียงความช่วยเหลือเป็นส่วนแรกจากประเทศไทย

เช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมืองได้คราคร่ำไปด้วยเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ และหน่วยงานต่างๆอาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพบก กองทัพเรือ กระทรวงสาธารณสุข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ สภากาชาดไทย  และ สื่อมวลชนเพื่อเตรียมการออกเดินทาง โดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 เฮอร์คิวลิส ที่จัดเตรียมไว้จำนวน 2 เครื่อง โดยการหน้านี้กองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้สั่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานมาก่อนหน้า โดยเป็นการเตรียมอากาศยานให้อยู่ในความพร้อม วางแผนเส้นทางการบิน และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ลานจอดอากาศยานของฝูงบิน 601 นามเรียกขาน “ลัคกี้” C-130H-30 รุ่นลำตัวยาว หมายเลข 05 และ 11 คืออากาศยานที่ถูกจัดเตรียมไว้ สำหรับภารกิจการบินเดินทางระยะไกลครั้งนี้ เพราะจะเป็นการบินเดินทางระยะไกลแบบไม่แวะพัก จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังสนามบิน Mactan จังหวัดเซบู ซึ่งเป็นสนามบินที่ยังสามารถใช้งานได้ที่อยู่ใกล้เมืองทาโคลบันที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมากที่สุด  โดยใช้เส้นทางบินผ่านประเทศกัมพูชา เวียดนาม ด้วยเวลาบินเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
สำหรับสิ่งของที่จะนำไปในครั้งนี้ ได้แก่ สิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต จำนวน 1,000 ชุด ถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และสิ่งของช่วยเหลือของรัฐบาลไทย
ในการเดินทางไปครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ชุดประเมินสถานการณ์ส่วนล่วงหน้าร่วมเดินทางเพื่อไปประสานงานและประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ทางการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยในส่วนของกองทัพประกอบด้วย เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งมี นาวาอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้แทน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศฝ่ายต่างๆ ร่วมเดินทางไปด้วย
กองทัพอากาศยังมีการเตรียมเครื่องบินแบบ C-130 อีก 2 ลำสำรองไว้สำหรับภารกิจครั้งนี้   ในกรณีที่ยังมีความจำเป็นต้องลำเลียงความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน   ภารกิจนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่กองทัพอากาศได้จัดทำไว้แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ชาวฟิลิปปินส์โดยเร็วที่สุด
สำหรับภารกิจในวันนี้อากาศยานทั้ง2เครื่องได้ขึ้นบินในเวลาประมาณ 8.30 น. และเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ในเวลา 15.30 น.(เวลาท้องถิ่น) และจะทำการพักแรมหนึ่งคืน ก่อนเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น เพื่อรอรับฟังข้อมูลและปรับแผนงานตามความต้องการของฝ่ายฟิลิปปินส์ เพื่อให้ภารกิจในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มิตรประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน


กองทัพอากาศ
ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศฟิลิปปินส์
โดยบริจาคได้ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๑
และกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖
หรือ สามารถบริจาคได้ที่ โรงเรียนการบิน และกองบินต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

หรือโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ
ชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทหารอากาศ
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๕๗ – ๒ – ๒๐๗๐๓ – ๓


ทั้งนี้ องค์การอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ World Food Programme หรือ WFP ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน ซึ่งจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ของ WFP พบว่า จุดที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเข้าถึงขณะนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก  ทั้งนี้ WFP ได้กำหนดภารกิจแนวทางช่วยเหลือไว้ ๓ ขั้นตอน คือ เร่งสร้างโครงข่ายการสื่อสาร เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยที่ยังกระจัดกระจายอยู่ ทั้งนี้อาหารเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพื้นที่ถูกตัดขาด ทั้งกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์หุงหาอาหาร ดังนั้นอาหารที่จะไปส่งมอบต้องปรุงสุกและจะต้องไม่เสียง่าย โดยหลังจากนั้น ๖ เดือนถึงจะเริ่มเข้าไปฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยอยู่ได้

สำหรับรายการสิ่งของบริจาคจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ ต้องการ

๑. อาหารพร้อมรับประทานทันที (ready to eat)
๒. ข้าวกึ่งสำเร็จรูป
๓. น้ำดื่ม หรือ ยาเม็ดปรับสภาพน้ำ (Water purifier tablets)
๔. ที่บรรจุน้ำ (Water containers)
๕. ยารักษาโรค (ยาสามัญประจำบ้าน)
๖. ชุดอนามัย (Hygiene kits) ชุดเครื่องใช้ประจำตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฯลฯ
๗. หมอน ผ้าห่ม ผ้าขนหนู
๘. อุปกรณ์ประกอบอาหาร
๙. เครื่องผลิตไฟฟ้า
๑๐. ถุงบรรจุศพ
๑๑. ผ้ายาง (Tarpaulin) / พลาสติกสำหรับทำเป็นที่พักชั่วคราว
๑๒. อุปกรณ์ดำรงชีพครัวเรือน (Family kit)
๑๓. เครื่องจักร / อุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อเก็บกวาดเศษวัสดุและซากรถออกจากผิวถนน
๑๔. สุขาเคลื่อนที่
๑๕. หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน


2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates