ยุทโธปกรณ์ในกองทัพบกไทย

ยุทโธปกรณ์ในกองทัพบกไทย

ปรับปรุงล่าสุด 30 มิ.ย. 54


อาวุธประจำกายหลัก

ปืนพก 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Beretta 92F (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Colt/Royal Thai Army Ordnance Department M1911/M1911A1 (ขนาด .45 นิ้ว) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Colt Government Mk IV (ขนาด .45 นิ้ว) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Royal Thai Army Ordnance Department Star Bonifacio Echeverria model M mod (ขนาด .45 นิ้ว) 
ปืนลูกซอง 
ปืนลูกซอง Rossi USA Rossi single shot (ขนาด 12 เกจ) 
ปืนลูกซอง Remington Arms Model 870 (ขนาด 12 เกจ) 
ปืนเล็ก 
ปืนเล็กยาว Heckler and Koch HK33/HK33A1 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กยาว Colt M16A1/A2 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กยาว Colt M16A4 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กยาว Israeli Weapons Industries Tavor TAR-21 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กยาวซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติ Knights Armament SR-25 (ขนาด 7.62 x 51 มม.) 
ปืนเล็กยาวซุ่มยิงโบลท์แอ็คชั่น SIG-Sauer SSG 3000 (ขนาด 7.62 x 51 มม.) 
ปืนกล 
ปืนกลเบา Fabrique Nationale M249 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนกลเบา Fabrique Nationale Minimi (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนกลเบา Israeli Weapons Industries Negev (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด 
เครื่องยิงลูกระเบิด US Army Springfield Armory M79 (ขนาด 40 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็ก Colt M203 (ขนาด 40 มม.)


อาวุธประจำกาย

ปืนพก 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Fabrique Nationale Browning High Power (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Heckler and Koch P7M8 (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Ceska Zbrojovka Uhersky Brod CZ 75 (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Heckler and Koch P2000 (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ SIG-Sauer P226/228 (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Glock GLOCK 17/19 (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ Heckler and Koch USP (ขนาด 9 x 19 มม. และ .45 นิ้ว) 
ปืนลูกซอง 
ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ Remington Arms Model 1100 Tac-2 (ขนาด 12 เกจ) 
ปืนลูกซองประกอบปืนเล็ก Knights Armament Masterkey (ขนาด 12 เกจ) 
ปืนเล็ก 
ปืนเล็กสั้น Heckler and Koch HK33K (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กสั้น Colt Model 653 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กสั้น Thailand MoD Weapon Production Center M16A1 mod (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กสั้น Colt M16A1 mod (R0977) (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กสั้น Colt M4/M4A1 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กสั้น Colt M4 ACC-M (R0923) (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กสั้น China North Industries CQ-A (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กสั้น Israeli Weapons Industries Tavor MTAR-21 (X95) (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กยาว Armi Jager AP-15 (ขนาด .22 นิ้ว/5.6 x 15 มม.) 
ปืนเล็กยาว Israeli Weapons Industries Galil (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กยาว Izhevsk Mechanical Works Kalashnikov AK-47/AKS-47 (ขนาด 7.62 x 39 มม.) 
ปืนเล็กยาวซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติ US Army Springfield Armory M14 (ขนาด 7.62 x 51 มม.) 
ปืนเล็กยาวซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติ Heckler and Koch MSG90/MSG90A1 (ขนาด 7.62 x 51 มม.) 
ปืนเล็กยาวซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติ Knights Armament Mk 11 Mod 0 (ขนาด 7.62 x 51 มม.) 
ปืนเล็กยาวซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติ Israeli Weapons Industries Galil Sniper (Galatz) (ขนาด 7.62 x 51 มม.) 
ปืนซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติ Barrett M82A1/A1M (ขนาด 12.7 x 99 มม.) 
ปืนซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติ Barrett M107 (ขนาด 12.7 x 99 มม.) 
ปืนกล 
ปืนกลมือ Israeli Weapons Industries Mini-Uzi (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนกลมือ Heckler and Koch MP-5/MP-5K/MP-5SD (ขนาด 9 x 19 มม.) 
ปืนกลมือ Fabrique Nationale P90 (ขนาด 5.7 x 28 มม.) 
ปืนกลเบา Singapore Technologies Kinetics Altimax 100 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด 
เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาว Heckler and Koch M320 (ขนาด 40 มม.)


อาวุธประจำหน่วยทหารราบ

ปืนกล 
ปืนกลกลาง US Army Rock Island Arsenal M1911A4E1 (ขนาด 7.62 x 63 มม.) 
ปืนกลกลาง U.S. Ordnance M60 (ขนาด 7.62 x 51 มม.) 
ปืนกลกลาง Fabrique Nationale MAG 58 (ขนาด 7.62 x 51 มม.) 
ปืนกลหนัก U.S. Ordnance M2/M2HB (ขนาด 12.7 x 99 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด 
เครื่องยิงลูกระเบิด US Army M2 (ขนาด 60 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด US Army M19 (ขนาด 60 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด Thailand MoD Weapon Production Center M121A1/A2 (ขนาด 60 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด Thailand MoD Weapon Production Center M121A3 Commando (ขนาด 60 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด Thailand MoD Weapon Production Center M947 Long Range (ขนาด 60 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด US Army M1 (ขนาด 81 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด US Army M29/M29A1 (ขนาด 81 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด Thailand MoD Weapon Production Center M221A2 (ขนาด 81 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด China North Industries Type 87 (ขนาด 82 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด China North Industries Type 71 (ขนาด 100 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด China North Industries Type 86 (ขนาด 120 มม.) 
เครื่องยิงลูกระเบิด Thailand MoD Weapon Production Center M132A1 (ขนาด 120 มม.) 
อาวุธต่อสู้รถถัง 
เครื่องยิงจรวด Talley Industries M72/M72A5 LAW (ขนาด 66 มม. หัวรบ HEAT) 
เครื่องยิงจรวด China North Industries PF89 LAW (ขนาด 80 มม. หัวรบ HEAT) 
เครื่องยิงจรวด China North Industries WPF89-1 LAW (ขนาด 80 มม. หัวรบ Thermobaric FAE) 
เครื่องยิงจรวด China North Industries Type 56 RPG (RPG-2) (ขนาด 82 มม. หัวรบ HEAT) 
เครื่องยิงจรวด China North Industries Type 69 RPG (RPG-7) (ขนาด 85 มม. หัวรบ HEAT) 
อาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง Saab Bofors Dynamics Carl Gustav M3 (ขนาด 84 มม. หัวรบ HE, HEAT, HEDP) 
ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง China North Industries Type 78 (ขนาด 82 มม.) 
ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง US Army M40A2 (ขนาด 106 มม.)

อาวุธประจำหน่วยปืนใหญ่

ปืนใหญ่ 
285 x ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง US Army Rock Island Arsenal M101A1 mod (ขนาด 105 มม. ปรับปรุงใช้ลำกล้องปืนใหญ่ Nexter LG1) 
32 x ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง Thailand MoD Weapon Production Center M618A2 (ขนาด 105 มม.) 
12 x ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง Thailand MoD Weapon Production Center M425 (ขนาด 105 มม.) 
12 x ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง OTO Melara Pack M56 (ขนาด 105 มม.) 
24 x ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง Nexter Systems LG1 Mk II (ขนาด 105 มม.) 
22 x ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง BAE Systems M119A1 (ขนาด 105 มม.) 
116 x ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง US Army Rock Island Arsenal M198 (ขนาด 155 มม.) 
92 x ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ Noricum GHN45A1 (ขนาด 155 มม.) 
9 x ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง อัตราจร Thailand MoD Weapon Production Center M425 (ขนาด 105 มม.) 
6 x ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง อัตราจร Nexter Systems Caesar (ขนาด 155 มม.) 
18 x ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง อัตราจร Soltam Systems ATMOS 2000 (ขนาด 155 มม.) 
20 x ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง อัตราจร BAE Systems M109A5 (ขนาด 155 มม.) 
1 x ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ อัตราจร Thailand MoD Weapon Production Center M71 (ขนาด 155 มม.) 
จรวด 
ระบบจรวดหลายลำกล้อง Thailand Defense Technology Institute DTI-2 (ขนาด 122 มม. 20 ท่อยิงต่อแท่นยิง) 
6 x จรวดหลายลำกล้อง อัตราจร China North Industries SR4 (ขนาด 122 มม. 40 ท่อยิงต่อแท่นยิง) 
6 x จรวดหลายลำกล้อง อัตราจร China North Industries Type 82 (ขนาด 130 มม. 30 ท่อยิงต่อแท่นยิง) 
9 x จรวดหลายลำกล้อง อัตราจร Sichuan Aerospace Industry Corporation WS-1B (
2 x จรวดหลายลำกล้อง อัตราจร Thailand Defense Technology Institute DTI-1 (ขนาด 302 มม. 4 ท่อยิงต่อแท่นยิง) 
3 x จรวดนำวิถีหลายลำกล้อง อัตราจร Thailand Defense Technology Institute DTI-1G (ขนาด 302 มม. 4 ท่อยิงต่อแท่นยิง) 
อิเล็กทรอนิกส์ 
2 x เรดาร์ต่อต้านการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด China North Industries BL-904A 
5 x เรดาร์ต่อต้านการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด Thales Raytheon Systems AN/TPQ-36(V)11 
เรดาร์ควบคุมการยิงจรวดและปืนใหญ่ Rheinmetall Air Defence Fieldguard Mk II 
3 x เรดาร์เฝ้าตรวจภาคพื้นดิน Thales RASIT 3190B 
3 x เรดาร์เฝ้าตรวจภาคพื้นดิน Thales BOR-A550 
เครื่องมือเฝ้าตรวจภาคพื้นดินระยะไกล Qual-Tron Enhanced Mini Intrusion Detection System (EMIDS) 
3 x เรดาร์ตรวจอากาศสำหรับการยิงปืนใหญ่ AIR LAMS 100MB 
วิทยุหยั่งอากาศสำหรับการยิงปืนใหญ่ Vaisala Radiotheodolite RT20 
เครื่องมือทำงานแผนที่อัตโนมัติ Honeywell Aerospace AN/PSN-14 Simplified Survey System (SSS) 
เครื่องมือทำงานแผนที่อัตโนมัติ MAPS/APLSS 
4 x ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติ Litton Data Systems LITACS 
ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติ Tadiran Electronics Systems BOMBARD


อาวุธประจำหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ

ปืนต่อสู้อากาศยาน 
18 x ปืนกลต่อสู้อากาศยาน US Army M55 (ขนาด 12.7 มม. 4 ลำกล้อง) 
24 x ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน General Dynamics M167 (ขนาด 20 มม. 6 ลำกล้องหมุน) 
30 x ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Bofors L/60 (M1) (ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว) 
16 x ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Bofors EL/70 LVS (ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว) 
70 x ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน BAE Systems EL/70 LVS (ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว) 
24 x ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน China North Industries Type 59 (S-60) (ขนาด 57 มม. แท่นเดี่ยว) 
66 x ระบบปืนกลต่อสู้อากาศยาน อัตราจร US Army M16 (ขนาด 12.7 มม. 4 ลำกล้อง) 
24 x ระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อัตราจร General Dynamics M163A1 Vulcan Air Defense System (VADS)(ขนาด 20 มม. 6 ลำกล้องหมุน ปรับปรุงใช้เครื่องควบคุมการยิง Israel Military Industries FLIR/LRF) 
18 x ระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อัตราจร General Motors M42A1 Duster (ขนาด 40 มม. แท่นคู่) 
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยาน 
60 x อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำ ประทับไหล่ยิง Kolomna KBM 9K338 Igla-S (SA-24 Grinch) (นำวิถีด้วยอินฟราเรด) 
8 x อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำ อัตราจร Thales Starstreak Lightweight Multiple Launcher (LML) (นำวิถีด้วยเลเซอร์แบบแล่นไต่ลำนำวิถีและเซมิ-แอ็คทีฟ อวป. 3 นัดต่อแท่นยิง) 
อิเล็กทรอนิกส์ 
4 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระดับต่ำ Siemens DR-172 ADV (สำหรับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก) 
12 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระดับต่ำ Lockheed Martin Low-Altitude Air Defense System (LAADS)(สำหรับหน่วยปืนใหญ่และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยาน) 
เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระดับต่ำ Israel Aerospace Industries ELM-2106 Advanced Tactical Acquisition Radar (ATAR) 
3 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระดับต่ำ China National Electronics Import and Export Type 513 (สำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Type 59) 
12 x เรดาร์ควบคุมการยิง Thales Flycatcher (สำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 40L70) 
4 x เรดาร์ควบคุมการยิง China National Electronics Import and Export Type 311B (Type 860) (สำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Type 59) 
55 x ชุดแสดงผลอาวุธรวม Lockheed Martin Integrated Weapon Display (IWD) (สำหรับเรดาร์ LAADS) 
94 x ชุดแสดงผลอาวุธรวม แบบพกพา Lockheed Martin Portable Integrated Weapon Display (PIWD)(สำหรับเรดาร์ LAADS)


ยานพาหนะสายสรรพาวุธ

รถถัง 
178 x รถถังหลัก Chrysler M60A1/A3 Patton (ติดตั้ง ป. 105 มม. ปก.ร่วมแกน 7.62 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
105 x รถถังหลัก Chrysler M48A5 Patton (ติดตั้ง ป. 105 มม. ปก.ร่วมแกน 7.62 มม. และ ปกตอ. 7.62 มม. 2 กระบอก) 
53 x รถถังหลัก China North Industries Type 69-II (ติดตั้ง ป. 100 มม. ปก.ร่วมแกน 7.62 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. ปก. 7.62 มม. อย่างละ 1 กระบอก) 
106 x รถถังเบา Textron Marine and Land Systems Commando Stingray (ติดตั้ง ป. 105 มม. ปก.ร่วมแกน 7.62 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
200 x รถถังเบา General Motors M41A3 Walker Bulldog (ติดตั้ง ป. 76 มม. ปก.ร่วมแกน .30 นิ้ว และ ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
128 x รถถังเบา Alvis Vehicles FV101 Scorpion (ติดตั้ง ป. 76 มม. และ ปก.ร่วมแกน 7.62 มม.) 
รถสายพานสนับสนุนการรบ 
20 x รถสายพานติดปืนใหญ่ BAE Systems M109A5 Paladin (ติดตั้ง ป. 155 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
20 x รถสายพานบรรทุกกระสุน BAE Systems M992 (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
18 x รถสายพานติดปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน General Motors M42A1 Duster (ติดตั้งระบบ ปตอ. 40 มม. แท่นคู่ 1 แท่น) 
4 x รถสายพานวางสะพาน China North Industries Type 84 (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
22 x รถสายพานกู้ซ่อม BAE Systems M88A1/A2 Hercules (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
16 x รถสายพานกู้ซ่อม China North Industries Type 653 (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
รถสายพานกู้ซ่อม BAE Systems M578 LRV (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
รถสายพานกู้ซ่อม Alvis Vehicles FV106 Samson (ติดตั้ง ปก. 7.62 มม. 1 กระบอก) 
รถสายพานบังคับการ Alvis Vehicles FV105 Sultan (ติดตั้ง ปก. 7.62 มม. 1 กระบอก) 
รถสายพาน 
396 x รถสายพาน China North Industries Type 85 ประกอบด้วย 
– รถสายพานลำเลียงพล Type 85 (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
– รถสายพานติดเครื่องยิงลูกระเบิด Type 85 (ติดตั้ง ค. 81 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. อย่างละ 1 กระบอก) 
– รถสายพานติดเครื่องยิงลูกระเบิด Type 85 (ติดตั้ง ค. 120 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. อย่างละ 1 กระบอก) 
– 6 x รถสายพานติดเครื่องยิงจรวด Type 85 (ติดตั้งระบบ จลก. Type 82 1 แท่น) 
– รถสายพานบังคับการ Type 85 (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
450 x รถสายพาน BAE Systems M113 ประกอบด้วย 
– >274 x รถสายพานลำเลียงพล M113/A1/A2/A3 (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
– >21 x รถสายพานติดเครื่องยิงลูกระเบิด M125A1/A2/A3 (ติดตั้ง ค. 81 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. อย่างละ 1 กระบอก) 
– >12 x รถสายพานติดเครื่องยิงลูกระเบิด M106A1/A3 (ติดตั้ง ค. 107 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. อย่างละ 1 กระบอก) 
– 6 x รถสายพานติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง M113A2 (ติดตั้งแท่นยิง M151 สำหรับ อวป. TOW 1 แท่น) 
– 18 x รถสายพานติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง M901A3 Improved TOW Vehicle (ITV) (ติดตั้งแท่นยิง M220A2 สำหรับ อวป. TOW 2 แท่น) 
– 24 x รถสายพานติดปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน M704A1 (ติดตั้งระบบ ปตอ. M163A1 1 แท่น) 
– >23 x รถสายพานบังคับการ M577A1/A2/A3 
– 10 x รถสายพานกู้ซ่อม M113A3 
– 9 x รถสายพานพยาบาล M113A3 
รถเกราะ 
96 (+ 5) x รถเกราะ Kharkiv Morozov DB BTR-3E 8×8 ประกอบด้วย 
– 64 (+4) x รถเกราะลำเลียงพล BTR-3E1 (ติดตั้งแท่นยิง BM-3 Shturm สำหรับป. 30 มม. ปก.ร่วมแกน 7.62 มม. ค.อัตโนมัติร่วมแกน 30 มม. อย่างละ 1 กระบอก และท่อยิง อวป. Barrier 2 ท่อ)
– 9 x รถเกราะติดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มม. BTR-3M1 (ติดตั้ง ค. 81 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. อย่างละ 1 กระบอก) 
– 4 x รถเกราะติดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. BTR-3M2 (ติดตั้ง ค. 120 มม. และ ปกตอ. 12.7 มม. อย่างละ 1 กระบอก) 
– 6 x รถเกราะติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง BTR-3RK (ติดตั้งแท่นยิง อวป. Skif 1 แท่น และ ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
– 4 x รถเกราะบังคับการ BTR-3K (ติดตั้ง ปก. 7.62 มม. 1 กระบอก) 
– 6 (+1) x รถเกราะกู้ซ่อม BTR-3BR
– 3 x รถเกราะพยาบาล BTR-3S (ติดตั้ง ปกตอ. 12.7 มม. 1 กระบอก) 
113 x รถเกราะ Textron Marine and Land Systems Commando V-150 4×4 ประกอบด้วย 
– 27 x รถเกราะลำเลียงพล Commando V-150 (ติดตั้ง ปกตอ. 7.62 มม. 1 กระบอก) 
– 29 x รถเกราะติดเครื่องยิงลูกระเบิด Commando V-150 (ติดตั้ง ค. 81 มม. และ ปกตอ. 7.62 มม. อย่างละ 1 กระบอก) 
– 56 x รถเกราะติดปืนใหญ่ Commando V-150 (ติดตั้ง ป. 90 มม. และ ปก.ร่วมแกน 7.62 มม.) 
– 1 x รถเกราะพยาบาล Commando V-150 
>19 x รถเกราะลำเลียงพล Textron Marine and Land Systems Commando V-100 4×4 (ติดตั้ง ปกตอ. 7.62 มม. 1 กระบอก) 
85 x รถเกราะลำเลียงพล Integrated Convoy Protection REVA Mk.3 4×4 (ติดตั้ง ปก. 7.62 มม. 2 กระบอก) 
11 x รถเกราะลำเลียงพล Chaiseri Metal and Rubber First Win 4×4
รถสนับสนุนการรบ 
6 x รถติดปืนใหญ่ Renault Trucks Defense Sherpa 5 6×6 (ติดตั้ง ป. 155 มม. Caesar 1 กระบอก) 
9 x รถติดเครื่องยิงจรวด Volvo FM-400 6×6 (ติดตั้งระบบ จลก. WS-1B 1 แท่น) 
รถยนต์บรรทุก 
รถยนต์บรรทุก 1/4 ตัน AM General M151 MUTT 4×4 ประกอบด้วย 
– รถยนต์บรรทุก M151A2 
– รถพยาบาล M718A1 
– รถติดปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง M825 (ติดตั้ง ปรส. 106 มม. 1 กระบอก) 
>2,200 x รถยนต์บรรทุก 1 ตัน Royal Thai Army Ordnance Department Type 50 (M50) 4×4
รถยนต์บรรทุก 1 1/4 ตัน AM General M998 HMMWV 4×4 ประกอบด้วย
– รถยนต์บรรทุก M998/M1038A1/M1097A1 
– รถตู้เก็บอุปกรณ์ M1037/M1042 
– รถติดอาวุธ M1025/M1026A1 (ติดตั้ง ปก. 7.62 มม. 1 กระบอก)
– รถติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง M966 (ติดตั้งแท่นยิง M151 1 แท่น สำหรับ อวป.ต่อสู้รถถัง TOW) 
– รถพยาบาล M997/M997A2 
รถยนต์บรรทุก 1 1/4 ตัน Mercedes-Benz UNIMOG U1100/L 4×4 
รถยนต์บรรทุก 1 1/4 ตัน Stonefield Holdings Stonefield P3000 4×4 
รถยนต์บรรทุก 1 1/4 ตัน Hino Trucks FT112 4×4 
รถยนต์บรรทุก 1 1/4 ตัน AM General M1038 CUCV/CUCV II 4×4 
รถยนต์บรรทุก 1 1/4 ตัน AM General M715/AM720/M724 4×4
รถยนต์บรรทุก 1 1/4 ตัน Kia Motor Corporation KM450 4×4 
รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน AM General M35 6×6 ประกอบด้วย 
– รถยนต์บรรทุก M35/M35A1/A2 
– รถบรรทุกน้ำ M50A2/A3 (1000 แกลลอน) 
– รถบรรทุกน้ำมัน M49A1/A2 (1200 แกลลอน) 
– รถโรงงาน M109A3/M185A1 
– รถโรงงานขยายข้าง M292A2 
– รถลากจูง M275 
– รถติดเรดาร์ M36A2 (ติดตั้งเรดาร์เตือนภัยทางอากาศระดับต่ำ LAADS) 
รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน AM General M602 6×6 ประกอบด้วย 
– รถยนต์บรรทุก M602 
– รถบรรทุกน้ำ M610 (1000 แกลลอน) 
– รถบรรทุกน้ำมัน M611 (1200 แกลลอน) 
– รถโรงงาน M609A1 
– รถเทท้าย M614 
รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน Kia Motor Corporation KM250 6×6 
รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน Mercedes-Benz UNIMOG U1550 4×4 
รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน BAE Systems M1078/M1080 LMTV 4×4 
รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน Isuzu FTS 800 4×4  
1,474 x รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน Isuzu FTS 33 H2E 4×4 
รถยนต์บรรทุก 5 ตัน AM General M54 6×6 ประกอบด้วย 
– รถยนต์บรรทุก M54/M54A2 
– รถเทท้าย M51A1/M51A2 
– รถลากจูง M52/M52A1/M52A2 
– รถลากจูงกู้ซ่อม M246 
– รถกู้ซ่อม M543/M543A2 
รถยนต์บรรทุก 5 ตัน AM General M813 6×6 ประกอบด้วย 
– รถยนต์บรรทุก M813/M813A1 
– รถโรงงาน M820A2 
– รถเทท้าย M817 
– รถลากจูง M818 
– รถกู้ซ่อม M816 
รถยนต์บรรทุก 5 ตัน Mercedes-Benz UNIMOG U2450/L 6×6 
รถยนต์บรรทุก 5 ตัน BAE Systems M1083 MTV 6×6 ประกอบด้วย 
– รถยนต์บรรทุก M1085 LWB 
– รถลากจูง M1088 
– รถกู้ซ่อม M1089 
รถลากจูง 5 ตัน Bedford Vehicle TM3250 4×4 
รถกู้ซ่อม 5 ตัน AM General M936A2 6×6 
รถยนต์บรรทุก 5 1/2 ตัน Mercedes-Benz 1217CA 4×4 
รถยนต์บรรทุก 7 ตัน Mercedes-Benz UNIMOG U2405 6×6 
รถยนต์บรรทุก 10 ตัน Mercedes-Benz 2028 6×6 ประกอบด้วย
– รถยนต์บรรทุก 2028/2028A/2030
– รถกู้ซ่อม 2628A
รถยนต์บรรทุก 17 ตัน Mercedes-Benz 2631A


อาวุธติดตั้งกับยานพาหนะ

ปืนกล 
ปืนกลกลาง Fabrique Nationale M240G (ขนาด 7.62 x 51 มม. ติดตั้งกับ รยบ.1.25 ตัน) 
ปืนกลกลาง Kharkiv Morozov DB KT-7.62 (PKT) (ขนาด 7.62 x 54 มม. ติดตั้งกับ BTR-3E)
ปืนกลกลาง U.S. Ordnance M60 (ขนาด 7.62 x 51 มม. ติดตั้งกับ รยบ.1.25 ตัน, M113) 
ปืนกลกลาง China North Industries Type 69 (ขนาด 7.62 x 54 มม. ติดตั้งกับ Type 69-II) 
ปืนกลร่วมแกน Rhinemetall MG3 (ขนาด 7.62 x 51 มม. ติดตั้งกับ V-150) 
ปืนกลร่วมแกน BAE Systems L43A1 (ขนาด 7.62 x 51 มม. ติดตั้งกับ Scorpion) 
ปืนกลร่วมแกน US Army M37 (ขนาด .30 นิ้ว ติดตั้งกับ M41A3) 
ปืนกลร่วมแกน China North Industries Type 69 (ขนาด 7.62 x 54 มม. ติดตั้งกับ Type 69-II) 
ปืนกลร่วมแกน Fabrique Nationale M240T (ขนาด 7.62 x 51 มม. ติดตั้งกับ Stingray) 
ปืนกลร่วมแกน Fabrique Nationale M240 (ขนาด 7.62 x 51 มม. ติดตั้งกับ M48A5, M60A1, M60A3)  
ปืนกลร่วมแกน Kharkiv Morozov DB KT-7.62 (PKT) (ขนาด 7.62 x 54 มม. ติดตั้งกับ BTR-3E) 
ปืนกลต่อสู้อากาศยาน Kharkiv Morozov DB KT-12.7 (NSVT) (ขนาด 12.7 x 108 มม. ติดตั้งกับ BTR-3E) 
ปืนกลต่อสู้อากาศยาน Rhinemetall MG3 (ขนาด 7.62 x 51 มม. ติดตั้งกับ V-150, V-100) 
ปืนกลต่อสู้อากาศยาน U.S. Ordnance M60D (ขนาด 7.62 x 51 มม. ติดตั้งกับ M48A5) 
ปืนกลต่อสู้อากาศยาน U.S. Ordnance M2HB (ขนาด 12.7 x 99 มม. ติดตั้งกับ M113, M41A3) 
ปืนกลต่อสู้อากาศยาน China North Industries Type 59 (ขนาด 12.7 x 108 มม. ติดตั้งกับ Type 85, Type 69-II) 
ปืนกลต่อสู้อากาศยาน U.S. Ordnance M2QCB (ขนาด 12.7 x 99 มม. ติดตั้งกับ Stingray) 
ปืนกลต่อสู้อากาศยาน U.S. Ordnance M85 (ขนาด 12.7 x 99 มม. ติดตั้งกับ M60A1, M60A3) 
เครื่องยิงลูกระเบิด 
เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ Chartered Industries of Singapore CIS-40 (ขนาด 40 มม. ติดตั้งกับ รยบ.1.25 ตัน) 
เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ Vyatskie Polyany AG-17 (ขนาด 30 มม. ติดตั้งกับ BTR-3E) 
เครื่องยิงลูกระเบิด US Army M29 (ขนาด 81 มม. ติดตั้งกับ V-150, M125A1) 
เครื่องยิงลูกระเบิด Thailand MoD Weapon Production Center M221A2 (ขนาด 81 มม. ติดตั้งกับ BTR-3E, Type 85) 
เครื่องยิงลูกระเบิด US Army M30 (ขนาด 107 มม. ติดตั้งกับ M106A1) 
เครื่องยิงลูกระเบิด Thailand MoD Weapon Production Center M132A2 (ขนาด 120 มม. ติดตั้งกับ BTR-3E, Type 85) 
อาวุธต่อสู้รถถัง 
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Raytheon BGM-71E/F TOW-2A/2B (นำวิถีด้วยการควบคุมผ่านเส้นลวด ติดตั้งกับ M966, M113, M901A3)  
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Kyiv DB Barrier (นำวิถีด้วยเลเซอร์แบบเซมิ-แอคทีฟ ติดตั้งกับ BTR-3E) 
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Kyiv DB Skif (นำวิถีด้วยเลเซอร์แบบเซมิ-แอคทีฟ ติดตั้งกับ BTR-3E) 
ปืนใหญ่กล 
ปืนใหญ่กล Kharkiv Morozov DB ZTM-1 (2A72) (ขนาด 30 x 165 มม. ติดตั้งกับ BTR-3E) 
ปืนใหญ่รถถัง 
ปืนใหญ่ BAE Systems L23A1 (ขนาด 76 มม. ติดตั้งกับ Scorpion) 
ปืนใหญ่ US Army M32 (ขนาด 76 มม. ติดตั้งกับ M41A3) 
ปืนใหญ่ Cockerill Maintenance and Ingenierie Cockerill Mk.2 (ขนาด 90 มม. ติดตั้งกับ V-150) 
ปืนใหญ่ China North Industries Type 69-2 (ขนาด 100 มม. ติดตั้งกับ Type 69-II) 
ปืนใหญ่ BAE Systems L7 (ขนาด 105 มม. ติดตั้งกับ Stingray) 
ปืนใหญ่ General Dynamics Land Systems M68 (ขนาด 105 มม. ติดตั้งกับ M48A5, M60A1, M60A3)


อากาศยาน

เฮลิคอปเตอร์โจมตี 
7 x Bell Helicopter Textron AH-1F Cobra (ใช้งานจริง 3 เครื่อง) 
เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน 
8 x Airbus Helicopters AS550 C3 Fennec 
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
 
27 x Bell Helicopter Textron Bell-206A 
6 x American Eurocopter UH-72A Lakota 
92 x Bell Helicopter Textron UH-1H Iroquois (มีแผนปรับปรุงเป็นรุ่น UH-1H+ 20 เครื่อง) 
52 x Bell Helicopter Textron Bell-212 (กำลังปรับปรุงเป็น ฮ.ใช้งานทางยุทธวิธี 8 เครื่อง)
2 x Agusta Westland AW139 
9 x Sikorsky Aircraft UH-60L Black Hawk
3 x Sikorsky Aircraft UH-60M Black Hawk
5 x Mil Moscow Helicopter Plant Mi-17V5 Hip 
เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง 
– 
เฮลิคอปเตอร์ฝึก 
54 x Schweizer TH-300C 
16 x Enstrom Helicopter Enstrom 480B
เครื่องบินใช้งานทั่วไป 
2 x Empresa Brasileira de Aeronautica (Embraer) ERJ-135LR 
2 x BAE Systems Jetstream 41 
2 x Hawker Beechcraft Beech 1900C-1 
2 x Hawker Beechcraft Beech 200B King Air 
14 x Cessna Aircraft U-17B Skywagon 
เครื่องบินลำเลียง 
2 x Airbus Defence and Security C212-300 Aviocar 
2 x Short Brothers Short 330-UTT 
เครื่องบินฝึก 
20 x Maule Air MX7-235 Star Rocket 
22 x Cessna Aircraft T-41D Mescalero 
อากาศยานไร้นักบิน 
7 x Israel Aircraft Industries Searcher Mk 1/2 
12 x AeroVironment RQ-11B Raven


ยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อ

8 x ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Rheinmetall Oerlikon GDF007 (ขนาด 35 มม. แท่นคู่) 
4 x อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำ อัตราจร Thales Starstreak LML (นำวิถีด้วยเลเซอร์แบบแล่นไต่ลำนำวิถีและเซมิ-แอ็คทีฟ อวป. 3 นัดต่อแท่นยิง) 
6 x อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับปานกลาง อัตราจร MBDA VL MICA (นำวิถีด้วยเรดาร์แบบแอ็คทีฟหรืออินฟราเรด อวป. 4 นัดต่อแท่นยิง)
4 x เรดาร์ควบคุมการยิง Rheinmetall Oerlikon Skyguard 3 (สำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Oerlikon GDF007)
1 x เรดาร์ควบคุมการยิง Airbus Defence and Space TRML-3D/32 (สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยาน VL MICA) 
ยานพาหนะ

49 x รถถังหลัก Kharkiv Morozov DB OPLOT-M
28 (+18) x รถถังหลัก China North Industries VT-4 (MBT-3000) 
5 x รถสายพานกู้ซ่อม China North Industries VT-4 ARV
121 x รถเกราะ Kharkiv Morozov DB BTR-3E 8×8 
?? x รถเกราะล้อยาง (สำหรับหน่วยทหารราบ)
อากาศยาน
6 x เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Airbus Helicopters H145 (EC145 T2)
8 x เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Agusta Westland AW139
? x เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Agusta Westland AW149
4 x เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Sikorsky Aircraft UH-60M Black Hawk
1 x เครื่องบินลำเลียง Airbus Defence and Space C-295W
?? x อากาศยานไร้นักบินขนาดกลาง Elbit Systems Hermes 450
21 x อากาศยานไร้นักบินขนาดเบา (สำหรับกรมทหารราบ)
? x อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (สำหรับหน่วยทหารม้าลาดตระเวน) 


ยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการ

ปืนเล็กยาว Singapore Technologies Kinetics SAR-21 (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กยาว Heckler and Koch G-36E (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
ปืนเล็กยาว Steyr Mannlicher Steyr AUG (ขนาด 5.56 x 45 มม.) 
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Raytheon M47 Dragon (นำวิถีด้วยการควบคุมผ่านเส้นลวด) 
กล้องเล็งสะท้อนภาพประกอบกล้องเล็งขยาย Carl Zeiss Hensoldt ZF 3×4 
18 x ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง China North Industries Type 59-I (ขนาด 130 มม.) 
56 x ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง US Army M114A1 (ขนาด 155 มม.) 
32 x ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ Soltam Systems M71 (ขนาด 155 มม.) 
16 x ปืนกลต่อสู้อากาศยาน China North Industries Type 54 (RC-24) (ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว) 
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน China North Industries Type 74 (ขนาด 37 มม. แท่นคู่) 
90 x อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำ ประทับไหล่ยิง Chinese State Factory HN-5A(M) (นำวิถีด้วยอินฟราเรด) 
8 x อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยาน ลากจูง MBDA Spada (นำวิถีด้วยเรดาร์แบบเซมิ-แอ็คทีฟ อวป. 6 นัดต่อแท่นยิง) 
24 x เรดาร์วัดระยะ General Dynamics AN/VPS-2 (สำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน M163A1) 
6 x Boeing CH-47D Chinook 
1 x Worldwide Aeros Aeros 40D Sky Dragon