TAF Special #127 - การฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจของพล.ม.2 | RTA BCT Exercise

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปเป็นประธานตรวจการฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจ ของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ตามนโยบายของกองทัพบกที่จัดกำลังพร้อมรับทั้งสามระดับทั้งในระดับกองร้อย ระดับกองพัน และระดับกรม และเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารม้าเฉพาะกิจ ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยภายในกองพลทหารม้าที่ 2 ทุกหน่วยเข้าร่วม โดยกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยหลัก และหน่วยภายนอกเช่น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กองร้อยทหารช่างสนาม กองพันทหารช่างที่ 51 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ จากกองพันรบพิเศษที่ 1 ในฐานะส่วนสนับสนุน และเครื่องบินขับไล่ F-16 จากฝูงบิน 103 เข้าร่วมในการฝึกเช่นกัน สำหรับยุทโธปกรณ์หลักๆ ที่เข้าร่วมในการฝึกก็ เช่น รถถังหลัก M60A3 รถถังเบา Scorpion รถสายพานลำเลียงพล Type-85 ปืนใหญ่อัตตาจร ATMOS และ CAESAR เป็นต้น

ทั้งนี้ กองทัพบกได้ทดลองจัดกรมทหารม้าแบบใหม่อีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบัน กองทัพบกได้กำหนดให้มีการจัดหน่วยกรมทหารม้าเป็น 4 แบบ คือ

แบบที่ 1 มีกองพันทหารม้ารถถัง 2 กองพัน และกองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ 1 กองพัน [2 พัน.ม.(ถ.) และ 1 พัน.ม.(ก.)]
แบบที่ 2 มีกองพันทหารม้ารถถัง 1 กองพัน และกองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ 2 กองพัน [1 พัน.ม.(ถ.) และ 2 พัน.ม.(ก.)]
แบบที่ 3 มีกองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ 3 กองพัน [3 พัน.ม.(ก.)]
แบบที่ 4 มีกองพันทหารม้าลาดตระเวน 3 กองพัน [3 พัน.ม.(ลว.)]

การฝึกในครั้งนี้ได้ทดลองจัดกรมทหารม้าแบบที่ 2 ในลักษณะ Brigade Combat Team (BCT) โดยมอบให้กรมทหารม้าที่ 5 ทำหน้าที่ส่วนบัญชาการในกองบังคับการ กรมทหารม้าเฉพาะกิจ ส่วนดำเนินกลยุทธจัดจากหน่วยขึ้นตรงในกรมทหารม้าที่ 5 เอง และหน่วยในกรมทหารม้าที่ 1 และ 4 ที่มาขึ้นควบคุมทางยุทธการ (ครบทั้ง 9 กองพันในกองพลทหารม้าที่ 2) โดย ม.พัน.5 ม.4 รับผิดชอบกองพันทหารม้ารถถัง (รถถังหลัก M60A1/M60A3 รถสายพานกู้ซ่อม M88A1/A2) ส่วน ม.พัน.23 ม.5 และ ม.พัน.3 ม.1 รับผิดชอบกองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ 2 กองพัน (รถสายพาน Type 85) นอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่นใน พล.ม.2 เช่น กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน จาก ม.พัน.27 กรมสนับสนุนส่วนแยก จาก กรม.สน.พล.ม.2 เป็นต้น รวมทั้งยังมีหน่วยภายนอก พล.ม.2 เช่น กองพันทหารปืนใหญ่ จาก ป.พัน.721 พล.ป. (ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง 155 มม. อัตราจรล้อยาง CAESAR และ ATMOS ATMG) และกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จาก ปตอ.พัน.4 พล.ปตอ. (รถสายพานต่อสู้อากาศยาน M42) ในส่วนยิงสนับสนุน กองร้อยทหารช่างสนาม จาก ช.พัน.51 หมวดทหารม้าอากาศ จาก พัน.บิน ศบบ. (เฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1F เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Mi-17(V)5) ในส่วนสนับสนุนการรบ เป็นต้น

ต้องติดตามกันต่อไปว่าการจัดในลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพตามที่คาดหรือไม่ โดยวันนี้ TAF มีภาพมาฝากเช่นเดิม

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates