กรมสรรพาวุธทหารบกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด 105 มิลลิเมตร แบบที่ 1 และระบบอำนวยการยิงและควบคุมการยิงอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 834.4 ล้านบาท

โดยการจัดหานั้นเป็นการทำงบประมาณผูกพันข้ามปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 โดยแบ่งการใช้งบประมาณคือ

  • ปี 2563 ใช้งบประมาณงวดแรก 83.44 ล้านบาท
  • ปี 2564 ใช้งบประมาณในงวดที่สอง 333.76 ล้านบาท
  • ปี 2565 ใช้งบประมาณในงวดที่สาม 417.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดซื้อจะเป็นการจัดซื้อปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด 105 มิลลิเมตร แบบที่ 1 พร้อมระบบชี้ทิศทางอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือประจำปืน และอุปกรณ์ปืนใหญ่ นอกจากนั้นยังมีระบบอำนวยการยิงและระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติอีกจำนวน 2 ระบบ ด้วย ซึ่งจำนวนที่จัดหาคือ 12 กระบอก ทำให้เชื่อว่าอาจจะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมอีก 6 กระบอก เพื่อให้ครบจำนวน 18 กระบอกหรือ 1 กองพันทหารปืนใหญ่

นอกจากนั้น ตามข้อมูลที่ปรากฎ น่าจะมีอีกหนึ่งโครงการในการจัดหารถบรรทุกหุ้มเกราะขนาด 1 1/4 ตันอีก 24 คัน สำหรับเป็นรถลากจูงปืนใหญ่และรถบรรทุกกระสุนในวงเงินงบประมาณราว 194.5 ล้านบาทอีกด้วย

ทั้งนี้ ยังไม่แน่ใจว่ากองทัพบกจะคัดเลือกปืนใหญ่แบบใด แต่เชื่อว่าอาจจะเป็นปืนใหญ่ในตระกูล M119 หรือ LG1 ที่กองทัพบกมีใช้งานอยู่แล้ว/TAF

ขอขอบคุณคุณ นฐนรรค์ มีจั่นเพ็ชร์ สมาชิก TAF ที่แจ้งข่าว

ทั้งนี้ มีประกาศผู้ชนะออกมาแล้วคือบริษัท ยูไนเต็ด ดีเฟนซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท Nexter Systems จำกัด ทำให้แน่นอนแล้วว่าเป็นการจัดหาปืนใหญ่แบบ LG-1 Mk.3 จำนวน 12 กระบอก เพิ่มเติมกับ LG-1 ในรุ่นก่อนที่กองทัพบกมี 24 กระบอก รวมเป็นทั้งหมด 36 กระบอกที่กองทัพบกมีใช้งาน

ปืนใหญ่แบบ LG-1 ของกองทัพบก