TAF Special #119 - เรือหลวงแหลมสิงห์ | HTMS Leamsing

เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา กองทัพเรือจัดพิธีปล่อยเรือหลวง “แหลมสิงห์” เรือตรวจการปืนลำใหม่ของกองทัพเรือ  ณ อู่แห้งหมายเลข 1  อู่ทหารเรือธนบุรี  กรมอู่ทหารเรือ  โดย มี พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธี

เรือหลวงแหลมสิงห์นั้น กองทัพเรือซื้อแบบแปลนและวัสดุต่อเรือจากบริษัท มาร์ซัน  จำกัด (MARSUN Company Limited )และกรมอู่ทหารเรือดำเนินการต่อเอง โดยแบ่งการสร้างเรือ อกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกทำการต่อเฉพาะตัวเรือซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 6 บล็อค รวมถึงระบบเครื่องจักร ณ อู่แห้งหมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี มีระยะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 13 เดือน และหลังจากที่ได้ปล่อยเรือลงน้ำแล้ว จะนำตัวเรือไปทำการประกอบในส่วน Superstructure (เช่น หอบังคับการเรือ เสาสื่อสาร) ที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 บล็อค รวมถึงระบบอาวุธ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินเรือผ่านสะพานต่าง ๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยในระยะที่ 2 นี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 10 เดือน

เรือหลวงแหลมสิงห์ มีความยาว 58 เมตร กว้าง 9.30 เมตร ลึก 5.10 เมตร กินน้ำลึกตัวเรือสูงสุด 2.50 เมตร ระวางขับน้ำสูงสุด 520 ตัน โดยความเร็วสูงสุดที่ระวางขับน้ำสูงสุด 23 นอต มีระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล และมีความคงทนทะเลจนถึงสภาวะทะเลระดับ 4 (Sea State 4) สถานที่เก็บเสบียงอาหารและระบบน้ำจืดเพียงพอในการปฏิบัติการทางทะเลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วันโดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง บรรจุกำลังพลได้ 53 นาย ส่วนอาวุธประจำเรือประกอบด้วย ปืนขนาด 76/62 ม.ม.อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ปืนกลขนาด 30 ม.ม.จำนวน 1 ระบบ ปืนกลขนาด .05 นิ้ว จำนวน 2 ระบบ

เรือลำนี้มีเครื่องจักรใหญ่หรือเครื่องยนต์จำนวน 3 เครื่องของ Caterpillar รุ่น 3516c ขับใบจักรของ Wartsila รุ่น 4D550 และเพลาจำนวน 3 ชุด ตัวเรือใช้ระบบอำนวยการรบ TATICOS และระบบควบคุมการยิง Mirador ของ Thales ที่เป็นมาตรฐานของกองทัพเรือไทย โดยมีกล้องตรวจการณ์ระยะไกลของ Elbit รุ่น Compass ติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณเสากระโดงเพื่อการตรวจการระยะไกล ในส่วนของระบบอาวุธนั้น ปืนหลักใช้ปืน Oto Melara 76/62 อัตโนมัติ และปืนรองเป็นปืนกลขนาด 30 ม.ม. ของ MSI รุ่น DS-30

บทบาทของเรือหลวงแหลมสิงค์จะเป็นเรือตรวจการณ์ปืน ในลักษณะเรือตรวจการณ์ระยะปานกลางที่คล้ายกับเรือชุดเรือหลวงสัตหีบจำนวน 6 ลำ และเรือชุดเรือหลวงหัวหินจำนวน 3 ลำ ที่มักจะใช้ในภารกิจตรวจการณ์ ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งซึ่งกองทัพเรือค่อนข้างขาดเรือในภารกิจลักษณะนี้ โดยคาดว่าหลังจากเรือหลวงแหลมสิงห์จะมาทดแทนเรือตรวจการณ์ที่จะปลดประจำการในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ. 2551 - 2560 กองทัพเรืออาจจะต่อเรือในชุดนี้เพิ่มอีก 3 ลำ

TAF มีภาพจากพิธีปล่อยเรือหลวงแหลมสิงห์ลงน้ำมาฝากครับ

The Royal Thai Navy launched its newly-build patrol gun boat the HTMS Leamsing on 25 Aug 2015 at Naval Dockyard in Bangkok. The 520 tons gun boat will features the Oto Merala 72/62 main gun and MSI 30 mm secondary gun. The fire control will be Thales MIRADOR which was controlled by Thales TATICOS combat suite. Elbit's Compass EO/IR will also be installed. The boat will completed the sea trial next year and will be commissioned in patrol fleet.

 
 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates