เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารบกไปตรวจพื้นที่ชายแดนด้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังนเรศวร ตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรองจากสถานการณ์ COVID-19

อย่างที่เราทราบกันดีก็คือ ประเทศเพื่อนบ้านของเราคือเมียนมาร์นั้นมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก และมีการข้ามพรมแดนไปมาเพื่อส่งสินค้าและทำงานอยู่เสมอ ทำให้เกรงว่าจะเกิดการติดเชื้อขึ้นตามแนวชายแดน ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงมีนโยบายในการปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว และตรวจภูมิประเทศพื้นที่ช่องทางท่าข้ามธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อป้องกันการข้ามแดนมาโดยไม่ได้มีการกักตัวตามระเบียบ

โดยเป็นการวางเครื่องกีดขวางตามแนวเส้นทางธรรมชาติ ไฟส่องสว่าง การลาดตระเวนตรวจการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกช่องทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้าสู่ประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปก่อนในระยะนี้ จนกว่าจะหาวิธีที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือมีวัคซีนใช้งานได้ในวงกว้าง รวมถึงอาจจะต้องออกแบบมาตรการที่ทำให้การส่งสินค้านั้นยังดำเนินต่อไปได้โดยลดความเสี่ยงด้านการติดเชื้อให้น้อยที่สุดครับ