TAF Special #135 - CALFEX in Cobra Gold 2017

Cobra Gold 2017 ในปีนี้ แม้ว่าจะเป็นปีที่จัดกำลังจำนวนน้อย (Light Year) เข้ามาร่วมทำการฝึก แต่ก็ถือว่าเป็นกำลังจำนวนน้อยที่มีจำนวนมากกว่าทุกครั้ง อาจจะเป็นเพราะด้วยสถานการณ์ความมั่นคงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสถานการณ์การฝึกในปีนี้ยังคงเน้นไปที่การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมในกรอบของสหประชาชาติด้วยการใช้กำลังทางทหารสนับสนุนเช่นเดิม โดยประกอบกำลังจากทั้งสามเหล่าของหลายประเทศ โดยเฉพาะกองทัพสหรัฐที่ส่งยุทโธปกรณ์หลายแบบเข้าร่วมการฝึก ไม่ว่าจะเป็นเรือสนับสนุนการยกพลขึ้นบก USS Green Bay ที่นำหน่วยนาวิกโยธินที่ 31 (31st Marine Expeditionary Unit) ที่ออกแบบมาสำหรับทำการรบระยะไกลเข้าร่วมการฝึก สนับสนุนด้วยเครื่องบินตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ P-8 Poseidon รวมถึงการฝึกร่วมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของทัพอากาศไทยและหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 320 ของกองทัพอากาศสหรัฐ และสนับสนุนด้วยเครื่องบินปฏิบัติการพิเศษ MC-130J Commando II จากฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่ 17

ในปีนี้ TAF มีโอกาสไปเก็บภาพการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise) ในพื้นที่การฝึกภูลำไย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบกำลังจากกำลังของไทย สหรัฐอเมริกา และมาเลเซียจำนวน 2,005 นาย เป็นกองพันเฉพาะกิจร่วม/ผสม พร้อมกับกำลังทางอากาศของไทยและสหรัฐให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

สำหรับกำลังทางบกของสหรัฐนั้นมาจากกองพลทหารราบที่ 2 ของกองทัพสหรัฐที่ 8 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นความพิเศษอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เข้าร่วมการฝึกในหลายครั้งที่ผ่านมา เป็นเหมือนการรำลึกถึงครั้งหนึ่งที่ทั้งสองกองทัพเคยปฏิบัติการร่วมกัน เมื่อครั้งกระทรวงกลาโหมของไทยจัดกำลังกรมผสมที่ 21 เข้าร่วมในสงครามเกาหลี และขึ้นตรงการบังคับบัญชาทางยุทธการกับกองทัพสหรัฐที่ 8 และร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในหลายสมรภูมิ เช่นเดียวกับกองบินขับไล่ยุทธวิธีที่ 8 ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ก็เข้ามาร่วมการฝึกอีกครั้งหนึ่งเช่นกัน เหมือนเมื่อครั้งที่ทางกองบินยังวางกำลังอยู่ ณ ฐานทัพอากาศอุบลในช่วงสงครามเวียดนาม และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะกองบินของเสืออากาศ Robin Olds

ขอเชิญทุกท่านรับชอบภาพจากการฝึกได้ ณ บัดนี้ครับ

This year Cobra Gold mark another year of multilateral cooperation hosted by Royal Thai Armed Force and US Military. Despite the 2017 edition of the exercise is the 'light year', we found that the light year was not so light. Many tanks, aircraft, and warships participated in the exercise to prepare for the challenge of the changing security environment of the region.

That's include the USS Green Bay that brought 31st Marine Expeditionary Unit into action, supported by submarine-hunter aircraft P-8 Poseidon. The Royal Thai Air Force Special Operation Regiment and US Special Force from 320th Special Tactics Squadron also conducted the joint air insertion with the MC-130J Commando II special mission aircraft.

In the Combined Arms Live Fire Exercise or CALFEX, a total of 2,005 troops from Thailand, United States, and Malaysia that formed the Combined Task Force and was supported by air power from US and Thailand.

Here are photos of the exercise.

 

 

 

 

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates