TAF Special #111 - หน่วยบินเฉพาะกิจดับไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวานนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งกองทัพบกไทย กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้ส่งอากาศยานจำนวน 8 ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้

อากาศยานทั้งหมด เข้าวางกำลัง ณ กองบิน 41 ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นฐานบินหลักในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ควบคุมทางยุทธการ


ทั้งนี้ การใช้อากาศยานจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ

กลุ่มงานที่ 1 - การสนับสนุนการทำฝนหลวง โดยจะใช้เครื่องบินลำเลียง C-212 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการทำฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มงานที่ 2 - การทิ้งน้ำดับไฟป่าโดย เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Mi-17 พร้อมอุปกรณ์ของกองทัพบกไทย และ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง CH-47D Chinook พร้อมอุปกรณ์ของกองทัพอากาศสิงคโปร์

กลุ่มงานที่ 3 - การใช้เครื่องบินลำเลียง BT-67 และเครื่องบินลำเลียง C-130 ของกองทัพอากาศไทย บินโปรยและฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน

กลุ่มงานที่ 4 : การลาดตระเวนทางอากาศเพื่อค้นหาจุดเกิดไฟ (Hot spot) และกำหนดพื้นที่เป้าหมายโดยการใช้ เครื่องบินตรวจการณ์ U-17 จำนวน 1 ลำ, เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป UH-1H จำนวน 3 ลำ ของกองทัพบก รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ AS350 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครื่องบินโจมตี/ธุรการแบบ AU-23A จำนวน 2 ลำบินกระจายเสียงรณรงค์ให้ประชาชนงดเผาป่า พร้อมจัดกำลังเข้าปฏิบัติทางภาคพื้นดินซึ่งรับผิดชอบโดยกองพลทหารราบที่ 7 สนธิกำลังกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ในการเข้าตรวจสอบ ระบุเป้าหมาย หรือดับไฟในพื้นที่ต่อไป

หลังจากปฏิบัติการนั้น แม้ค่าฝุ่นละอองในอากาศจะเริ่มลดลง แต่ในภาพรวมแล้วพบว่าค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐานอยู่ จึงทำให้จำเป็นที่จะต้องทำการปฏิบัติการต่อไป

สรุปการจัดกำลังของหมู่บินเฉพาะกิจในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพบกไทย

- 1 x เครื่องบินตรวจการณ์แบบ U-17
- 3 x เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H
- 1 x เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ Mi-17

กองทัพอากาศไทย

- 1 x เครื่องบินลำเลียงแบบ C-130
- 2 x เครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67
- 2 x เครื่องบินโจมตี/ธุรการแบบ AU-23A

กองทัพอากาศสิงคโปร์

- 2 x เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง CH-47D Chinook

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

- 1 x เครื่องบินลำเลียงแบบ C-212

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 1 x เฮลิคอปเตอร์แบบ AS350

 

TAF มีภาพจากพิธีส่งหมู่บินและภาพในปฏิบัติการบางส่วนที่ได้รับจากกองทัพฝากมาฝากครับ

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates