โดยในกรณีของ F-5TH นั้นเป็นการยิงจรวด #IRIST ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าและความสำเร็จในการติดตั้งจรวด IRIS-T บน F-5 เป็นครั้งแรก โดยโครงการติดตั้ง IRIS-T บน F-5 นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุง F-5TH เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของอากาศยาน โดยเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท Elbit จากอิสราเอลและ R V Connex ของไทยในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์บนอากาศยาน และถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทไทยได้รับงานที่ซับซ้อนในระดับนี้

สำหรับภาพการยิงจรวดของ T-50TH นั้น น่าจะเป็นการยิงจรวด AIM-9M #Sidewinder ซึ่งเป็นจรวดรุ่นเก่าที่กองทัพอากาศยังมีใช้งานอยู่จำนวนมาก แต่ในอนาคตกองทัพอากาศมีโครงการที่จะติดตั้งจรวด IRIS-T ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากับ T-50TH เช่นกัน