“เราต่อสู้กับข้าศึกร่วมกันกับทหารไทยในสงครามเกาหลี หากไม่มีความช่วยเหลือจากพวกเขา เราคงไม่สามารถชนะสงครามครั้งนั้นได้” เป็นคำกล่าวของ ควอน ฮุค โจ ทหารผ่านศึกเกาหลี ที่แสดงออกถึงความนับถือต่อทหารไทยจากความกล้าหาญและความเสียสละในการรบ จนนับไทยเป็นสหายศึกร่วมสงครามในความทรงจำของเขา
อาจไม่เป็นที่รับรู้ของคนไทย ถึงการระลึกถึงความช่วยเหลือที่กองทัพไทยมีต่อเกาหลีใต้ในสงครามเกาหลี แม้สังคมยุคใหม่ของเกาหลีจะมีความทรงจำที่ลางเลือนต่อบทบาทของไทยในสงครามครั้งนั้นไปตามการเวลาเช่นเดียวกับสังคมไทย แต่รัฐบาลและกองทัพเกาหลีใต้ได้แสดงออกถึงการรำลึกถึงความสัมพันธ์ร่วมกัน ตั้งแต่การให้สิทธิการเดินทางเข้าประเทศโดยประชาชนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องทำการยื่นวีซ่าในการเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ ไปจนถึงการสร้างอนุสาวรีย์รำลึกถึงทหารไทยและจัดกิจกรรมอย่างสมเกียรติทุกปี รวมไปถึงการนำอาสาสมัครเยาวชนเกาหลีมาเยี่ยมเยือนครอบครัวและชุมชนของทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
สารคดีของ ARIRANG ISSUE ได้นำเสนอมุมมองของการแสดงออกถึงกองทัพไทยของเกาหลีใต้ ในการบันทึกเทปพิธีรำลึกถึงทหารไทยในสงครามเกาหลีเมื่อปีที่ผ่านมา ณ ที่ตั้งของอนุสาวรีย์ เมืองปุชอน ในจังหวัด กังกีโด 
อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518โดยรัฐบาลเกาหลี โดยถือว่าประเทศไทยถือเป็นชาติแรกในเอเชียที่ส่งกำลังทหารเข้ามาร่วมรบทั้ง3เหล่าทัพกว่าหนึ่งหมื่นนาย เพื่อสนับสนุนกองทัพเกาหลีใต้ในสงครามเกาหลี ในฐานะกำลังของกองกำลังสหประชาติเพื่อปลดปล่อยเกาหลีใต้จากการบุกยึดของกองกำลังคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ.2493