คุณ นฐนรรค์ มีจั่นเพ็ชร์ สมาชิก TAF ให้ข้อมูลที่อ้างอิงจากเอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางว่า ในปี 2564 นี้ กองทัพเรือมีโครงการจัดหาอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบเคลื่อนที่ มูลค่า 246 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นการจัดหาไปประจำการคู่กับจรวดที่จัดหามาภายใต้โครงการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศระยะปานกลางแบบเคลื่อนที่ ระยะที่ 1 มูลค่า 1,970 ล้านบาท เมื่อปี 2562 ซึ่งโดยสรุปแล้วเป็นการจัดหาจรวดรุ่น FK-3 จากจีน

ทั้งนี้ ด้วยงบประมาณ 246 ล้านบาท จึงคาดว่าไม่น่าจะเป็นจรวดจากกลุ่มประเทศตะวันตกหรือรัสเซีย แต่น่าจะเป็นจรวดจากจีน ตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้คือจรวด TD-2000B ซึ่งเป็นการนำจรวดต่อสู้อากาศยานประทับบ่าแบบ QW-18 ระยะยิงราว 5 กิโลเมตรมาติดตั้งบนรถ น่าจะทำให้มีราคาไม่แพง และกองทัพเรือมี QW-18 ใช้งานอยู่แล้ว หรือ YT ADS ที่ใช้จรวด TY-90 ระยะยิง 6 กิโลเมตร หรืออาจจะเป็นจรวด FB-6C ซึ่งติดตั้งจรวด FN-16 บนรถที่หน้าตาคล้ายฮัมวี่ ซึ่งมีระยะยิงราว 6 กิโลเมตรก็ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ต้องรอประกาศราคากลางหรือประกาศคัดเลือกแบบอีกครั้งจึงจะมีข้อมูลมากขึ้นว่าเป็นจรวดแบบใด

ขอขอบคุณสมาชิก TAF คุณ นฐนรรค์ มีจั่นเพ็ชร์ สำหรับการแจ้งข่าวครับ

ท่านที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยได้ที่

https://www.facebook.com/groups/thaiarmedforce/permalink/2798798037031535