TAF Special #109 - การฝึกหน่วยกองร้อยของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์


วันที่ 6 มีนาคม 2558 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก และคณะเดินทางตรวจการฝึกหน่วยกองร้อย ของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดยมีพล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ ณ บ้านดีลัง จังหวัดลพบุรี

ในครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังเนิน 129 เพื่อรับชมการปฏิบัติการแทรกซึมทางอากาศของชุดปฏิบัติการรบพิเศษหน่วยบัญชาการสนามพิเศษและการปฏิบัติการทางทหารในภารกิจการเข้าตีของ พล.ม.2 รอ.จากการกระโดดร่มที่ระดับเพดานบินสูงจากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ Mi-17 จากนั้นจึงเริ่มฉากการโจมตีจากการปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศ (เฮลิคอปเตอร์) แบบ AS550 Fennec จำนวน 4 ลำ พร้อมเข้าโจมตีเป้าหมายด้วยจรวด การปฏิบัติการของปืนใหญ่ยิงเตรียม การปฏิบัติการลาดตะเวนของกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน โดยใช้รถถังเบาแบบสกอร์เปี้ยน ที่ได้รับการปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยยิงแล้ว และการปฏิบัติการเข้าตีด้วยกระสุนจริงของกองพันทหารม้าเฉพาะกิจ อันเป็นการสนธิกำลังกันระหว่างรถถังหลักแบบ M60A3 จาก ร้อย.ถ.ม.พัน 17 รอ. และ M60A1 จาก ร้อย.ถ.ม.พัน 20 รอ.

จากจุดสังเกตการณ์ที่อยู่ห่างจากภูเขาที่ถูกใช้เป็นเป้าสมมุติประมาณ 4.6 กม.ทำให้เห็นภาพการจำลองการฝึกในการสาธิตการใช้ยุทธวิธีต่างๆในการเข้าตีเป้าหมายจากปีกทั้งสองข้างได้อย่างชัดเจนในมุมกว้าง และสัมผัสถึงอำนาจการยิงที่รุนแรง ของรถถังหลักกว่า 30 คัน ที่ใช้อาวุธพร้อมกัน อย่างใกล้ชิด

หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและคณะจะเยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาเครื่องช่วยฝึกให้ และอุปกรณ์ที่พัฒนาดัดแปลงดังเช่นชุดเกราะอเนกประสงค์ของ M60A3 และให้โอวาทและทักทายกำลังพล พร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึก

การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นการฝึกตามวงรอบประจำปีของกองทัพบกโดยได้กำหนดรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพบก ซึ่งกำหนดให้กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลัง 1 กรมทหารม้าเฉพาะกิจ สำหรับห้วงการฝึกครั้งนี้จัดจากกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังจำนวน 6 กองร้อย ประกอบด้วย 2 กองร้อยทหารม้ารถถัง, 2 กองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะ, 1 กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน และ 1 กองร้อยเครื่องยิงหนัก

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์เป็นกองพลทหารม้ายานเกราะและเป็นกำลังรบหลักที่สำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพบก โดยได้รับภารกิจในการป้องกันราชอาณาจักร การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ รักษาความมั่นคงภายใน อีกทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และช่วยเหลือประชาชน หน่วยต้องมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หน่วยจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับงานด้านการฝึก โดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน 12 ประการ ของผู้บัญชาการทหารบก ในเรื่องการพัฒนาระบบการฝึกศึกษาทางทหารเป็นสำคัญ ตลอดจนนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เป็นแนวทางในการฝึก


การฝึกครั้งนี้มีผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมสังเกตุการณ์การฝึก ซึ่งมีกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถถังหลักแบบ M60A3 ที่มีการติดเกราะเสริมที่เป็นไม้นำมาเรียงกันที่ลำตัวภายใต้โครงการเกราะอเนกประสงค์ เพื่อลดอัตราการขยายแรงระเบิดของเครื่องยิงจรวต่อสู้รถถัง และรถถังเบาแบบ Scorpion ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องควบคุมการยิงแบบใหม่เข้าร่วมฝึกอีกด้วย

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates