กองทัพบกไทยเตรียมการเข้าร่วมฝึก Lightning Forge 2020

วันนี้มีการประชุมติดตามงานของกองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมครับ

เรื่องหลัก ๆ ก็มีการฝึก Lightning Forge 2020 ที่รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 9 – 18 กรกฎาคม 2563 โดยมีกำลังพลหลักจัดจากกองทัพภาคที่ 2 (กองพลทหารราบที่ 3) แต่จัดกำลังพลที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรจากทุกกองทัพภาค รวมถึงนายทหารชั้นประทวน นักเรียนนายร้อย และรวมถึงทหารกองประจำการบางส่วนที่โชคดีได้ไปฝึกด้วย

Lightning Forge 2019

Lightning Forge 2020 นั้นจริง ๆ แล้วเป็นการฝึกเพื่อประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติการในระดับกองพลน้อยของกองพลทหารราบที่ 25 ของกองทัพบกสหรัฐ การที่กองทัพบกไทยส่งกองร้อยทหารราบไปฝึกด้วยนั้นก็จะทำให้เราได้รับการฝึกในระดับเดียวกับที่กองทัพบกสหรัฐทำการฝึกอยู่แล้ว โดยปีที่ผ่านมาเป็นการฝึกการปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ทักษะการใช้อาวุธประกอบเครื่องช่วยฝึก (Engagement Skill Training: EST) การขอการสนับสนุนทางอากาศ (Call for CAS) ซึ่งเป็นทักษะการทำงานร่วมกับกำลังทางอากาศ การร้องขอการยิง (Call for Fire) ต่อหน่วยทหารปืนใหญ่ การร้องขอชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (Call for EOD) การร้องขอการเจาะช่อง (Call for Sapper) ซึ่งเป็นการทำงานกับทหารช่าง การร้องขอการส่งกลับสายแพทย์ทางบกและทางอากาศ (Call for Ground and Air Medevac) การใช้แผนที่ เข็มทิศ และ GPS (Land Navigation) การยุทธ์บรรจบในเวลากลางคืน (Night Link-Up) ซึ่งเป็นการประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยอื่น ๆ ในเวลากลางคืน และการฝึกหม่ หมวด กองร้อยทางยุทธวิธีตามรูปแบบของกองทัพบกสหรัฐ

กำลังพลของกองทัพบกไทยมีกำหนดเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการส่งกำลังพลไปฝึกที่สหรัฐนั้นเป็นนโยบายของกองทัพบกในช่วงหลังที่ต้องการไปรับข้อมูลหลักนิยมและยุทธวิธีใหม่ ๆ จากสหรัฐ เนื่องจากแม้กองทัพบกไทยเราจะใช้หลักนิยมและยุทธวิธีจากสหรัฐอยู่แล้ว แต่ก็ใช้มาเป็นเวลานานและก็ไม่ได้ปรับปรุงมานาน การส่งกำลังไปฝึกที่สหรัฐในช่วงหลัง ๆ ก็ถือว่าเป็นการไปอัพเดตความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาปรับให้เป็นมาตรฐานใหม่ของกองทัพบกไทยเรา

Lightning Forge 2019

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ เมื่อสัปดาห์ก่อน ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบกอย่างไม่เป็นทางการ โดยได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนนายสิบทหารบกซึ่งมาจากทหารกองประจำการที่ได้โควตาหลักสูตรส่งทหารอากาศเป็นรุ่นแรก ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าได้เห็นถึงความภาคภูมิใจของน้องๆ ที่ได้รับโอกาสจากกองทัพบก ทุกคนมีจิตใจที่พร้อมในการเป็นทหาร พร้อมทำงานรับใช้ชาติ ส่วนใหญ่มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์โดยจะให้ความสำคัญกับการเข้าใจในพื้นฐานของกำลังพลประเภทนี้ เพราะจะต้องปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบกต่อไป และมอบหมายให้ กรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนย์การทหารราบ และผู้บังคับหน่วย ได้พิจารณาปรับหลักสูตรการเรียน การฝึกในลักษณะการต่อยอดพื้นฐานความชำนาญทางทหารให้กับนักเรียนนายสิบที่มีจุดกำเนิดมาจากทหารกองประจำการให้เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังประเมินว่านโยบายการให้โอกาสกับทหารกองประจำการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะช่วยสร้างแรงจูงใจและสร้างเส้นทางการรับราชการให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการได้อย่างชัดเจน ถือเป็นโอกาสสำหรับทหารเกณฑ์ที่ต้องการรับราชการต่อเป็นการถาวรในกองทัพบกต่อไปครับ

One thought on “กองทัพบกไทยเตรียมการเข้าร่วมฝึก Lightning Forge 2020

  1. ที่นั้นโควิดระบาดเหนักมาก เห็นในข่าวทหารอเมริกันไม่สวมหน้ากากป้องกันและไม่เว้นระยะห่างเลย น่าเป็นห่วงพี่น้องทหารเรามากครับ รักษาตัวด้วยครับ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.