TAF Special #123 - พิธีส่งมอบ DTI-1G | DTI-1G Hand over Ceremony

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ได้ทำพิธีส่งมอบระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G ให้กับกองทัพบก โดยจะเข้าประจำการที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 ค่ายพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นกองพันเดียวกับจรวดหลายลำกล้องแบบอื่น ๆ ทั้ง DTI-1, SR4, และ Type YW306 (Type-85 ติดตั้งจรวดขนาด 130 มม.)

ในพิธีมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน พร้อมด้วยเสนาธิการทหารบก ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการของ DTI เข้าร่วมพิธี โดยการส่งมอบในครั้งนี้เป็นการส่งมอบรถยิงจำนวน 2 คัน รถบรรจุกระสุน และรถบังคับการซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการยิงให้กับจรวด โดยพิธีกรในงานได้กล่าวว่ากองทัพบกจะบรรจุ DTI-1G เข้าประจำการจำนวน 3 คัน ซึ่งผู้อำนวยการของ DTI ได้กล่าวว่าตัวรถจรวดได้ทำการทดสอบยิงมาแล้วจำนวน 5 นัดที่สนามยิงทดสอบอาวุธของมิตรประเทศเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ตามเอกสารที่แจกในงาน DTI-1G มีระยะยิง 70-150 กิโลเมตร ความยาวลูกจรวด 6.980 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลูกจรวด 302 มิลลิเมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนน่าจะเป็นในวงกลม (Circular Error Probable: CEP) น้อยกว่า 40 เมตร นำวิถีด้วยดาวเทียมและแรงเฉื่อย รัศมีการทำลายมากกว่า 70 เมตร เวลาในการเตรียมยิงน้อยกว่า 7 นาที เวลาในการถอนตัวน้อยกว่า 3 นาที จำนวนลูกจรวดต่อรถยิง 4 นัด แบบการตั้งยิงหลักเป็นแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งยิงฉุกเฉินได้ด้วยกล้องเล็ง มีมุมทิศ +/- 30 องศา มุมยิง 24-56 องศา จรวดบรรจุในกล่องยิง (Canister) โดยมีอายุการเก็บรักษา 10 ปีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ในส่วนของโครงการนั้นเป็นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยระยะที่หนึ่งเป็นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะส่วนสำคัญในการออกแบบแและสร้างต้นแบบฉลาดนำวิถี และระยะที่สองเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของ DTI เพื่อให้สามารถผลิต DTI-1G ได้ในประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า "สำหรับจรวด DTI-1G นี้ เป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อยู่บนพื้นฐานที่ให้เราสามารถพึ่งตนเองในการผลิตยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีการต่อยอดมาเรื่อย ๆ ในส่วนของจรวดที่มีระยะยิงไกลขนาดนี้ เดิมเราเคยพัฒนามาแล้วคือ DTI-1 แต่ยังไม่ได้นำวิถี แต่ตอนนี้มีการเติมคำว่า G เข้าไปแล้ว ซึ่งใช้เวลาสี่ปีเศษนับจาก DTI-1 เป็น DTI-1G มีความแม่นยำนั้นสูงมาก จากการทดลองยิงที่ระยะ 150 กิโลเมตร จริง ๆ แล้วได้กำหนดให้มีการกระจายในระยะ 40 เมตร แต่การทดสอบจริงนั้นจรวดตกกระทบเป้าหมายห่างไม่เกิน 3 เมตร ซึ่งถือว่า DTI มีนักวิจัยที่สามารถทำการต่อยอดได้ดีมาก และระยะเวลาก็ไม่ได้ยาวนานเกินไป

แต่ต้องเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่เราทำมานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการรุกรานใคร แต่เป็นเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธในการป้องกันตนเองของชาติของเรา เช่นเดียวกับชาติอื่น ๆ ก็ต้องมีอาวุธที่จะดูแลประเทศของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องของศักดิ์สงครามที่มีไว้เพื่อการป้องปราม

สำหรับการนำวิถีนั้นเราสามารถนำไปต่อยอดในอาวุธแบบอื่นได้ ซึ่งทาง DTI เองก็กำลังทำอยู่หลายโครงการ โดยอาจจะไปใช้กับกระสุนปืนใหญ่หรือเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มิลลิเมตร และกำลังพัฒนาจรวดหลายลำกล้องที่มีขนาดเล็กลงมา เช่นขนาด 122 มิลลิเมตรซึ่งเรามีใช้งานอยู่ โดยในอนาคตเราสามารถทำขึ้นมาเองในประเทศโดยไม่ต้องไปสั่งซื้อจากต่างประเทศ และมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ว่าจะเป็นระยะยิงและความแม่นยำนั้นดีกว่าที่จะไปสั่งซื้อจากต่างประเทศแน่นอน

ตัวอย่างโครงการที่ DTI ทำมาได้ผลแล้วคือเรื่องของ UAV ซึ่งทำขึ้นมาและส่งมอบให้กับกองทัพบกไปใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการตรวจการณ์ ซึ่งใช้ได้ผลเป็นอย่างดี และกำลังส่งมอบให้กับกองกำลังชายแดนต่าง ๆ เช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเราทดลองใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็พบว่ามีความเหมาะสมและส่วนต่าง ๆ ก็ดีกว่าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยซ้ำไป ซึ่งทำให้เราสามารถพึ่งตนเองได้ในราคาการผลิตที่ถูกกว่าครึ่ง ทำให้เกิดความประหยัด โดยในขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของกองทัพบกซึ่งมีการดำเนินการอยู่มาก ต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของเหล่าทัพอื่น ๆ ที่จะทำงานร่วมกับ DTI เพื่อต่อยอดโครงการต่าง ๆ หรืออย่างยานเกราะล้อยาง 8x8 ก็กำลังดำเนินการวิจัยอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งเราก็จะดูรูปแบบความต้องการของเหล่าทัพ และก็น่าที่จะทำได้สำเร็จในอีกระยะหนึ่ง และนำไปสู่การผลิตใช้เองต่อไป ซึ่งการผลิตนั้นถ้าผลิตจำนวนน้อยก็อาจจะทำให้ต้นทุนสูง โดยเพื่อให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นก้าวหน้า ในอนาคตถ้าเราผลิตใช้งานเพียงพอแล้ว เราก็อาจจะส่งออกไปยังต่างประเทศแบบประเทศทั่วโลกที่มาขายให้เรา ถ้าเราก้าวไปสู่ในขั้นนั้นบ้างก็จะเป็นประโยชน์ของประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมพยายามผลักดัน"

 

Defense Technology Institute or DTI is today hand over its guided MLRS to the Royal Thai Army, adding to the DTI-1, SR4, and Tpye-85 with 130 mm MLRS already in service in RTA

The DTI-1G is the technology transfer program aim to enhance the defense capability of Thailand by receiving the guidance technology from the so called "friendly nation" to manufacture the guided version of DTI-1.

DTI-1G is GPS/INS guided with 70-150 km range. it's Circular Error Probable is less than 40 meters at 150 km. RTA plan to buy 3 systems.

Deputy defense minister also said he is very satisfying with the performance of the rocket system, saying that this in no way mean the threat to the regional security but only for self-defense. The guided version makes the system very precise to the target. During the test, the rocket missed out the pin-point target by only 3 meters. He also wants DTI to use the technology to develop the other type of rocket and weapon system including 122 mm MLRS or guided mortar

He also said DTI already delivered several UAV systems to RTA and DTI 8x8 Black Widow Spider is under the test.

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates