นิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ความฝันที่ยากจะเป็นจริง?

ข้อเสนอ

จริง ๆ นิคมอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ดี การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ถ้ามีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดี การให้สิทธิกับชุมชนในการมีส่วนร่วม ก็จะช่วยพัฒนาชุมชนได้มาก เช่นถ้ามีนิคมอุตสาหกรรมที่กาญจนบุรี และมีเงื่อนไขให้พยายามจ้างชาวบ้านโดยรอบ ก็จะช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ และจะมีธุรกิจตามมาอีกมาก เช่นโรงแรม ที่พักอาศัย ตลาด ห้างค้าปลีก การขนส่ง ซึ่งทั้งหมดจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับท้องที่

เช่นเดียวกัน เรายังอยากเห็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเติบโต และเรายังเชื่อว่ากระทรวงกลาโหมก็มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม แต่วิธีการส่งเสริมนั้นควรจะเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของเอกชนและนักลงทุนมากกว่านี้

เราเสนอให้กระทรวงกลาโหมเน้นการมองหาสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริง มากกว่าการที่ราชการคิดเอาเองว่านี่คือสิ่งที่เอกชนต้องการ หรือการเปิดโอกาสให้อาวุธไทยหรืออาวุธที่ผลิตในประเทศไทยได้มีข้อได้เปรียบในการเข้าประจำการในกองทัพก่อนอาวุธที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักการง่าย ๆ ที่แม้แต่ประเทศใหญ่ ๆ ของโลกทั้งหลายที่มีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งก็ใช้กัน

กระทรวงกลาโหมควรจะวิเคราะห์ข้อได้เปรียบและจุดแข็งของประเทศไทยว่า มีอุตสาหกรรมใดที่มีขีดความสามารถในการปรับและเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือมีศัยภาพพอที่จะขยายมาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ อย่างปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมยานยนตร์ อุสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง เราควรจะมองอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นรากฐาน และหาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เหมาะสมให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนตร์ทางทหาร อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ของอากาศยานและระบบอาวุธต่าง ๆ และเลือกส่งเสริมเฉพาะจุด เป็นการขยายจุดแข็งของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นไปอีก มากกว่าการส่งเสริมที่ครอบคลุมมากเกินไปจนกลายเป็นจุดแข็งก็ไม่ได้รับการส่งเสริม จุดอ่อนก็ไม่ได้รับการปรับปรุง

เราก็หวังว่า การจัด Market Sounding ของกระทรวงกลาโหมในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประทเศนั้น กระทรวงกลาโหมจะเชิญเอกชนจากทุกส่วน และจะรับฟังเอกชนถึงความต้องการอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นการจัดไปเป็นพิธี แต่มีธงอยู่แล้ว เพื่อให้ครบตามข้อกำหนด และไม่ให้โครงการนี้เป็นโครงการ Hit and Hope หรือโครงการที่ทำไปอย่างนั้นโดยไม่มียุทธศาสตร์ และหวังว่ามันจะสำเร็จ เหมือนตอนช่วงท้ายเกมส์ที่ทีมที่ตามอยู่จะโยนบอลไปที่ปากประตูของฝั่งตรงข้าม และหวังว่าจะมีใครสักคนโหม่งเข้าไปได้เท่านั้น

เพราะถ้าในนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จะมีแต่โรงงานและหน่วยงานของราชการมาตั้ง มันก็จะกลายเป็นแค่การลงทุนหลายพันล้านย้ายโรงงานของราชการที่มีอยู่แล้วมารวมกันที่นี่ โดยใช้กำลังการผลิตต่ำกว่าศักยภาพ ขายใครไม่ได้เพราะห้ามขาย และไม่สร้างความแตกต่างใด ๆ จากที่มีอยู่ทุกวันนี้เหมือนเดิมครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.