Guarding the Western Border: ติดตามการยกระดับการเฝ้าตรวจชายแดนตะวันตกของกองทัพบก

หลังจากการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 ของไวรัส #โควิด19 ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน จนตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งเข้ามาในเขตประเทศไทยในพื้นที่อำเภอ #แม่สอด #จังหวัดตาก ในห้วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา #กองกำลังนเรศวร ได้ยกระดับการควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบริหารของส่วนราชการท้องถิ่นของจังหวัด #ตาก

หลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อและเริ่มมาตรการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ติดตามประวัติการเดินทางของผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว กองกำลังนเรศวรจึงทำการยกระดับการเฝ้าตรวจชายแดนอย่างเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย และบังคับใช้การควบคุมจุดข้ามแดนอย่างเคร่งครัด

29 ตุลาคมที่ผ่านมา พลโท สันติพงษ์ ธรรมปิยะ #โฆษกกองทัพบก ได้นำคณะสื่อมวลชนติดตามการปฏิบัติงานกองกำลังนเรศวรโดยพลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ให้สัมภาษณ์และนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ในจุดต่างเพื่อได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่จริง


ด้วยระยะทางตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาในความรับผิดชอบของกองกำลังนเรศวรมีความยาวกว่า 530 กิโลเมตร จึงมาการวางกำลังจากฐานปฏิบัติการ 125 ฐาน และชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจอีก 21 ชุด พร้อมอาวุธเคลื่อนที่เร็วเพื่อการวางกำลังในเชิงป้องปรามตลอดแนวพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมวางเพิ่มการวางแนวลวดหนาม และนำอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆมาใช้งานอาทิ กล้องตรวจการกลางคืน (NVG) อุปกรณ์เฝ้าตรวจทางอีเล็คทรอนิกส์ และยานไร้คนขับหรือโดรน เพื่อให้ทำการเฝ้าระวังได้ตลอดทั้งกลางวันและลางคืน

พื้นที่จุดแรกคือด่านตรวจกักโรคที่ท่าข้าม 34 ในหมู่บ้าน #วังตะเคียน แม้จะไม่การขนส่งข้ามผ่านแดนในจุดนี้ แต่ได้ถูกใช้เป็นหนึ่งในจุดวางกำลังของ ฉก.ร.4 ที่มี #แม่น้ำเมย เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยและพม่า หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังด่านพรมแดนถาวร #สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์ แห่งที่ 2 เพื่อชมขั้นตอนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งส่วนของการกักตรวจสอบโรคของรถขนส่งสินค้า และการคัดกรองบุคคลทั้งสัญชาติไทยและเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการสนธิกำลังกันทั้งจาก #กองทัพบก เจ้าหน้าที่ #สาธารณสุข และฝ่าย #ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บุคคลที่จะผ่านจุดนี้จะต้องสวมหน้ากาก ผ่านการล้างมือฆ่าเชื้อและวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งจากกล้องตรวจความร้อน FLIR และผ่านเช็คความร้อนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิบุคคลที่ละรายก่อนเข้าสู่ส่วนการทวนประวัติหาแนวโน้มการติดโรคในตัวอาคารชั้นใน

จากนั้นคณะจึงเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ในพื้นที่ #ตลาดริมเมย ที่กองพลทหารราบ 4 วางกำลังตลอดแนวริมแม่น้ำ ซึ่งถือเป็นพื้นที่เปราะบาง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของแม่น้ำเมยจนตะกอนแม่น้ำรวมตัวกันเป็นแผ่นดินติดแนวชายแดนฝั่งไทย แม้จะไม่มีข้อสรุปร่วมกันในพื้นที่บริเวณนี้ระหว่าง 2 ประเทศแต่มีประชาชนเมียนมาส่วนหนึ่งได้มาตั้งชุมชนในพื้นที่บริเวณนี้ รวมไปถึงตั้งแผงจำหน่ายสินค้าชั่วคราวขึ้นมาติดแนวเขตของไทยเป็นจำนวนมาก อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมากทั้งด้านสุขลักษณะและการลักลอบส่งยาเสพติด เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กองทัพบกจึงขอความร่วมมือในการปิดตลาดส่วนนี้ และวางกำลังเพื่อป้องปรามการข้ามแดนในจุดนี้อย่างเข้มงวด พร้อมได้รับการสนับสนุนของอาสาสมัครด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงทำให้การเฝ้าระวังในจุดนี้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำการผ่อนปรนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนแล้วดังที่เห็นในปัจจุบัน

ThaiArmedForce.com ขอขอบคุณ สำนักเลขานุการกองทัพบก, กองกำลังนเรศวร, กำลังพลของกองพลทหารราบที่ 4, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อาสาสมัครภาคพลเรือน และส่วนบริหารท้องถิ่นในอำเภอแม่สอดทุกท่านในการปฏิบัติงานครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.