ข้อสงสัย ทำไมรถ #ปราบจลาจล จึงใช้ไฟสีเหมือน #รถพยาบาล?

สมาชิกของเราท่านถึงสอบถามและส่งรูปมาในประเด็นเกี่ยวกับสีของไฟฉุกเฉินหรือไฟไซเรนต์ของ #รถปราบจลาจล ของ #ตำรวจ ที่ปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมาครับ โดยสอบถามว่าทำไมสีของไฟฉุกเฉินนั้นเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งดูแล้วเหมือนกับสีของไฟฉุกเฉินของรถพยาบาล และเกรงว่าจะเกิดการเข้าใจผิดว่ารถปราบจลาจลเป็นรถพยาบาล


ประเด็นนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันครับ TAF จึงไปหาข้อมูลมาดังนี้

ข้อกำหนด #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน ที่ออกตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 นั้น ในข้อ 6.1 กำหนดสีของไฟฉุกเฉินหรือที่ทางราชการเรียกว่า #ไฟวับวาบ ไว้ดังนี้

  • แสงแดง สำหรับรถในราชการทหารหรือตำรวจ รถดับเพลิงและรถในราชการอื่นที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นสมควรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
  • แสงน้ำเงิน สำหรับรถพยาบาล
  • แสงแดงและน้ำเงิน สำหรับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • แสงเหลือง สำหรับรถอื่น

ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่า การมีไฟสีน้ำเงินได้นั้น รถคันนั้นจะต้องเป็นรถพยาบาล หรือรถการแพทย์ฉุกเฉิน หรืออย่างน้อย ๆ ต้องมีขีดความสามารถด้านการแพทย์อยู่


แต่ในส่วนของรถปราบจลาจลนั้น เท่าที่มีข้อมูล ไม่แน่ชัดว่ามีขีดความสามารถด้านการแพทย์ ซึ่งถ้าว่ากันตามข้อกำหนดนี้แล้ว รถปราบจลาจล ควรจะเป็นรถที่ติดสัญญาณไฟสีแดงมากกว่า ซึ่งยังไม่ทราบเหตุผลและยังไม่แน่ใจว่า เพราะเหตุใดรถปราบจลาจลเหล่านี้จึงติดสัญญาณไฟสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสัญญาณไฟสำหรับรถพยาบาลหรือรถการแพทย์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ถ้ามีข้อมูลว่ารถปราบจลาจลนี้มีขีดความสามารถด้านพยาบาล ก็สามารถแจ้งแอดมินได้ แต่ถ้าตัวรถไม่มีขีดความสามารถนั้นจริง ๆ TAF เห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรแก้ไขสัญญาณไฟบนตัวรถให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างรถปราบจลาจลและรถพยาบาล และที่สำคัญคือเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกมาและบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.