กองทัพอากาศเลือกแบบ T-6/AT-6 เป็นเครื่องบินฝึก/โจมตีแบบใหม่?

การประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศ ประจำปี 2563 ของกองทัพอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “กองทัพอากาศและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศในการใช้แนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการศึกษา

ในสไลด์หนึ่งของผู้บัญชาการทหารอากาศในประเด็นเรื่องการรวบรวมขีดความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันทั้งภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ โดยในส่วน Air Domain นั้น มีการอธิบายรายละเอียดของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ และพันธมิตรภาคเอกชนทั้งของไทยและต่างชาติ

ในส่วนของเครื่องบินฝึกนั้น ปรากฎชื่อเครื่องบินแบบ T-6 Texan II ของ Textron Aviation ปรากฎเป็นทั้งเครื่องบินฝึกและเครื่องบินโจมตีในรุ่น AT-6 ซึ่งอาจเป็นการประกาศกลาย ๆ ว่ากองทัพอากาศได้เลือกแบบเครื่องบิน T-6 Texan II เป็นเครื่องบินฝึกแบบใหม่เพื่อทดแทน PC-9M โดยเอาชนะทั้ง PC-21 ของ Pilatus และ KT-1 Wongbee ของ KAI

โดยในสไลด์ระบุว่า Textron Aviation จะทำงานร่วมกับ Partner ที่เป็นบริษัทไทย เช่น R V Connex และ Thai Aviation Industry เนื่องจากกองทัพอากาศต้องการให้มีการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยด้วย

อีกทั้งการมีรายชื่อของ AT-6 ยังอาจแสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศได้เลือกแบบ AT-6 ซึ่งกองทัพอากาศกำหนดชื่อเป็น A-6 ให้ทดแทน L-39ZA/ART ของฝูงบิน 411 เชียงใหม่อีกด้วย โดยในสไลต์ระบุถึงการติดตั้งอาวุธ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศแบบ IRIS-T ซึ่งกองทัพอากาศจะดำเนินการบูรณาการณ์ระบบเอง ถ้าประสบความสำเร็จ ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ AT-6 จะติดตั้งจรวดแบบนี้ใช้งาน

โดยกองทัพอากาศกำหนดความต้องการเครื่องบินฝึกและเครื่องบินโจมตีอย่างละ 12 ลำ รวม 24 ลำ และกำหนดให้มีการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้กองทัพอากาศทำการแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมการบินของเครื่องบินได้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

5 thoughts on “กองทัพอากาศเลือกแบบ T-6/AT-6 เป็นเครื่องบินฝึก/โจมตีแบบใหม่?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.