ภาพการขน #ยานเกราะ นี้ปรากฎอยู่ใน Social Media และมีเสียงวิจารณ์ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่นั้น แท้จริงแล้วภาพนี้คือยานเกราะ #Stryker ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ และได้รับมอบจากท่าเรือแหลมฉบังครับ

Stryker นี้อาจจะเป็นการส่งมอบรถที่สั่งซื้อในล็อตแรกราว 70 คัน ที่ยังส่งมอบไม่ครบจำนวน หรืออาจจะเป็นการจัดหาในล็อตที่สอง ที่ #กองทัพบก มีประกาศแผนการจัดซื้อเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยทำการจัดซื้อ 50 คัน มูลค่า 4.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นล็อตเดียวกับกรณี #ยานเกราะพ่องง แต่ทั้งนี้ เรายังไม่เห็นเอกสารของรัฐบาลสหรัฐที่แจ้งต่อสภาครองเกรสว่ามีการอนุมัติการขาย Stryker ล็อตที่สองให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งอาจจะชี้ว่ายังไม่ได้ลงนามในสัญญาการจัดหายานเกราะล็อตที่สอง จึงยังไม่แน่ชัดว่าการส่งมอบในวันนี้เป็นการส่งมอบรถในล็อตแรกหรือล็อตที่สอง

ส่วนปีงบประมาณหน้าจะมีการจัดซื้อเพิ่มเติมอีกในล็อตที่สาม งบประมาณราว 5 พันล้านบาทครับ

ดังนั้นนี่ไม่ใช่สัญญาณ #รัฐประหาร หรือ #ปฏิวัติ หรือการใช้อาวุธปราบปราบผู้ชุมนุมใด ๆ ทั้งสิ้น … แต่เป็นสัญญาณการซื้ออาวุธใหม่ ซึ่งเราเคยแสดงความไม่เห็นด้วยและคิดว่าควรเลื่อนออกไปก่อน ท่านใดสนใจบทความในตอนนี้สามารถเข้าไปอ่านได้ที่