กองทัพบกเริ่มนำ Spike MR เข้าประจำการ โดยที่จริงแล้วกองทัพบกมีความต้องการจัดหาจรวดต่อสู้รถถังใหม่เข้าประจำการมานานกว่าสิบปีแล้ว แต่ติดปัญหางบประมาณและโครงการถูกเลื่อนมาหลายครั้ง จนเมื่อปีก่อนที่กองทัพบกได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหา ซึ่งคาดว่าจะเป็นการจัดหาล็อตไม่ใหญ่นัก ประมาณ 4 ระบบ

ภาพจากกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

โดยคาดว่าจรวดล็อตนี้จะเข้าประจำการในหมวดปืนโจมตี กองร้อยลาดตระเวนและเฝ้าตรวจของกรมทหารราบ ซึ่งยังไม่ทราบว่ากรมใด แต่เป็นหน่วยในกองพลทหารราบที่ 6 ซึ่งการจัดในลักษณะนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้รถถัง ตามภารกิจของกองร้อยลาดตระเวนและเฝ้าตรวจที่มีขีดความสามารถในการทำลายรถถังข้าศึก ป้องกันรถถังข้าศึกด้วยทุ่นระเบิด และมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ได้ 100% หรือเคลื่อนที่ด้วยยานยนต์

คาดว่าจะมีการทะยอยจัดหาเพื่อทดแทนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด 106 มม. ในหน่วยอื่น ๆ ต่อไป