หลังจากมีการยืนยันจากกองทัพบกในการจัดหารถเกราะล้อยางM-1126 สไตรเกอร์IAV จากสหรัฐภายใต้โครงการช่วยเหลืองทางการทหารFMSจำนวน37คัน และได้รับสนับสนุนจากสหรัฐอีก23คันทำให้กองทัพบกจะได้รับรถรบในรุ่นมาตรฐานเดียวกับที่กองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น60คัน TAFจึงนำเสนอภาพของรถรบรุ่นนี้จะคลังข้อมูลภาพถ่ายที่ทีมงานได้เก็บภาพในขณะที่รถรบสไตร์เกอร์ได้ถูกส่งมาร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ในประเทศไทยตลอดห้วงเวลา5ปีที่ผ่านมา
รถรบสไตร์เกอร์ มีรูปแบบแยกย่อยสำหรับปฏิบัติงานในสนามรบหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหลักที่กองทัพบกไทยจะได้รับคือ M-1126 รุ่นติดป้อมปืนรีโมทคอนโทรล สำหรับติดตั้งปืนกลขนาด12.7 มม. และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. โดยมีอุปกรณ์ต่างๆถูกติดตั้งตามมาตรฐาน
ของกองทัพสหรัฐ ทั้งแผ่นเกราะและระบบตรวจจับเป้าหมาย 
สไตร์เกอร์จัดเป็นยุทธยานยนต์ที่มีสมรรถนะสูงได้รับการพิสูจน์ในการปฏิบัติงานจริงในแนวหน้าของกำลังทหารสหรัฐมาแล้วทั้งในอิรัก และอัฟกานิสถาน โดยมีการผลิตเข้าประจำการ4,900คัน มีราคาในการจัดหาจากสายการผลิตใหม่จะอยู่ราว 174 ล้านบาท ต่อคัน(ราคาปีงบประมาณพ.ศ.2559) ในขณะที่กองทัพบกไทยจะได้รับเป็นแพ็คเกจรวมการสร้าง โรงเก็บ สนามฝึก การสนับสนุนชิ้นส่วน การซ่อมบำรุง ภายใต้งบประมาณราว2,700 ล้านบาท