ยิง #เลเซอร์ ใส่นักบิน เป็นอันตรายต่อสาธารณะชน ตามกฎหมายโทษสูงสุดประหารชีวิต

ตามที่มีผู้ใช้ Twitter ประกาศระดมทุนเพื่อจัดซื้อ #เครื่องยิงเลเซอร์ โดยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะนำไปใช้เพื่อส่องใส่อากาศยานหรือ #เฮลิคอปเตอร์ นั้น TAF ขอย้ำว่า “ไม่ควรกระทำโดยเด็ดขาด”

Link ต้นทางใน Twitter

ทั่วโลกมีรายงาน #อากาศยาน ถูกแสงเลเซอร์ยิงใส่จนอาจรบกวนการปฏิบัติการบินของนักบิน ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงทำให้อากาศยานประสบอุบัติเหตุตกได้ ซึ่งถ้าตกหมายความถึงอาจมีผู้เสียชีวิตทั้งที่อยู่บนอากาศยานและผู้ที่อาศัยอยู่ข้างล่าง ถือว่าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าในกรณีใด ๆ


การวิจารณ์ใด ๆ สามารถกระทำได้ แต่การยิงเลเซอร์ใส่อากาศยานนั้น อาจถือเป็นเจตนาเล็งเห็นผลที่จะก่ออันตรายต่ออากาศยาน ซึ่งอาจมีความผิดตามมาตรา 18 วงเล็บ 2 (ทําให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทําการบินได้ หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 อาจมีโทษจำคุกตั้งแต่ 15-20 ปี จำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และปรับตั้งแต่ 6 แสนถึง 8 แสนบาท

เราขอย้ำอีกครั้งว่าการก่ออันตรายใด ๆ ต่ออากาศยานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำอย่างสิ้นเชิง นอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว อาจส่งผลต่อทรัพย์สินและอาจทำให้ผู้อื่นทั้งที่อยู่บนตัวอากาศยานและอยู่ข้างล่างเสียชีวิต นี่คือการละเมิดและการทำลายความปลอดภัยสาธารณะ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.