รู้จักกับกองกำลังพิทักษ์รัฐหรือ National Guard

สำหรับประเทศที่ปกครองในระบอบสหพันธรัฐแบบสหรัฐนั้น กองกำลังพิทักษ์รัฐก็เปรียบเสมือนกองกำลังป้องกันรัฐที่แต่ละรัฐมีไว้ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการรัฐนั่นเอง โดยเป็นอำนาจของผู้ว่าการรัฐโดยตรงที่จะเรียกระดมพลเพื่อเข้าดูแลหรือควบคุมสถานการณ์ตามที่กฎหมายให้อำนาจ แต่ในปัจจุบันมีกฎหมายที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีสามารถเรียกระดมพลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าการรัฐในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง และโดยหลักการแล้วจะถือว่ากำลังของกองกำลังพิทักษ์รัฐเป็นกำลังสำรองของกองทัพสหรัฐทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศอีกด้วย

ทั่วประเทศสหรัฐมีกองกำลังพิทักษ์รัฐจำนวนราว 450,000 นาย ผู้ว่าการรัฐสามารถเรียกระดมพลได้ถ้ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกองกำลังพิทักษ์รัฐจะเข้ามารับภารกิจตั้งแต่การรักษากฎหมายของรัฐ การให้การช่วยเหลือประชาชน การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน หรือการอื่นใดที่ผู้ว่าการรัฐเห็นสมควร อย่างในกรณีการระบาดของ COVID-19 นั้น หลายรัฐทั่วสหรัฐก็มีการเรียกระดมพลกองกำลังพิทักษ์รัฐเพื่อมาสนับสนุนการแจกจ่ายอาหาร เวชภัณฑ์ และดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการรับมือกับการระบาดอีกด้วย

นอกจากนั้นในกรณีพิเศษ ประธานาธิบดีสามารถเรียกระดมพลกองกำลังพิทักษ์รัฐได้เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนกองทัพในด้านต่าง ๆ การฝึกร่วม/ผสมระหว่างประเทศ หรือการรักษากฎหมายทั้งของรัฐและของประเทศ เช่นในกรณีจลาจลใน Los Angeles เมื่อปี 1992 หลังจากลูกขุนตัดสินให้ตำรวจ 4 นายพ้นผิดจากการซ้อมทรมานชาวแอฟริกัน-อเมริกันที่ชื่อ Rodney King และถูกจับภาพไว้ได้ในกล้องวงจรปิด ซึ่งจะว่าไปก็คล้าย ๆ กรณีของ George Floyd นี้เช่นกัน

แล้วใครคือกำลังพลของกองกำลังพิทักษ์รัฐ? บางส่วนคือกองกำลังสำรองที่กองทัพรับมาสำหรับดูแลกิจการของกองกำลังพิทักษ์รัฐโดยเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่แล้วกำลังพลของกองกำลังพิทักษ์รัฐจะเป็นพลเรือนทั่วไปที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ เต็มเวลา แต่จะมารับหน้าที่ในกองกำลังพิทักษ์รัฐเป็นงานพิเศษ

ใช่แล้วครับ จันทร์ถึงศุกร์คุณอาจจะเป็นหมอฟัน ครูสอนคณิตศาสตร์ ช่างซ่อมรถ นายธนาคาร หรืออะไรก็ตาม แต่วันหยุดคุณสามารถเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักบินขับไล่ นักบินเฮลิคอปเตอร์ ทหารราบ ทหารม้า หรือทหารปืนใหญ่ได้ทั้งนั้น โดยในกรณีของรัฐ Minnesota นั้นมีกำลังพลของกองกำลังพิทักษ์รัฐราว 13,000 นาย และมีหน่วยรบต่าง ๆ คือ

– กองพลทหารราบที่ 34 (34th Infantry Division) หรือ Red Bulls ซึ่งเคยมีผลงานการรบในสงครามโลกครั้งที่สอง และการรบในอิรักในช่วงปฏิบัติการ Iraqi Freedom
– กองพลน้อยชุดรบยานเกราะที่ 1 (1st Armored Brigade Combat Team) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพลทหารราบที่ 34 มีผลงานการรบทั้งในสงครามโลกทั้งสองครั้ง สงครามเกาหลี สงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน เป็นต้น
– กองพลบินน้อยที่ 34 (34th Combat Aviation Brigade)
– กองบินลำเลียงที่ 133 (133rd Airlift Wing) ซึ่งเป็นกองบินลำเลียงที่ใช้งานเครื่องบินแบบ C-130H
– กองบินขับไล่ที่ 148 (148th Fighter Wing) ซึ่งรับภารกิจป้องกันภัยทางอากาศให้กับรัฐโดยใช้เครื่องบินขับไล่ F-16C/D
– กองบัญชาการกำลังพลที่ 84 (84th Troop Command) ซึ่งดูแลหน่วยปืนใหญ่ ทหารช่าง สารวัตรทหาร และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยอื่น ๆ ในกองกำลังพิทักษ์รัฐต่าง ๆ
– กลุ่มสนับสนุนภูมิภาคที่ 347 (347th Regional Support Group) ดูแลและสนับสนุนการวางกำลังของกองกำลังพิทักษ์รัฐในพื้นที่ต่าง ๆ ในแง่ของการหาสถานที่วางกำลัง สนับสนุนโครงสร้างพื้น
ฐานในการวางกำลัง และควบคุมและบังคับบัญชาในภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในและการช่วยเหลือประชาชนต่าง ๆ
– กรมทหารที่ 175 (175th Regiment) ซึ่งทำหน้าที่ฝึกกำลังพลที่จะมาเป็นกองกำลังพิทักษ์รัฐของรัฐ Minnesota

โดยสรุปแล้วก็คือ กองกำลังพิทักษ์รัฐจะทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้ว่าการรัฐหรือประธานาธิบดีกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจด้านความมั่นคงต่าง ๆ ที่จะเป็นหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์รัฐ โดยกำลังพลเป็นพลเรือนที่ทำงานอื่นเต็มเวลาและมารับงานเป็นกองกำลังพิทักษ์รัฐนอกเวลา และจะเข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ถ้ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยผู้ว่าการรัฐหรือประธานาธิบดีมีคำสั่งเรียกระดมพล สำหรับกองทัพสหรัฐนั้นจะรับหน้าที่และภารกิจในการป้องกันประเทศและการรบนอกประเทศเท่านั้นครับ

ภาพเหล่านี้เป็นภาพของกำลังพลของกองกำลังพิทักษ์รัฐที่วางกำลังดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้ ภาพจาก https://twitter.com/MNNationalGuard

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.