เว็บไซต์ http://www.helionline.net/ เผยแพร่ภาพที่ถ่ายโดย Alexander Lutz เป็นภาพเฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบ H135 ของกองทัพอากาศไทย ซึ่ง Airbus ประกาศสัญญาจัดหาจากกองทัพอากาศในงาน Singapore Airshow 2020 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมกับสัญญาการซ่อมบำรุง HCare Smart ซึ่งเป็นโปรแกรมการซ่อมบำรุงแบบครบวงจรของ Airbus Helicopter

© by Alexander Lutz

กองทัพอากาศเลือกแบบ H135 จำนวน 6 ลำให้เป็นเฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบใหม่ ทดแทน Bell 206 Jetranger ที่ปลดประจำการไปนานแล้ว และไม่ได้มีเฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบใหม่เข้ามาทดแทน

H135 ของกองทัพอากาศไทยจะเข้าประจำการในฝูงบิน 202 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีภารกิจในการฝึกบินโดยเฉพาะ และเป็นแบบของเฮลิคอปเตอร์ที่ปรากฎในเครื่องหมาย 100 ปีของกองบิน 2 ที่แสดงให้เห็นอากาศยานแบบแรกและแบบล่าสุดของ กองบิน 2 กองทัพอากาศ อีกด้วย

ท่านที่สนใจสามารถอ่านข่าวการจัดหา H135 ของกองทัพอากาศไทยได้ที่

ขอขอบคุณสมาชิก TAF คุณ ณภัทร อดิศวร ที่แจ้งข่าวครับ