เมื่อวานมีข่าวว่า #กองทัพบก เลื่อนการจัดหาเครื่องบิน VIP อย่าง #Gulfstream #G500 มูลค่าราว 1.3 พันล้านบาท ไปเป็นปีหน้าแล้ว ซึ่งเรารอข่าวแจกจากกองทัพบกอยู่ โดยปกติแล้วกองทัพบกจะชี้แจงรวดเร็ว วันเดียวก็ออกข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้ว ถือว่าการประชาสัมพันธ์ดีที่สุดในบรรดาหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมแล้วครับ แต่ในกรณีนี้ยังไม่มีข่าวแจกอย่างเป็นทางการออกมา จึงยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมีการเลื่อนการจัดหาอย่างที่แหล่งข่าวบอกจริงหรือไม่

ข่าวการจัดซื้อที่ออกมานั้น มาจากการที่ TAF นำข้อมูลมาจากประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ #กรมการขนส่งทหารบก รายละเอียดของเอกสารสามารถอ่านได้ที่

https://thaiarmedforce.com/2020/07/19/rta-buy-gulfstream-g500/

ซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องประกาศผ่านเว็บไซต์ โดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างใน “ปีงบประมาณ 2563” หรือหมายถึงใช้เงินในปีงบประมาณนี้ และตามประกาศยังระบุด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างน่าจะเริ่มได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563

อีกทั้งงบประมาณปี 2564 นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ด้วยซ้ำ การจะประกาศแผนการจัดหาสำหรับปีงบประมาณ 2564 จึงเป็นไปไม่ได้

ถ้ากองทัพบกเลื่อนจริง จะต้องมีประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกมาภายในเร็ว ๆ นี้ แต่ถ้าไม่มีการการยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก็แปลว่ายังเดินหน้าซื้อเครื่องบินอยู่ ซึ่งเราเชิญชวนให้ติดตามว่าจะมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างอย่างที่แหล่งข่าวระบุหรือไม่ด้วยการเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทหารบกเพื่อติดตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอครับ

https://matulee.rta.mi.th/

เช่นเดียวกับการจัดซื้อ #Stryker ที่มีหลายสำนักข่าวตีความว่ากองทัพบกเลื่อนการจัดหาไปเป็นปี 2564 แล้ว แต่จนถึงวันนี้ กรมสรรพาวุธทหารบกยังไม่ได้ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการทางเทคนิค ฯลฯ จำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS ที่ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 แต่อย่างใด

ย้ำอีกครั้งว่าถ้ามีการเลื่อนการจัดหาไปเป็นปี 2564 จริง ๆ ต้องมีประกาศยกเลิกแผนการจัดหา ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีประกาศยกเลิก ก็หมายถึงยังเดินหน้าต่อทั้ง G500 และ Stryker ครับ/TAF