TAF Special #131 - Blue Strike 2016

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา พลเรือโทรัตนะ วงษาโรจน์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พลเรือตรี Wang Hai รองผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ Blue Strike 2016 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 

ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2559 ได้มีการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้รหัสการฝึก Blue Strike 2016 ในการฝึกร่วมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือการฝึกภาคทะเลช่วง 22 – 27 พฤษภาคม 2559 มีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนทางทฤษฎี การดำรงชีพในป่า การยิงจรวดนำวิถีป้องกันภัยทางอากาศ QW-1/18 การฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธี (CTX) การโจมตีฉาบฉวยด้วยเรือยาง การปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ ยุทธวิธีทหารราบยานเกราะและในส่วนของการฝึกภาคบก ในช่วง 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559 มีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธี (CTX) การรบในเมือง การรบในระยะประชิด การตรวจจับอาวุธเคมีและการเก็บกู้วัตถุระเบิด การปฐมพยาบาลสนาม การยิงปืนฉับพลันและการยิงประกอบการเคลื่อนที่ การยิงปืนพกและปืนลูกซองทางยุทธวิธี การยิงปืนเล็กยาวปืนกล และปืนเล็กกล การฝึกดำเนินยุทธระดับหมู่ปืนเล็ก และการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX)

ในการฝึกครั้งนี้กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกำลังจากกองเรือทะเลใต้ (People's Liberation Army Navy  South Sea Fleet)ประกอบไปด้วย เรือยกพลขึ้นบก Changbaishan (LHD-989), นาวิกโยธิน 500 นาย, ยานเกราะ ZBD05 IFV 3 คัน, ปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-07 3 คัน ส่วน ฝ่ายไทยจัดกำลังจาก กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 56 นาย ส่วนควบคุมการฝึก จำนวน 110 นาย และส่วนรับการฝึก ฝ่ายไทย จำนวน 129 นาย รวมทั้งสิ้น 295 นาย และยานเกราะล้อยางแบบ BTR3-E1 จำนวน 6 คัน

เนื่องจากจีนและไทยใช้หลักนิยมในการรบและการปฏิบัติการที่แตกต่างกันมาก ประกอบกับประเทศไทยได้รับหลักนิยมและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการของนาวิกโยธินมาจากสหรัฐอเมริกามาหลายสิบปีแล้ว แต่จีนยังค่อนข้างใหม่กับการปฏิบัติการด้วยนาวิกโยธิน การฝึกในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นาวิกโยธินไทยและจีนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติการแบบตะวันออกและตะวันตก ได้เรียนรู้ยุทธวิธีใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย รวมถึงได้ทดสอบหลักนิยมและหลักปฏิบัติของตนเองกับหลักนิยมและหลักปฏิบัติที่ต่างออกไป

การฝึก Blue Strike ถือได้ว่าเป็นการฝึกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนาวิกโยธินของไทยและจีนที่จัดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว โดยเริ่มจากการฝึกของหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือทั้งสองฝ่ายโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ก่อนที่จะขยายการฝึกมายังการฝึกตามแบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ โดยการฝึก Blue Strike เป็นหนึ่งของยุทธศาสตร์ของจีนที่จะกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศในแถบเอเชีย และเป็นการสร้างความคุ้นเคยและปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกองทัพในละแวกใกล้เคียงที่อาจต้องปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

 

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates