TAF Special #114 - กองทัพไทย ไปช่วยเนปาล

จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศเนปาลเป็นอย่างมาก ในครั้งนี้รัฐบาลไทยได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือเชิงรุก โดยรัฐบาลได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที และได้เสนอต่อประเทศเนปาลที่จะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมถึงทีมแพทย์และทีมกู้ภัยไปยังประเทศเนปาล ซึ่งเนปาลตอบรับคำร้องขอ

ในส่วนของกองทัพนั้น กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และกองทัพอากาศ ได้ออกเดินทางไปยังประเทศเนปาลโดยเครื่องบิน C-130H เพื่อนำส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ และส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว

โดยในครั้งนี้กองทัพไทยได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือฟื้นฟูจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและชุดสื่อสาร ส่วนกองทัพบกส่งชุดตอบสนองทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทหาร ชุดทหารช่างพร้อมเครื่องมือผลิตน้ำดื่ม และชุดประเมินสถาณการณ์ รวมทั้งหมด 67 นาย เดินทางไปกับเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130H ของกองทัพอากาศ โดยเช้าวันที่ 28 เมษายนได้มีพิธีส่งกำลังพลและอุปกรณ์ไปยังประเทศเนปาล ณ ท่าอากาศยานทหารแห่งใหม่ กองบิน 6 ดอนเมือง

ทั้งนี้ กำลังพลในชุดนี้เป็นกำลังพลชุดแรกที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาว่าจะต้องส่งกำลังพลมาเพิ่มเติมหรือไม่ โดยกำลังพลจะมีอาหารสำเร็จรูปของกองทัพ (Meal Ready to Eat หรือ MRE) เพียงพอสำหรับการอยู่ได้ 7 วัน และมีอุปกรณ์การแพทย์พื้นฐานที่พร้อมให้การรักษาในเบื้องต้น นอกจากนั้นยังมีน้ำดื่ม อาหาร เต้นท์ที่อยู่อาศัย สำหรับทั้งกำลังพลและเพื่อนำไปบริจาคให้กับชาวเนปาล

สำหรับหน่วยแพทย์ที่เดินทางไปนั้น จัดจากกรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ซึ่งเป็นชุดตอบสนองทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทหาร (Military Medical Emergency Response Team หรือ M-MERT) ที่มีขีดความสามารถในการให้การบริการทางการแพทย์ทั้งในภาวะปรกติและในภาวะสงคราม

ในส่วนของชุดช่วยเหลือฟื้นฟูภัยพิบัตินั้น หัวหน้าชุดช่วยเหลือฟื้นฟูภัยพิบัติได้กล่าวว่าชุดประกอบไปด้วยกำลังพล 17 นายจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีส่วนควบคุมและบังคับบัญชา 3 นาย ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7 นาย และชุดปฏิบัติงานช่าง 7 นาย

"ในขั้นต้นทราบว่ามีความเสียหายมากและมีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะ โดยทางชุดจะไปดูสถานที่จริงก่อนว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และมาวางแผนกัน เมื่อเราจัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมของเราได้แล้วก็จะสามารถวางแผนในการทำงานได้ ในส่วนการดำรงค์ชีวิตนั้นจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยมีเต้นท์และอาหารเพื่ออยู่ให้ได้ 7 วัน โดยที่เหลือจะต้องได้รับการส่งกำลังบำรุง"

กำลังพลชุดแรกจะทำงาน 7 วัน โดยถ้ามีความต้องการเพิ่มเติมก็สามารถจัดชุดเพิ่มเติมไปได้ โดยเมื่อไปถึงแล้วจะดูรายละเอียดในการทำงานต่อไป

โดยในเที่ยวบินแรกนั้นจะเน้นไปที่สิ่งของพื้นฐานของชุดช่วยเหลือและผ้าห่มสำหรับชาวเนปาลที่ได้รับการร้องขอมาจากรัฐบาลเนปาล โดยในวันที่ 29 เมษายน กองทัพอากาศจะส่งเครื่องบิน C-130 เพื่อนำส่งของเพิ่มเติมอีก 1 เที่ยวบิน และกองทัพอากาศได้จัดเตรียมเที่ยวบินไว้พร้อมสำหรับการเดินทางไปยังประเทศเนปาลได้ทุกเมื่อ โดยกองทัพอากาศไทยได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่สนามบินในประเทศเนปาลได้ 1 เที่ยวบินต่อวัน การจราจรทางอากาศที่สนามบินที่เนปาลหนาแน่นมาก และต้องเติมน้ำมันให้พอทั้งไปกลับเนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำมันอากาศยานที่สนามบินปลายทางหรือไม่ โดย C-130H จะใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงจากประเทศไทย ไม่รวมเวลาวนรอการอนุญาตลงจอดเหนือสนามบินเนปาล

วันนี้ TAF มีภาพจากพิธีส่งกำลังพลเมื่อวันที่ 28 เมษายน มาฝากกันเช่นเคยครับ

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates