ในวาระครบรอบ 40 ปีของการประจำการ C-130 ของกองทัพอากาศนั้น เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองทัพอากาศทำการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินลำเลียง C-130 มูลค่า 952 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี 2563 – 2565

C-130 กองทัพอากาศไทย

ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ทำการปรับปรุงเครื่องยนต์ Rolls-Royce T56 ของ C-130 ตามมาตรฐาน Series 3.5 โดยถือเป็นลูกค้าต่างชาติรายแรกที่ทำการปรับปรุงเครื่องยนต์ตามมาตรฐานนี้ ซึ่งการปรับปรุงจะทำให้ลดอุณหภูมิเครื่องยนต์ลง ยืดอายุการใช้งาน เพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานขึ้นอีก 22% รวมถึงประหยัดน้ำมันขึ้นอีก 12% และลดการซ่อมบำรุง โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี

ยังไม่มีรายละเอียดการปรับปรุง C-130 ในปีนี้ แต่คาดว่าอาจจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหรือการปรับปรุงอื่น ๆ ที่จำเป็น หรืออาจเป็นการปรับปรุงเครื่องยนต์ Rolls-Royce T56 ของ C-130 ตามมาตรฐาน Series 3.5 เพิ่มเติมจากที่ปรับปรุงในปีที่แล้วจำนวน 20 เครื่อง จากทั้งหมด 58 เครื่อง ซึ่งเมื่อรวมกับการปรับปรุงเครื่องยนต์ที่ดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา จะทำให้กองทัพอากาศสามารถยืดอายุการใช้งาน C-130 ออกไปได้อีก 20 ปี หรือจนถึงราวปี 2040 ซึ่งจะทำให้ C-130 มีอายุการใช้งานราว 60 ปี

และนั่นทำให้แผนงานการจัดซื้อเครื่องบินลำเลียงแบบใหม่เพื่อทดแทน C-130 ซึ่งตามแผนเดิมจะเริ่มจัดหา 4 ลำแรกในปี 2565 นั้น น่าจะเลื่อนออกไปค่อนข้างแน่/TAF