Video ประชาสัมพันธ์ของกองทัพ #ไต้หวัน ถูกเผยพร่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากความตึงเครียดกับจีนเริ่มเพิ่มมากขึ้น และไต้หวันและจีนเริ่มส่งเครื่องบินรบเข้าสกัดกั้นกันไปมาในช่องแคบไต้หวัน

แม้สถานการณ์จะยังไม่ร้อนแรงจนถึงขั้นยิงกันจริง ๆ แต่ที่ผ่านมาไต้หวันก็มีการใช้มาตรการณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่เคยใช้บ่อยครั้งขึ้นเช่น การใช้เรดาร์ของจรวดอากาศสู่อากาศติดตาม #เครื่องบินรบ ของจีน หรือการส่ง #เครื่องบินขับไล่ ขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินขับไล่ของจีนที่ทำการฝึกในบริเวณนั้น ซึ่งไต้หวันมองว่ารุกล้ำน่านฟ้าของตน

สถานการณ์ที่ร้อนแรงยังถูกทำให้ร้อนมากขึ้นด้วยการลงนามในสัญญาจัดหา F-16 Block 70 ที่ไต้หวันลงนามสั่งผลิตกับ Lockheed Martin เรียบร้อยแล้ว

แม้จะยังไม่เห็นแววสงครามในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นทั้งในไต้หวันและจีนเองเป็นตัวผลักดันชั้นดีให้สถานการณ์มันร้อนแรงขึ้นครับ