เชิญชวนแสดงความเห็นต่อกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

สำหรับท่านที่อาจจะอ่านภาษากฎหมายลำบากสักหน่อย TAF ขออธิบายง่าย ๆ คือ ร่างพระราชบัญญัตินี้จะไปแก้กฎหมายเดิมเพื่อให้

 1. การรับราชการทหารไม่ใช่ “หน้าที่” แต่เป็น “สิทธิ์” ของประชาชนชาวไทย
 2. ให้เปลี่ยนการได้มาซึ่งทหารกองประจำการจากการลงบัญชีทหารกองเกินและเรียกมาตรวจเลือก เป็นวิธีการรับสมัครด้วยความสมัครใจ ของผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
 3. ให้เพิ่มเติมหลักสูตรการฝึกทหารกองประจำการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้เพิ่มความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศ และหัวข้ออื่น ๆ ซึ่ง TAF ขออนุญาตไม่กล่าวถึงเนื่องจากจะออกนอกประเด็นสนทนาของเรา
 4. เพิ่มข้อกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดนำทหารกองประจำการไปใช้งานส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิต่อร่างกายและจิตใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 5. เพิ่มหลักการเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นให้กับทหารกองประจำการ รวมถึงเพิ่มกองทุนประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการหลังจากปลดประจำการไปแล้ว
 6. กำหนดหลักเกณฑ์ให้สามารถเรียกเกณฑ์ทหารเข้าเป็นทหารกองประจำการได้ตามหลักการเดิมเฉพาะในกรณีที่ประเทศใกล้เกิดภาวะสงครามเท่านั้น โดยให้คณะรัฐมนตรีมีออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเรียกระดมพลลทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ

ซึ่งทหารกองประจำการตามกฎหมายนี้จะมีวาระรับราชการคราวละ 5 ปี และถ้าต้องการก็มีสิทธิ์สมัครต่อได้อีก 5 ปี และมีสิทธิ์สอบแข่งชันเป็นทหารชั้นประทวนหรือสัญญาบัตรตามลำดับทุก 5 ปี โดยจะมียศสูงสุดได้ไม่เกินพันโท และจะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุ 46 ปีเต็ม

โดยร่างพระราชบัญญัตินี้จะเข้าไปแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกประเด็นทางกฎหมายจำนวน 31 ประเด็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว


พูดง่าย ๆ เข้าไปอีกก็คือ ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้เปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารไปเป็นการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ซึ่งจะได้รับการฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามนำทหารไปใช้งานส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ทหาร เพิ่มเงินเดือน สวัสดิการ และกองทุนประกอบอาชีพให้ทหารกองประจำการ ส่วนถ้าประเทศใกล้เกิดสงคราม ให้คณะรัฐมนตรีออกกฎหมายเรียกเกณฑ์ทหารได้เช่นเดิม ทหารกองประจำการจะประจำการ 5 ปี สมัครต่อได้อีก 5 ปี หรือสอบเข้าเป็นทหารประทวนหรือสัญญาบัตรได้ แต่จะมียศไม่เกินพันโทและเกษียณเมื่อมีอายุ 46 ปี

8 thoughts on “เชิญชวนแสดงความเห็นต่อกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

 1. ยกเลิกแล้วสมัค100%ไปเลยเพิ่มเงินเดือนเข้าไปงบทหารเยอะอยู่แล้วกระตุ้นให้มีความอยากเป็นทหารให้มากขึ้นและเก่งขึ้น

  ถูกใจ

 2. ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ ปฏิรูปหน่วยงานทหารทั้งหมด เน่ามาก เมื่อไม่ทำการเกณฑ์ทหารแล้วลดจำนวนทหารให้เหลือส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความมั้นคงของประเทศ ภายใต้ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง จากนั้นเมื่อปฏิรูป จนสามารถลดงบประมาณได้แล้วนำส่วนนั้นมาเพิ่มสวัสดิการที่ดีให้ทหารชั้นผู้น้อย

  ถูกใจ

 3. สมควรยกเลิกการเกณฑ์ ให้มีเฉพาะภาคสมัครใจ โดยเพิ่มสวัสดิการ เพิ่มเงินเดือน เมื่อเป็นแล้วสามารถเลือกรับราชการต่อได้ถ้าคุณสมบัติและความสามารถถึงเกณฑ์ ไม่ค้องกลัวไม่มีคนสมัครเพราะกองทัพมักประชาสัมพันธ์ว่าเป็นทหารดีมากมาย เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าดีจริงจะได้ลบคำครหา

  ถูกใจ

 4. การเกณฑ์ ทหาร ก็เหมือนการเกณฑ์ ทาส เมื่อไทยยกเลิกทาส ก็ต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหาร กำระบบทาสให้สิ้นไป

  ถูกใจ

 5. ทหารไม่ต้องเกณฑ์แต่ให้ใช้วิธีการเปิดรับสมัครแล้วส่งต่อเข้าโรงเรียนนายร้อย/นายเรือ/นายเรืออากาศ/นายร้อยตร.

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.