TAF Special #132 - นักบินหญิงชุดแรกของกองทัพอากาศ | RTAF First Female Pilots

วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของกองทัพอากาศและกองทัพไทย เมื่อนักบินหญิงชุดแรกของกองทัพอากาศและชุดแรกในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยเข้ารับโอวาสจากผู้บัญชาการทหารอากาศ

นักบินทั้ง 5 คนประกอบไปด้วยเรืออากาศโทหญิง กานต์ชนก จรรยารักษ์ เรืออากาศโทหญิง พีรศรี จักรไพศาล เรืออากาศตรีหญิง ชนากานต์ สอนจ้าน นางสาว สิรีธร ลาวัณย์เสถียร และนางสาว ชลนิสา สุภาวรรณพงศ์ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกทั้งจากข้าราชการหญิงในกองทัพอากาศและจากบุคคลพลเรือนหญิงจากภายนอกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

ผู้บัญชาการทหหารอากาศได้กล่าวต้อนรับนักบินพลเรือนทั้งสองคนเข้าสู่กองทัพอากาศ และกล่าวว่าการเป็นนักบินนั้นเป็นความฝันของคนหลาย ๆ คน สำหรับนักบินทหารก็จะไม่เหมือนนักบินพลเรือนทั่วไป เพราะนักบินทหารจะต้องปฏิบัติภารกิจที่นักบินพลเรือนไม่สามารถทำได้ เพราะทหารจะต้องทำหน้าที่ป้องกันประเทศ เพื่อความอยู่รอดของประเทศและความผาสุขของพี่น้องประชาชน นี่เป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศที่มีสุภาพสตรีมาร่วมเป็นนักบินกับกองทัพอากาศ ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่าบทบาทของผู้หญิงในกองทัพนั้นมีความเท่าเทียมกัน ขอให้ท่านได้ภูมิใจที่ได้มาเป็นนักบินทหารของกองทัพอากาศ ที่ได้มีโอกาสทำภารกิจเพื่อประเทศชาติ ขอให้ตั้งใจศึกษาความรู้ต่าง ๆ ที่จะได้เล่าเรียน เพื่อที่จะได้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนักบินรุ่นพี่ ๆ ที่กำลังรอที่จะทำงานร่วมกับทุกท่าน

ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดทำโครงการรับนักบินหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ ถือเป็นโครงการศึกษาที่มีระยะเวลาสามปีในการประเมินประสิทธิภาพของการรับนักบินหญิงเข้ามาเป็นนักบินในกองทัพอากาศ ซึ่ง ณ วันนี้นักบินหญิงทั้ง 5 ท่านจะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือนักบินพลเรือนที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) แล้ว จะเข้ารับการฝึกในหลักสูตรผู้บังคับหมวดเป็นเวลาราว 1 เดือน และฝึกกระโดดร่มพาราเซล เพื่อติดยศเรืออากาศตรีหญิง รวมถึงฝึกบินเพิ่มเติมตามมาตรฐานของกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 604 เป็นเวลา 35 ชั่วโมงในหลักสูตรภาคพื้น และ 41 ชั่วโมงในหลักสูตรภาคอากาศ ส่วนข้าราชการของกองทัพอากาศอีกสามท่านจะเข้ารับการฝึกในหลักสูตรภาคพื้นและภาคอากาศตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 - 2560 ที่ฝูงบิน 604 แบ่งเป็นหลักสูตรภาคพื้น 361 ชั่วโมง และหลักสูตรภาคอากาศ 200 ชั่วโมง ก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าประจำการเป็นนักบินในกองบินต่อไป

โดยในขั้นต้น นักบินหญิงทั้ง 5 คนเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะบรรจุเข้าเป็นนักบินในฝูงบินลำเลียง ซึ่งจะมีการประเมินอีกครั้งว่าแต่ละคนจะได้รับการบรรจุที่ฝูงบินใด ทั้งนี้ ณ ตอนนี้นักบินหญิงจะไม่มีความแตกต่างจากนักบินชายแล้วในด้านของการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยนักบินหญิงเมื่อมีประสบการณ์ทั้งในด้านการปฏิบัติการบินและการบังคับบัญชาก็สามารถเลื่อนขั้นหรือเป็นผู้บังคับฝูง หรือเป็นผู้บังคับบัญชาต่อไปได้ โดยในปีหน้าจะมีการเปิดรับนักบินหญิงเพิ่มเติมเป็นชุดที่สอง และมีความเป็นไปได้ที่จะบรรจุนักบินหญิงเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฝูงบินขับไล่ในอนาคต

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทัพอากาศมีอากาศยานลำเลียงที่เข้าประจำการ รวมถึงกำลังจะจัดหาเพิ่มเติม ซึ่งนักบินหญิงทั้ง 5 คนสามารถทำการบินได้ประกอบไปด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 เครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67 เครื่องบินลำเลียงแบบ Saab 340 เครื่องบินลำเลียงแบบ ATR-72-500 เครื่องบินลำเลียงแบบ SSJ-100 ไปจนถึงเครื่องบินพระที่นั่งแบบต่าง ๆ อีกด้วย

และวันนี้ TAF มีบทสัมภาษณ์ของหนึ่งในนักบินหญิงชุดแรกของกองทัพอากาศคือเรืออากาศโทหญิง กานต์ชนก จรรยารักษ์ ตำแหน่งปัจจุบันคือ ครูภาษา ประจำ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มาฝากทุกท่านครับ

อะไรทำให้ตัดสินใจสมัครเป็นนักบินในครั้งแรกที่เห็นประกาศรับสมัครนักบิน

การเป็นนักบินเป็นหนึ่งในความฝันตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว เพราะเคยฝันว่าอยากจะเป็นนักบิน พยาบาล หรือไม่ก็ครู ตอนนี้เป็นครูอยู่แล้ว พอกองทัพอากาศเปิดโอกาสก็จึงไม่ต้องลังเล

วินาทีที่ทราบว่าได้เป็นนักบินแล้วรู้สึกอย่างไร

ดีใจมาก ดีใจจนพูดไม่ออก โทรบอกคุณพ่อก่อนเลย

ทั้งนักบินทหารและนักบินพลเรือนก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไป ทำไมในตอนแรกจึงไมได้เลือกเป็นนักบินพาณิชย์ก่อน

สมัยที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนว่าถ้าอยากเป็นนักบินพาณิชย์จะต้องทำอย่างไร ก็เลยคิดว่าตัวเองค่อนข้างเสียโอกาสตรงนั้นเลย ตอนหลังก็เลยล้มเลิกความคิดที่จะเป็นนักบินไป จึงหันมาเรียนภาษาอังกฤษและมุ่งมั่นที่จะเป็นครูซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอีกอย่างหนึ่ง พอกองทัพอากาศเปิดรับสมัครครูภาษาจึงเข้ามาเป็นครูในกองทัพอากาศเนื่องจากก็ใกล้เคียงกับความฝันในการเป็นนักบินอยู่บ้าง แต่พอกองทัพอากาศเปิดรับนักบินหญิงก็ยิ่งรู้สึกว่าตรงกับความฝันของตนเองทุกอย่าง

ทำไมถึงอยากเป็นนักบิน

เป็นความใฝฝันมาตั้งแต่เด็กแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาเป็นนักบินของกองทัพก็ถือว่าได้มีโอกาสได้รับใช้กองทัพอากาศและประเทศชาติ เพราะภารกิจของกองทัพอากาศมีมากมาย โดยเฉพาะภารกิจบินลำเลียงที่ต้องช่วยเหลือประชาชน อย่างเมื่อสองปีที่แล้วที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลกองทัพอากาศก็มีส่วนในการช่วยเหลือ ทำให้มีความรู้สึกว่าในฐานะข้าราชการของกองทัพอากาศก็อยากมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำงานช่วยเหลือประเทศชาติเช่นกัน

ผู้หญิงและผู้ชายจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนกันไหม หรือมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่ในการที่เราเป็นผู้หญิง

ในทางกายภาพผู้ชายอาจจะมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิง แต่โดยรวมเชื่อว่าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีศักยภาพเท่ากัน ถ้าได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องเชื่อว่าผู้หญิงทำได้ไม่แพ้ผู้ชาย

ถ้าไม่ต้องมีข้อจำกัดในเบื้องต้น อยากจะบินเครื่องบินอะไรในกองทัพอากาศ

จริง ๆ อยากบินเครื่องบินขับไล่ แต่ก็ตามนโยบายของกองทัพอากาศที่อยากให้เริ่มจากการบินลำเลียงก่อน ซึ่งก็ยินดีเช่นกัน คิดว่าน้อง ๆ รุ่นต่อไปที่เข้ามาน่าจะได้มีโอกาสเป็นนักบินขับไล่หญิงของกองทัพอากาศ

กองทัพไทยมีกิจการการบินมาร้อยกว่าปีแล้ว เราเป็นหนึ่งในนักบินหญิงรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทย รู้สึกอย่างไร

รู้สึกเป็นเกียรติมาก ทั้งต่อตัวเองและวงศ์ตระกูล เพราะอย่างที่ทราบว่า 5 คนแรกนี้ไม่ใช่่ 5 คนแรกเฉย ๆ แต่เป็น 5 คนแรกตั้งแต่มีกองทัพอากาศมา ซึ่งเหล่ารบในกองทัพอากาศนั้นจะเป็นนักบินเหล่าเดียว และที่ผ่านมาไม่เคยมีทหารหญิงในเหล่ารบเลย ซึ่งกองทัพอากาศให้โอกาสตรงนี้ จึงรู้สึกเป็นเกียรติมาก สัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

 

The history is made today when RTAF commander-in -chief welcome the first group of female pilots in the Thai military history at the RTAF HQ in Don Mueang.

Five of the female pilots - there are commissioned officers and two are civilian - will be trained to fly at the 604 sqn. in Don Mueang. Two civilian pilot - Miss Sirithorn Lawansatean and Miss Chonnisa Supawannapong - who hold the CPL will attend the officer course for a month and will receive further 35 hours of ground school and 41 hours of flying training before ready to fly the mission in September 2016.

The other three - Flying Officer Karnchanok Chunyaruck, Flying Officer Pirasri Jakpaisarn, and Pilot Officer Chonnakarn Sonchang - will take the 361 hours ground school and 200 hours of flying training at 604 sqn. until September 2017.

All five pilots that about to be assigned in the transport aircrafts will be the first group of women who posted in the combat role.

They will be treated equally with the male pilot as they can move up rank and become the squadron leader or commander.

RTAF CnC said further that this program is the 3-year study aim to asset the impact of female pilots in RTAF active service. If it deems succeed, RTAF are plan to introduce the female pilot in the fighter and attacker aircraft.

To date, aircrafts that female pilots are eligible to fly is including the C-130, BT-67, SSJ-100, ATR-72-500, and various type of VVIP aircrafts.

สมาชิก TAF ที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยประเด็นนี้ได้ที่กระทู้

นักบินหญิงของกองทัพอากาศ

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=7&t=3771

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates