C-130 Elephant walk ในโอกาสครบรอบ 40 ปีการเข้าประจำการในกองทัพอากาศ

คชสาร ยาตรา หรือ Elephant walk คือการแสดงความพร้อมในการปฏิบัติงานของอากาศยานจำนวนมากด้วยการติดเครื่องยนต์และทำการแท๊กซี่ไปบนทางวิ่งหรือพื้นที่ปฏิบัติการการบิน เป็นหนึ่งในรูปแบบการฝึกที่ฝูงบิน 601 กองบิน6ของกองทัพอากาศ ได้ทำการฝึกเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานในวาระที่อากาศยานลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130H เข้าประจำการมาครบ 40 ปี

Elephant walk หรือหากจะเรียกอย่างเป็นทางการ คือ Mass launch คือการปล่อยอากาศยานขึ้นสู่อากาศพร้อมกันให้มากที่สุด ในเวลาที่น้อยที่สุด เพื่อใช้ในการประกอบกำลังสำหรับปฏิบัติการทางอากาศขนาดใหญ่ โดยมีความเป็นมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 ที่กองทัพอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรเคยประกอบกำลัง ส่งอากาศยานรบขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันถึง1พันลำในการปฏิบัติการครั้งเดียว ขณะเดียวกันภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นภาพที่น่าเกรงขามที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักสำหรับการประกอบกำลังของอากาศยานทางการทหารจำนวนมาก

ในด้านยุทธการปัจจุบันยังถือว่าคชสาร ยาตราเป็นขั้นตอนสำคัญในการฝึกปล่อยอากาศยานขึ้นสู่อากาศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการวางแผนและจัดลำดับของอากาศยานในรูปขบวนอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นภาพที่น่าเกรงขามที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักสำหรับการประกอบกำลังของอากาศยานทางการทหารจำนวนมาก ในต่างประเทศจึงมีการเผยแพร่ภาพของการฝึกรูปแบบนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงถึงความพร้อมรบและศักยภาพของกองทัพอากาศในแต่ละประเทศ

ในครั้งนี้ฝูงบิน601ได้จำลองการจัดกำลังขอ งC-130H จำนวน 6 ลำ ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกัน และเข้ารูปกระบวนการแท๊กซี่เรียงกันเข้าสู่ทางวิ่งหมายเลข 21L ของท่าอากาศยานดอนเมือง ก่อนจะปรับรูปขบวนเป็นสองแถวซ้อน อันเป็นรูปแบบของการเตรียมบินขึ้นอย่างต่อเนื่องหากต้องทำการบินขึ้นจากสนามบินที่มีขนาดทางวิ่งจำกัด จากนั้นแท๊กซี่ไปตามทางวิ่งเพื่อให้เกิดความชำนาญ ในการรักษาระยะต่อของเครื่องบินแต่ละลำให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากเป็นการจำลองภารกิจ C-130 ในรูปขบวนจึงไม่ได้ทำการขึ้นบินทั้งหมด แต่ยังมี C-130 จำนวน 2 ลำในรูปขบวนนี้ได้แยกออกมาเพื่อทำการขึ้นบินไปปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องทันที โดยขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาราว20นาที นี้จึงเป็นอีกหนึ่งการฝึกเพื่อดำรงความพร้อมในการปฏิบัติงานทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาการฝึกMass launchของกองทัพอากาศเคยมีการจัด C-130H เข้าสู่รูปกระบวนนี้จำนวนสูงสุดถึง 8 ลำด้วยกัน

กองทัพอากาศเคยปฏิบัติงาน C-130 แบบ Mass launch มาแล้ว ในยุทธการโปเชนตง1เมื่อปีพ.ศ.2546 ในครั้งนั้นฝูงบิน601 ได้ทำการจัดบิน C-130 จำนวน 5 ลำที่ได้ทำการบินขึ้นสู่อากาศพร้อมกัน เพื่อประกอบเป็นกำลังหลักของกองกำลังเฉพาะกิจของกองทัพไทยในการอพยพคนไทยจากวิกฤติการณ์ในกัมพูชา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.